Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Incap Q2: Tuloskuntoa piisaa

Analyytikon kommentti 28.07.2021 9:11 Incap
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 38.10 EUR
Kurssi hetkellä: 28.7.2021 - 8:56

Incap julkisti Q2-raporttinsa aamulla. Yhtiön operatiivinen suoritus oli erittäin väkevä ja se ylitti odotuksemme selvästi niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Kuluvan vuoden ohjeistuksensa yhtiö odotetusti toisti. Tätä ja johdon positiivisessa vireessä olleita kommentteja peilaten loppuvuoden kysyntäkuva näyttää edelleen oikein hyvältä. Huojentavaa raportissa oli myös se, että johdon kommenttien perusteella komponenttien globaali allokaatiotilanne olisi pikkuhiljaa helpottamassa. Isossa kuvassa Incapin tekeminen on hämmästyttävällä tasolla, eikä Q2-raportistakaan ole löydettävissä sen suurempia huolenaiheita.  

Incapin liikevaihto kasvoi Q2:lla 49 % 33,6 MEUR:oon, mikä teki reippaan pesäeron 25,5 MEUR:n liikevaihtotasoa odottaneeseen ennusteeseemme. Liikevaihdon kasvu oli täysin orgaanista ja arviomme mukaan se heijastelee asiakasportfolion laaja-alaisesti kehittynyttä kysyntää, mutta etenkin suurimpien asiakkaiden roimasti kasvaneita tilausmääriä. Luonnollisesti hurjaa volyymikasvua on edesauttanut myös viime vuoden lopussa vahvistunut Intian tuotantokapasiteetti, vaikka osa nousseen tuotantovoiman hyödyistä väistämättä jäikin Q2:lla Intian tehtaisiin osuneen kahden viikon täyssulun ja noin kuukauden mittaisten rajoitettujen käyttöasteiden alle. Kokonaisuudessaan vahva orgaaninen volyymikasvu on mielestämme jälleen vakuuttava osoitus sekä yhtiön asiakasportfolion laadusta että omasta kilpailukyvystä ja suhteellisesta asemasta.  

Incap teki Q2:lla 4,5 MEUR:n oikaistun liikevoiton. Tuloskertymä oli odotetusti vertailukautta vahvempi, mutta näkyvästi myös ennakko-odotustamme korkeampi. Voimakkaan tuloskasvun taustalla on arviomme mukaan olleet mainiosti nousseet, rajoitetuista käyttöasteista huolimatta Intian tuotantolaitoksille painottuneet ja toiminnan kuludynamiikkaan nähden hyvin skaalautuneet volyymit. Vallitsevat komponenttien saatavuuksiin ja nousseisiin logistiikkakustannuksiin liittyneet ongelmat eivät sen sijaan Incapin tuloksentekoa näkyvästi haitanneet. Tätä mukaillen Q2:lla saavutettiin toimialan viitekehikkoon suhteutettuna erinomainen ja omasta perustehokkuudesta säntillisen esimerkin antanut 13,4 % liikevoittomarginaali. Raportoituihin lukuihin kirjatut oikaisuerät liittyivät puolestaan AWS-hankinnan PPA-poistoihin ja muihin kertaluontoisiin menoihin. Tuloslaskelman alariveillä ei sen sijaan nähty mitään yllättävää, minkä seurauksena osakekohtainen tulos ylitti ennusteemme operatiivisia rivejä mukaillen.    

Incap odotetusti toisti Q2-raportissa kuluvan vuoden ohjeistuksensa. Koko vuoden osalta yhtiö odottaa sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton olevan selvästi edellisvuotta suurempia olettaen, ettei pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Ennen Q2-raporttia odotimme Incapilta tälle vuodelle 24 % liikevaihdon ja 30 % oikaistun liikevoiton kasvua. Toistetun ohjeistuksen ja johdon tarkempien kommenttien perusteella loppuvuoden suuntaviivat vaikuttavat säilyneen mainioina ja siten muuttumattomina. Incapin oma tuloksentekokyky sen sijaan näyttää jälleen aikaisempia arvioitamme terhakkaammalta, mitä heijastellen pidämme loppuvuoden ja myös lähivuosien ennustesyynäyksiä perusteltuina. 

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 106,5 131,7 148,2
- kasvu-% 49,9% 23,7% 12,5%
Liikevoitto (EBIT) 12,6 18,4 21,3
- EBIT-% 11,8% 13,9% 14,3%
EPS (oik.) 1,87 2,60 2,88
Osinko 0,00 0,40 0,45
P/E (oik.) 9,8 14,6 13,2
EV/EBITDA 7,1 10,4 8,7
Osinkotuotto-% 0,0% 1,0% 1,2%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Incap on vuonna 1982 perustettu kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö on keskittynyt pääosin korkean teknologian teollisuuselektroniikan osa- ja kokonaissovelluksien valmistamiseen. Tyypillisiä teollisuuselektroniikan loppusovelluksia ovat mm.