Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 19.00 EUR
Kurssi: 18.00 EUR
Kurssi hetkellä: 18.11.2020 - 5:25

Incap julkistaa Q3-raporttinsa ensi keskiviikkona. Odotamme tammikuun lopussa hankitun AWS Electronicsin sekä kvartaalin aikana purettujen tuotantojättämien kasvattaneen yhtiön liikevaihtoa voimakkaasti. Operatiivisen tehokkuuden odotamme pysyneen lähellä normaalien olosuhteiden kantimia ja liikevoiton seuranneen ylärivin kehitystä. Viime viikolla päivitetty ohjeistus tullaan toistamaan, mutta yhtiön ansaintalogiikka ja viime vuosien ohjeistushistoria huomioiden pidämme myös tarkempien haarukoiden antamista mahdollisena. Emme tee muutoksia näkemykseemme yhtiöstä ennen Q3-raporttia, sillä näemme maltillisesta arvostustasosta (2021e: P/E 11x ja EV/EBITDA 6x), merkintäoikeusannin myötä vahvistuvasta arvonluontivoimasta sekä pienestä osingosta muodostuvan tuotto-odotuksen olevan riittävällä tasolla. Syyskuussa julkaisemamme laaja raportti on isossa kuvassa ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Odotamme Incapin liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 63 % 28,7 MEUR:oon. Tammikuun lopussa hankitun AWS:n odotamme alkuvuoden tapaan häärineen kasvun pääarkkitehtina, mutta uskomme Q3-liikevaihdon saaneen pientä vetoapua myös orgaanisista toimitusvirroista. Incapin operatiivisen tekemisen kannalta tärkeät Intian tuotantolaitokset vapautuivat harmaita hiuksia aiheuttaneista kapasiteettirajoituksista jo ennen Q3:n alkua, minkä jälkeen yksiköitä ajettiin arviomme mukaan tavanomaista kovemmilla höyryillä. Tällä pelillä yhtiö on käsityksemme mukaan kyennyt purkamaan ison osan sulkutoimien aiheuttamasta tilausruuhkasta jo Q3:n aikana, minkä lisäksi uskomme myös keskeisimmiltä asiakkailta saatujen uusien tilausten tukeneen orgaanisesti oiennutta volyymitasoa. Merkittäviä hankinta- tai logistiikkapuolen haasteita emme sen sijaan odota yhtiön kohdanneen.

Liikevoittoa odotamme Incapin tehneen Q3:lla 3,3 MEUR:n verran ja yhtiön palanneen näin ollen takaisin kiinni tuloskasvuun. Tämän odotamme olleen AWS:n tuoman epäorgaanisen tulostuen sekä pienen orgaanisen volyymikasvun ajamaa. Incapin vanhan tehdasverkoston tehokkuustason odotamme säilyneen väkevänä ja tämän osin paikanneen AWS:n alemman pohjakannattavuuden sekä pandemiatilanteen aiheuttamien pienten kulukuprujen luomia marginaalipaineita. Tätä dynamiikkaa seuraten arvioimme liikevoittomarginaalin hieman laskeneen vertailukaudesta, mutta pysyneen silti toimialan viitekehykseen linjattuna erinomaisella 11,5 % tasolla. Kokonaisuudessaan odotamme Incapin Q3:n olleen laadukkaan, tasapainoisen ja nykyrakenteen potentiaalista rohkaisevaa osviittaa antaneen tekemisen kvartaali. Rahoituskulujen ja verojen odotamme pysytelleen normaaleilla tasoillaan ja nettotuloksen kohonneen 2,3 MEUR:oon vertailukauden 1,8 MEUR:sta. Tämä vastaa merkintäoikeusannin jälkeisellä uudella osakemäärällä 0,40 euron osakekohtaista tulosta  

Incap päivitti kuluvan vuoden ohjeistuksensa viime viikolla ja odottaa nyt, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa vuoden 2019 tasosta ja liikevoitto vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019. Päivitetty ohjeistus tullaan Q3-raportin yhteydessä toistamaan. Yhtiön viime vuosien ohjeistushistoriaa peilaten pidämme myös tarkennettua liikevaihto- ja tuloshaarukkaa mahdollisena lisätietona. Päivitetyn ohjeistuksen myötä loppuvuoden kehityskaari on käytännössä lukittu, minkä takia janoammekin raportissa johdon tarkempia kommentteja erityisesti ensi vuoden rakennuspalikoihin sekä AWS:n integraatiotyön edistysaskeliin liittyen. Toistaiseksi Incap on selvittänyt koronapandemian aiheuttamat haasteet vakuuttavalla tavalla ja täten osoittanut sen, että keskeisemmät vahvuudet kestävät mainiosti myös myrskyvettä. Tämä on puolestaan entisestään lisännyt luottamustamme yhtiön suhteellisen aseman pitävyyteen, sen suotuisaan kehittymiseen ja näiden summana pidemmän aikavälin arvonluontikykyyn liittyen.

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 71,0 103,4 113,6
- kasvu-% 20,5% 45,6% 9,9%
Liikevoitto (EBIT) 10,1 10,7 12,7
- EBIT-% 14,2% 10,4% 11,2%
EPS (oik.) 1,44 1,34 1,59
Osinko 0,00 0,30 0,35
P/E (oik.) 11,8 13,4 11,3
EV/EBITDA 6,4 7,5 6,0
Osinkotuotto-% 0,0% 1,7% 1,9%
Uusimmat ennusteet

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.