Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Incap Q3: Suoritus ei jättänyt moitteen sijaa

Analyytikon kommentti 25.11.2020 9:19 Incap
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 19.00 EUR
Kurssi: 18.00 EUR
Kurssi hetkellä: 25.11.2020 - 9:04

Incap julkisti Q3-raporttinsa aamulla. Yhtiön operatiivinen suoritus oli hyvä ja se oli käytännössä täysin odotustemme mukainen. Kuluvan vuoden ohjeistuksensa yhtiö odotetusti toisti, mutta antoi samalla tarkemman liikevaihto- ja tuloshaarukan. Ennen raporttia kuluvan vuoden liikevaihtoennusteemme oli hieman tarkennettua haarukkaa alempana, kun taas odotuksemme liikevoiton osalta oli haarukan sisässä. Tarkennetun ohjeistuksen ja johdon tarkempien kommenttien perusteella vallitseva kysyntäympäristö ja siten ensi vuodelle osviittaa antavat elementit vaikuttavat kohtuullisen vakailta, vaikka pandemiatilanteen ja sen mahdollisten lieveilmiöiden kehittymiseen vielä tavanomaista suurempaa epävarmuutta liittyykin. Isossa kuvassa Incapin perustekeminen on kuitenkin mallikkaassa asennossa, eikä Q3-suorituksestakaan ole löydettävissä moitteen sijaa.

Incapin liikevaihto kasvoi Q3:lla 60 % 28,1 MEUR:oon, mikä oli lähes samalla viivalla 28,7 MEUR:n liikevaihtotasoa odottaneen ennusteemme kanssa. Liikevaihdon kasvun pääajuri oli tammikuun lopussa toteutettu AWS-järjestely ja sen tuomat epäorgaaniset vaikutukset. Q3:lla liikevaihdon kasvu sai kuitenkin myös reipasta orgaanista vetoapua, sillä vanhan portfolion asiakkaille suuntautuneet toimitusvirrat kasvoivat 11 % vertailukaudesta. Tämän taustalla oli arviomme mukaan etenkin se, että yhtiö kykeni ajamaan operatiivisen tekemisensä kannalta tärkeitä Intian tuotantolaitoksia normaalia kovemmilla höyryillä ja tämän myötä purkamaan sulkutoimien aiheuttamaa tilausruuhkaa hyvällä tempolla. Arviomme mukaan orgaanista volyymikasvua on kuitenkin tukenut myös keskeisimmiltä asiakkailta saadut uudet tilaukset sekä aiemmin voitettujen uusien asiakkuuksien asteittainen siirtyminen kohti varsinaista volyymituotantoa.

Incap teki Q3:lla 3,3 MEUR:n liikevoiton, mikä oli odotetusti vertailukautta vahvempi ja osui myös keskelle ennakko-odotuksiamme. Incapin suhteellinen kannattavuus oli toimialaan linjattuna erinomaisella 11,7 % tasolla, eikä vertailukauden marginaali täten jäänyt erityisen kauas huolimatta AWS:n alemmasta pohjakannattavuudesta sekä arviomme mukaan pandemiatilanteen aiheuttamista pienistä ylimääräisistä kuluista. Kokonaisuudessaan yhtiön Q3-suoritus olikin mielestämme mainio osoitus siitä, minkälaisessa kunnossa yhtiö tällä hetkellä on ja toisaalta myös rohkaiseva tarkistuspiste siihen, missä nykyrakenteen pidemmän aikavälin kannattavuuspotentiaali voisi kestävästi sijaita. Tuloslaskelman alariveillä rahoituskulut ja verot vaikuttavat olleen piirun verran odotuksiamme matalammat. Näin ollen katsauskauden tulos kohosi 2,4 MEUR:oon ja ylitti 2,3 MEUR:n tasalla olleen ennusteemme hienoisesti. Merkintäoikeusannin jälkeisellä uudella osakemäärällä tämä vastaa 0,41 euron osakekohtaista tulosta. 

Incap toisti Q3-raportissa kuluvan vuoden ohjeistuksensa, mutta antoi samalla numeeriset liikevaihto- ja tuloshaarukat. Näitä haarukoita mukaillen yhtiö odottaa nyt liikevaihtonsa olevan tänä vuonna 105-107 MEUR ja liikevoittonsa 10,5-11,5 MEUR olettaen, ettei pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä negatiivisia muutoksia. Odotimme ennen Q3-raporttia yhtiön yltävän tänä vuonna 103 MEUR:n liikevaihtoon ja 10,7 MEUR:n liikevoittoon. Tätä ja tarkennettua ohjeistushaarukkaa mukaillen loppuvuoden ennusteisiimme kohdistuu alustavasti vain pieniä tarkistustarpeita. Johdon tarkemmat kommentit tämänhetkisestä markkinatilanteesta ja eteenpäin katsovista suuntaviivoista olivat luonteeltaan varsin rauhallisia, vaikka yhä akuuttina jauhavan pandemiatilanteen takia yleinen epävarmuustaso vielä korkea onkin. AWS:n integrointityön yhtiö puolestaan totesi jatkuneen suunnitellulla tavalla ja uskommekin yhtiön osin kyenneen jo tiettyjä synergiahyötyjä (mm. hankinnan harmonisointi) realisoimaan.

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 71,0 103,4 113,6
- kasvu-% 20,5% 45,6% 9,9%
Liikevoitto (EBIT) 10,1 10,7 12,7
- EBIT-% 14,2% 10,4% 11,2%
EPS (oik.) 1,44 1,34 1,59
Osinko 0,00 0,30 0,35
P/E (oik.) 11,8 13,4 11,3
EV/EBITDA 6,4 7,5 6,0
Osinkotuotto-% 0,0% 1,7% 1,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.