Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 18.15 EUR
Kurssi hetkellä: 19.10.2020 - 4:52

Incap tiedotti perjantaina valmistelevansa merkintäoikeusantia, jolla yhtiö pyrkii keräämään noin 11 MEUR:n bruttovarat. Tämän kokoluokan anti vastaisi noin 14 % yhtiön nykyisestä markkina-arvosta. Incap järjestää 23.10. ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka esityslistalla on hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesta osakeannista siten, että valtuutuksen nojalla voitaisiin laskea liikkeelle enintään 1,4 miljoonaa uutta osaketta.

Merkintäoikeusannissa kukin osakkeenomistaja saisi yhden merkintäoikeuden kolmea omistamaansa osaketta kohden. Yhdellä merkintäoikeudella olisi puolestaan oikeus merkitä yksi uusi osake 7,50 euron merkintähintaan. Annin yksityiskohtaiset ehdot julkistetaan ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, mikäli kokous puoltaa hallituksen ehdotusta, ja mikäli hallitus päättää valtuutustaan käyttää. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutus olisi voimassa 31.12.2020 saakka.

Suunnitteilla olevan merkintäoikeusannin avulla Incap tähtää arviomme mukaan kasvattamaan taloudellista liikkumatilaansa ja parantamaan sitä kautta edellytyksiä kasvustrategiansa yritysostohaaran toteuttamiselle. Tämä teesi on mielestämme looginen, sillä Incapille relevantti teollisuuselektroniikan toimintalohko on rakenteeltaan hyvin hajanainen ja sen konsolidointi pitää sisällään useita kasvumahdollisuuksia.

Kasvupolkujen ohella näemme yritysostot järkevänä valintana myös riskienhallinnallisesta kulmasta tarkasteltuna, sillä järjestelyt leventävät automaattisesti sekä asiakas- että toimialaportfoliota. Nämä teolliset motiivit sekä Incapin viime vuosien vahvat näytöt kannattavasta orgaanisesta kasvusta, operatiivisesta tehostamisesta ja saavutetun tehokkuustason ylläpitämisestä huomioiden suhtaudumme yhtiön yritysostostrategiaan ja sen arvonluontikykyyn luottavaisesti. Olemme käsitelleet Incapin kasvustrategiaa ja sen epäorgaanisia elementtejä tarkemmin syyskuussa julkaisemassamme laajassa raportissa, joka on luettavissa täältä.

Incapin liiketoiminnan kannattavuus- ja kassavirtaprofiili on vahva, eikä tammikuussa toteutettu ja puhtaasti lainarahalla läpi viety AWS-järjestely ole myöskään taseasemaa (2020e: omavaraisuusaste 49 % ja nettovelkaantumisaste 20 %) operatiivisen perustekemisen ja kasvustrategian toteuttamisen kannalta kovinkaan lähelle kielekettä ajanut.

Nämä tekijät, yhtiön rakenteellisesti tukeva velankantokyky sekä rahoitusmarkkinoiden tämänhetkinen asento (ts. alhainen korkotaso) huomioiden uskomme, että Incapilla olisi ollut tarjolla kokonaiskustannuksiltaan (antikulut + tuottovaade) selvästi omaa pääomaa edullisempaa rahoitusta erityisesti kokoluokaltaan pienempien järjestelyjen (EV 5-10 MEUR) toteuttamiseksi. Tätä sekä yhtiön arvonluontikeskeistä ajattelu- ja toimintatapaa mukaillen ei mielestämme olisi erityisen yllättävää, jos antivarat allokoitaisiin osaksi kokoluokaltaan suuremman järjestelyn (EV > 20 MEUR) rahoitusratkaisua.

 

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 71,0 100,5 109,9
- kasvu-% 20,5% 41,5% 9,4%
Liikevoitto (EBIT) 10,1 9,9 11,7
- EBIT-% 14,2% 9,9% 10,7%
EPS (oik.) 1,44 1,54 1,93
Osinko 0,00 0,35 0,40
P/E (oik.) 11,8 11,8 9,4
EV/EBITDA 6,4 6,8 5,5
Osinkotuotto-% 0,0% 1,9% 2,2%
Uusimmat ennusteet

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.