Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Innofactor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.00 EUR
Kurssi: 1.72 EUR
Kurssi hetkellä: 10.6.2021 - 6:10

Innofactorin tuloskäänne on edennyt vakuuttavasti reilut kaksi vuotta ja tuonut esiin yhtiön Suomen liiketoiminnan vahvan tulospotentiaalin. Suomen liiketoiminta heijastelee arviolta jo lähes pitkän aikavälin 20 %:n kasvu ja 20 %:n EBITDA-% tavoitetasoa, mutta muut maat painavat kehitystä konsernitasolla. Yhtiö panostaa edelleen Pohjoismaiden toimintojen vahvistamiseen, jotta vahvempi ja kestävämpi kannattavan kasvun vaihe voi alkaa. Odotamme yhtiön kasvun kiihtyvän tänä vuonna ja pidemmällä tähtäimellä vahvempi kasvu vaati vetoapua myös muilta Pohjoismailta. Ennusteillamme Innofactorin arvostuskuva on useasta näkökulmasta katsottuna houkutteleva. Nostamme Innofactorin suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) kurssilaskun myötä ja toistamme 2,0 euron tavoitehinnan. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Tuloskäänne on edennyt hyvin ja on vankemmalla pohjalla

Innofactor on historiassaan kasvanut voimakkaasti yritysostoin kotimaassa ja kansainvälisesti konsolidoimalla Microsoftiin erikoistuneiden IT-toimittajien kenttää. Useiden yritysostojen jälkeen yhtiö siirtyi vuonna 2016 strategiassaan vaiheeseen, jossa fokus siirtyi yhtenäisen pohjoismaisen organisaation rakentamiseen. Vuosien 2017-2018 kuopan jälkeen yhtiön tuloskäänne on edennyt hyvin jo 9 neljännestä peräkkäin. Yhtiö on kääntänyt kannattavuuden (EBITDA 2020: 11 %), saanut tilauskannan vahvalle tasolle (Q1’21: +  27 % 69 MEUR:oon), turvannut taseen (nettovelkaantuneisuus ~40 %) sekä vahvistanut jatkuvan myynnin osuutta tuntuvasti (>50 %). Perusta pohjoismaisen kasvustrategian jatkamiselle on siten kunnossa.

Hyvä kasvuympäristö lähivuosille

Innofactorin Suomen liiketoiminnot ovat arviomme mukaan hyvin terveellä pohjalla ja yhtiö panostaa edelleen muiden Pohjoismaiden liiketoimintojen kuntoon laittamiseen. Arvonluontia haetaan yhtenäisen pohjoismaisen organisaation synergioista ja tehokkuudesta, mikä tarkoittaa mittakaavaetujen tavoittelua ja yrityskauppoja myös Suomen ulkopuolella. Markkinan kysyntäfundamentit ovat digiloikan myötä jopa vahvistuneet, mikä yhdessä pääteknologia Microsoftin hyvän kysynnän kanssa luo Innofactorille hyvän kasvuympäristön lähivuosille.

Kasvu ja kannattavuus paranee tänä vuonna

Vuonna 2021 Innofactor keskittyy erityisesti liikevaihdon kasvattamiseen. Ennustamme yhtiön liikevaihdon kasvavan markkinaa nopeammin (orgaanisesti 8 %) ja oikaistun käyttökatteen nousevan 12,5 %:iin laskutusasteiden ajamana (2020: 10,9 %). Pidämme yhtiön pitkän aikavälin tavoitteita mahdollisena, mutta toteutuakseen vaati se taakseen myös muiden maiden vetoapua. Ennusteissamme odotamme liikevaihdon kasvavan maltillista 3-4 %:n vauhtia ja käyttökate-%:n olevan 13 %:n tasolla vuosina 2022-2024. Keskeisimmät riskit liittyvät yhtenäisen pohjoismaisen organisaation rakentamisen pitkittymiseen edelleen ja uusiin ongelmiin.

Arvostuksen asemointi on nousemassa tuloskonelokeroon

Näkemyksemme mukaan Innofactorin arvostuksen asemointi on kipuamassa ulos käänneyhtiöiden lokerosta ja nousemassa tuloskonelokeroon, mikä tukee arvostusta ja on osittain heijastunut osakkeeseen. Arvioimme aliarvostuksen kaventuvan hiljalleen yhtiön tuloskäänteen jatkuessa ja luottamuksen kasvaessa. Yhtiön strategiaa heijastellen arvonluonti tulee jatkossa arviolta perustumaan vahvemmin orgaaniseen ja skaalautuvien omien tuotteiden kasvuun. Nykyinen 11x EV/EBIT-kerroin (2021e) yhdistettynä lähivuosien ennustettuun 9 %:n tuloskasvuun, strategiapäivityksen mukaiseen osingonmaksun 4 % osinkotuottoon sekä arvostuskertoimien nousuvaraan tarjoavat riskeihin nähden houkuttelevan tuotto-odotuksen.

Käy kauppaa. (Innofactor)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 66,2 69,4 72,2
- kasvu-% 3,1% 4,9% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 2,5 8,1 6,7
- EBIT-% 3,8% 11,6% 9,3%
EPS (oik.) 0,10 0,10 0,14
Osinko 0,04 0,06 0,07
P/E (oik.) 12,7 16,5 12,0
EV/EBITDA 7,8 5,8 6,9
Osinkotuotto-% 3,1% 3,5% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %