Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Innofactor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.50 EUR
Kurssi: 1.32 EUR
Kurssi hetkellä: 20.4.2022 - 7:24 Analyysi päivitetty: 18.2.2022

Innofactor julkaisee Q1-raporttinsa tiistaina klo 9.00. Odotamme Innofactorin liikevaihdon kasvaneen hienoisesti ja tuloksen olleen vertailukauden tasolla. Näin ennustamme 12 neljännestä jatkuneen tuloskasvuputken katkenneen. Suoritus kuvastaa yhtiön stabiilimpaa kehitystä, strategian vaihetta ja markkinan koholla olevaa vaihtuvuutta.  

Arvioimme liikevaihdon kasvaneen hieman ja seuraamme eri markkinoiden kehitystä

Arvioimme Innofactorin liikevaihdon kasvaneen 2 % 18,1 MEUR:oon Q1:llä. Liikevaihtoa tukee useamman vuoden ja Q4:llä edelleen vahvasti kasvanut (+21 %) ja hyvälle tasolle (73 MEUR) kohonnut tilauskanta, mikä antaa hyvää pohjaa liiketoiminnalle. Tilauskanta painottuu vaihtelevasti eri osa-alueille ja maantieteellisesti eri alueille, joten se ei tästä johtuen suoraan heijastu rajuna kasvuna. Innofactorin suurinta markkinaa Suomea painoivat Q4:llä uudelleenjärjestelyt liittyen strategian päivitykseen. Lisäksi Ruotsin markkina ollut pidemmän aikaa heikko, kun taas Tanska ja Norja kehittyivät vahvasti Q4:llä. Seuraamme näin maantieteellistä kehitystä. Lisäksi seuraamme henkilöstömäärän kehitystä, joka laski H2:lla kuuman osaajamarkkinan ja oman uuden strategian uudelleenjärjestelyn ajamana.

Odotamme tuloksen olevan vertailukauden tasolla ja kuvastavan stabiilimpaa vaihetta

Ennustamme raportoidun käyttökatteen olleen 2,0 MEUR tai 11 % liikevaihdosta Q1:llä. Vertailukaudella käyttökate sisälsi 2,6 MEUR:n kertaluonteisen myyntivoiton yritysmyyntiin liittyen (Q1’21 oik. käyttökate 2,1). Kannattavuus on IT-palvelusektorilla herkkä laskutusasteille ja vaihtuvuudelle, joka vaihtelee selvästi Innofactorin markkinoiden välillä. Vahvemman tuloskasvun kannalta olisi tärkeätä saada useammat ja erityisesti suuret markkinat positiiviselle trendille. Odotamme oikaistun liikevoiton olevan Q1:llä vertailukauden tasolla 1,3 MEUR:ssa. Vertailukaudella rahoituskulut sisälsivät 0,3 MEUR:n valuuttakurssitappion, joka ei ole kassavirtavaikutteinen ja jota emme ennusta Q1’22:lla. Näin odotamme oikaistun osakekohtaisen tuloksen kasvaneen 0,03 euroon Q1:llä (Q1’21 0,00).

Arvioimme yhtiön toistavan ohjeistuksen

Odotamme Innofactorin toistavan ohjeistuksen, joka perinteisesti odottaa liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen kasvavan edellisestä vuodesta (2021: 66,4 MEUR ja 7,5 MEUR). Ennustamme Innofactorin liikevaihdon kasvavan 4 % 69 MEUR:oon vuonna 2022 ja oikaistun käyttökatteen kasvavan 8,0 MEUR:oon (11,7 % liikevaihdosta) vuodentakaisesta 7,5 MEUR:sta. Markkinoilla puhuttava inflaatio ei ole uutta IT-palvelusektorille tai Innofactorille, vaan palkkainflaatio on ollut läsnä jo vuosia. Sektorin yhtiöt ja Innofactor ovat kuitenkin suhteellisen hyvin pystyneet omilla tehostamisilla torjumaan paineen. Palkkainflaatio, heikompi asiakashintojen kehitys ja osaajien saatavuus on kuitenkin keskeinen yhtälö ratkaistavaksi sektorilla pidemmällä aikavälillä. Tehostamista ei voida jatkaa loputtomiin. Markkinoiden toiseen teemaan, Ukrainan sotaan liittyen, Innofactorilla ei tietääksemme ole mitään suoraa liiketoimintaa Venäjällä.

Käy kauppaa. (Innofactor)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 66,4 68,9 71,6
- kasvu-% 0,3% 3,8% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 6,5 5,3 5,9
- EBIT-% 9,8% 7,7% 8,3%
EPS (oik.) 0,06 0,11 0,13
Osinko 0,08 0,06 0,07
P/E (oik.) 24,3 12,4 10,5
EV/EBITDA 6,2 6,2 5,2
Osinkotuotto-% 5,1% 4,5% 5,3%
Uusimmat ennusteet

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.