Yhtiö: Innofactor
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.45 EUR
Kurssi: 0.61 EURKurssi hetkellä: 13.5.2019 - 5:36

Innofactor julkaisee Q1-raporttinsa tiistaina klo 9:00. Innofactorin operatiivinen kehitys on ollut jo kahden vuoden ajan heikkoa. Q4-raportin tilauskanta antoi kuitenkin toivoa käänteestä parempaan ja ennustamme liikevaihdon laskun taittuvan. Samalla odotamme kannattavuuden hieman parantuneen liikevaihdon kehityksen ja tehostamistoimien ajamana. Innofactorin osakekurssi on noussut voimakkaasti Q4-raportin jälkeen ja nykyisen arvostuksen perusteella markkinan odotukset yhtiön käänteestä ovat omia ennusteitamme optimistisempia (2019e P/E 16x ja EV/EBIT 21x).

Arvioimme Innofactorin viime vuonna nähdyn liikevaihdon laskun taittuneen ja liikevaihdon olleen Q1:llä vertailukauden tasolla 16,5 MEUR:ssa. Laskun taittumista tukee Q4:n hyvä 40 %:n tilauskannan kasvu (32 MEUR:oon). Piristyneen tilauskannan myynniksi realisoitumisen ajoitus ja tilauskannan kannattavuus ovat vielä vaikeasti arvioitavissa. IT-markkinan kysyntätilanne on edelleen hyvä ja Microsoftin ratkaisujen kilpailukyky arviomme mukaan hyvää, joten markkinasta käänteen onnistumisen ei pitäisi jäädä kiinni.

Odotamme kannattavuuden myös parantuneen heikosta vertailukaudesta selvästi liikevaihdon kehityksen ja syksyllä tehtyjen tehostamistoimenpiteiden myötä. Ennustamme käyttökatteen olleen 1,0 MEUR tai 5,8 % liikevaihdosta (IFRS 16 -vaikutus 0,25 MEUR) Q1:llä verrattuna vertailukauden 0,3 MEUR:oon ja 2,1 %:iin. Kannattavuutta tukevat arviomme mukaan Dynasty-tuotteen lisenssikaupat, jotka siirtyivät viime vuoden lopulta alkuvuoden puolelle viivästyneen versiopäivityksen takia. Olemme oikaisseet liikevoittoa 0,4 MEUR:lla johtuen yrityskauppojen IFRS 3 -poistoista ja odotamme näin ollen 0,4 MEUR:n oikaistua liikevoittoa Q1:ltä (Q1’18: 0,1 MEUR).

Odotamme Innofactorin toistavan vuoden 2019 ohjeistuksen, joka arvioi vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan edellisestä vuodesta, jolloin liikevaihto oli 63,1 MEUR ja käyttökate oli -1,0 MEUR. Ennustamme yhtiön kasvavan 1,5 % 64 MEUR:oon ja käyttökatteen olevan 4,2 MEUR (sisältäen 1 MEUR IFRS 16 -vaikutusta).

Ennusteillamme vuoden 2019 P/E-kerroin ja korkean velkavivun huomioiva EV/EBIT -kerroin ovat 16x ja 21x ja arvostus on selvästi yli sektorin. Näkemyksemme mukaan yhtiön on edelleen ensiksi todistettava kannattavuuskäänne ja odotuksiamme voimakkaampana, ennen kuin osake muuttuu houkuttelevaksi. Lyhyellä aikavälillä Innofactorin arvonluonti on kiinni yhtiön kyvystä ratkaista sen sisäiset ongelmat ja käänteen epävarmuus on edelleen korkea.

Käy kauppaa. (Innofactor)

Vuonna 2000 perustettu Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ratkaisuihin keskittyneitä ohjelmistotoimittajia. Yhtiön liiketoiminta koostuu järjestelmäintegraattorina toimimisesta IT-projekteissa sekä omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämisestä ja myynnistä. Yhtiössä työskentelee yli 600 henkilöä Suomessa, Tanskassa, Norjasssa ja Ruotsissa. Innofactorin nykyinen rakenne on syntynyt lukuisten yrityskauppojen seurauksena. 

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 63,1 64,1 65,4
- kasvu-% -3,8% 1,5% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) -3,9 0,4 0,8
- EBIT-% -6,1% 0,6% 1,2%
EPS (oik.) -0,07 0,04 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -4,9 16,4 13,5
EV/EBITDA -32,7 10,5 9,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet