Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Innofactor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.40 EUR
Kurssi: 1.28 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2020 - 5:49

 

Nostamme Innofactorin tavoitehinnan 1,4 euroon (aik. 1,3 euroa) heijastellen ennustemuutoksia ja toistamme osakkeen lisää-suosituksen. Innofactorin Q3-luvut oli pitkälti odotustemme mukaisia ja kommentit loppuvuodesta ja ensi vuodesta olivat rohkaisevia. Yhtiön tilauskanta, tehostunut kulurakenne ja vahva Suomen toiminta tukevat tuloskasvun jatkumista myös loppuvuonna ja vuonna 2021. Selkein riski tuloskasvulle on koronan paheneminen. Nousseet ennusteemme huomioiden osakkeen arvostus (2021e P/E 11x) on maltillinen ja tarjoaa riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen. Toimitusjohtajan videohaastattelu Q3:n jälkeen on nähtävissä tästä.

Q3-raportti isossa kuvassa linjassa odotuksiin

Q3-liikevaihto oli vertailukauden tasolla 14,0 MEUR:ssa ja hienoisesti alle ennusteemme. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja laski koronan vaikutusten takia muissa maissa. Yhtiön tilauskannan kasvu hidastui ennakoidusti ja se kasvoi 9 % 58 MEUR:oon. Yhtiö kommentoi myyntiputken olevan hyvä ja nyt myös yrityskysynnän olevan palaamassa parempaan kesän jälkeen, mikä tilauskannan lisäksi lisää luottamusta lyhyelle aikavälille. Q3:n käyttökate oli 1,6 MEUR tai 11 % liikevaihdosta ja linjassa odotuksiimme.. Suomessa kannattavuus oli arviolta vahvalla lähes 20 %:n tasolla, kun muut maat painoivat kannattavuutta. Näin yhtiöllä on potentiaalia vielä selvästi parempaan kannattavuustasoon, kun muut Pohjoismaat saadaan kestävälle kasvu-uralle.

Päivitetyn strategian suurin muutos oli osingonmaksun aloittaminen

Innofactor päivitti Q3:n aikana strategiaansa. Päällimmäisenä muutoksena sijoittajalle oli yhtiön päätös aloittaa osingonmaksu ja jakaa sitä säännöllisesti joka vuosi noin puolet tuloksesta. Lisäksi yhtiö toisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Innofactor tavoittelee noin 20 %:n vuosittaista kasvua, josta pääosa on orgaanista sekä noin 20 %:n käyttökatemarginaalia. Yhtiö on historiassa kasvanut voimakkaasti yritysostoin, joita tullaan tekemään myös jatkossa, vaikka aikaisempaa pienemmässä mittakaavassa. Yhtiö hankki rahoitusta jo aiemmin mahdollisten yritysostojen varalle.

Nostimme hieman lähivuosien ennusteita

Ennustamme Innofactorin liikevaihdon kasvavan 2 % 66 MEUR:oon ja käyttökatteen kasvavan 7,5 MEUR:oon (2019: 5,1 MEUR) vuonna 2020, mikä on linjassa kasvua indikoivan ohjeistuksen kanssa. Innofactor kommentoi konferenssipuhelussa myös jatkossa pyrkivänsä kasvuun ja parempaan käyttökatteeseen, mikä noudattelee samoja periaatteita kun aikaisemmat ohjeistukset. Ennustamme liikevaihdon kasvavan 3-4 % ja tuloksen vajaa 10 % vuosina 2021-2023. Uusilla osinkoennusteillamme osake tarjoaa myös noin 2-4 %:n osinkotuottoa lähivuosina.

Arvostus on edelleen maltillinen useammasta näkökulmasta katsottuna

Näkemyksemme mukaan Innofactorin arvostuksen asemointi on vähitellen kipuamassa ulos käänneyhtiöiden lokerosta, mikä tukee osaketta.  Arvioimme aliarvostuksen kaventuvan hiljalleen yhtiön tuloskäänteen jatkuessa ja luottamuksen palautuessa. Nykyinen 11x P/E-luku (2021e) yhdistettynä lähivuosien ennustettuun vajaan 10 %:n tuloskasvuun, 2-4 %:n osinkotuottoon ja arvostuskertoimien nousuvaraan tarjoavat riskeihin nähden edelleen hyvän tuotto-odotuksen, erityisesti kun käänne on edennyt vakuuttavasti ja sektorin kysyntäfundamentit ovat vain vahvistuneet. 

Käy kauppaa. (Innofactor)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 64,2 65,5 68,3
- kasvu-% 1,7% 2,0% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,8 2,8 3,6
- EBIT-% 1,2% 4,3% 5,2%
EPS (oik.) 0,07 0,10 0,11
Osinko 0,00 0,03 0,04
P/E (oik.) 10,8 12,3 11,2
EV/EBITDA 7,4 7,5 6,5
Osinkotuotto-% 0,0% 2,3% 3,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %.