Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Innofactor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.35 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2020 - 5:27

 

Innofactor julkaisee Q3-raporttinsa huomenna tiistaina klo 9.00. Yhtiön operatiivinen käänne on edennyt hyvin ja sektori sekä Innofactor vaikuttaa navigoivan kuivin jaloin koronan läpi. Näin odotamme tuloskasvun jatkuneen seitsemättä neljännestä peräjälkeen. Tuloskasvua ajaa liikevaihdon maltillinen kasvu ja kannattavuusparannus. Tuloksen lisäksi fokus raportissa on luonnollisesti koronassa ja näkymissä.

Koronan negatiiviset vaikutukset näyttävät jäävän suhteellisen pieniksi IT-palvelusektorille ja Innofactorille. Yleisesti lähes koko listattu IT-palvelusektori selviytyi hyvin läpi epävarman Q2:n, mikä lisää luottamusta myös Q3:lle ja Q4:lle. Pidemmällä tähtäimellä on näkemyksemme mukaan suhteellisen selvää, että sektorin ja Innofactorin kysyntäfundamentit ovat vahvistuneet. Koronaepävarmuudessa Innofactoria tukee yli 50 %:n jatkuvan liiketoiminnan osuus, vahva tilauskanta ja korona-aikana vahvana ollut julkisen sektorin suuri osuus (H1’20 39 % liikevaihdosta).

Arvioimme Innofactorin liikevaihdon kasvaneen 2 % vertailukaudesta 14,2 MEUR:oon Q3:lla. Kasvua tukee Q2:lla edelleen vahvasti kasvanut (+29 %) ja hyvälle tasolle (57 MEUR) kohonnut tilauskanta, mikä antaa hyvää näkyvyyttä epävarmuuden keskellä. Hyvän tilauskannan myynniksi realisoitumisen ajoitus ja tilauskannan kannattavuusrakenteen arviointi on kuitenkin vielä vaikeasti arvioitavissa. Tilauskanta on osin monivuotista ja painottuu vaihtelevasti eri osa-alueille (Dynasty-tuotteella vahva tilauskanta), joten se ei suoraan heijastu rajuna kasvuna. Arvioimme Q3:n tilauskannan edelleen kasvaneen, vaikka aikaisempaa hitaammin koska vertailukausi käy kovan kasvun myötä jatkuvasti vahvemmaksi ja korona vaikeuttaa uusmyyntiä.

Ennustamme käyttökatteen olleen 1,6 MEUR tai 11,6 % liikevaihdosta (IFRS 16:n vaikutus 0,3 MEUR) Q3:lla verrattuna vertailukauden 1,5 MEUR:oon. Tuloskasvua ajaa laskutusasteiden nousu liikevaihdon kasvun myötä. Olemme oikaisseet liikevoittoa 0,5 MEUR:lla johtuen yrityskauppojen IFRS 3 -poistoista ja odotamme näin 1,0 MEUR:n oikaistua liikevoittoa Q3:lta (Q3’19: 0,8 MEUR). Odotamme osakekohtaisen oikaistun tuloksen Q3:lla olleen 0,02 euroa (Q3’19 0,02 euroa).

Arvioimme Innofactorin toistavan ohjeistuksensa, joka odottaa vuoden 2020 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) kasvavan vuodesta 2019, jolloin liikevaihto oli 64 MEUR ja käyttökate 5,1 MEUR. Kokonaisuutena arvioimme yhtiön selviävän suhteellisen kuivin jaloin (liikevaihto +3 %, EBITDA- % 11,5 % tai 7,5 MEUR) vuodesta 2020 liikevaihdon painottuessa defensiivisille asiakassektoreille ja palvelualueille. Innofactor kertoi neljänneksellä myös alkavansa maksaa osinkoa, mistä kommentti luettavissa tästä.

Innofactorin osake on noussut syksyn aikana, kuten myös lähes koko Suomen IT-palvelusektori ja osakkeen arvostus (2020-21e P/E on 13x) on näin vielä reilut 20 % alle verrokkien. Päivitämme näkemyksemme osakkeesta Q3-raportin yhteydessä. 

Käy kauppaa. (Innofactor)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 64,2 65,9 67,8
- kasvu-% 1,7% 2,6% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,8 3,0 3,3
- EBIT-% 1,2% 4,5% 4,8%
EPS (oik.) 0,07 0,11 0,11
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 10,8 12,5 12,1
EV/EBITDA 7,4 7,7 6,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %.