Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Innofactor
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.80 EUR
Kurssi: 1.30 EUR
Kurssi hetkellä: 15.2.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 27.10.2021

Innofactor julkaisee Q4-raporttinsa torstaina klo 9.00. Odotamme Innofactorin liikevaihdon olleen vertailukauden tasolla, mutta kannattavuuden parantuneen. Näin odotamme tuloskasvun jatkuneen jo 12:ta neljännestä peräkkäin Q4:llä. Lisäksi odotamme tuttuun tapaan yhtiön ohjeistavan liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen kasvua vuonna 2022.

Ennustamme liikevaihdon olleen vertailukauden tasolla

Arvioimme Innofactorin liikevaihdon olleen vertailukauden tasolla 18,3 MEUR:ssa Q4:llä. Liikevaihtoa tukee useamman vuoden ja Q3:lla edelleen vahvasti kasvanut (+24 %) ja hyvälle tasolle (73 MEUR) kohonnut tilauskanta, mikä antaa hyvää pohjaa liiketoiminnalle. Tilauskanta painottuu vaihtelevasti eri osa-alueille (Dynasty-tuotteella vahva tilauskanta) ja maantieteellisesti eri alueille, joten se ei tästä johtuen heijastu suoraan rajuna kasvuna. Ymmärryksemme mukaan Suomen tilauskanta on hyvä, ellei jopa vahva, kun muiden maiden heikompi suorittaminen hidastaa kehitystä. Näin seuraamme maantieteellisesti muiden pohjoismaiden kehitystä Q4:llä. Lisäksi seuraamme henkilöstömäärän kehitystä, joka laski Q3:lla, osin kuuman osaajamarkkinan ajamana. 

Odotamme tuloskasvun jatkuneen jo 12:ta neljännestä peräkkäin

Ennustamme raportoidun käyttökatteen olleen 2,0 MEUR tai 11 % Q4:llä (Q4’20 1,6 MEUR tai 9 %). Kannattavuutta tukee arviolta Suomen liiketoiminta, kun muut maat painavat kannattavuutta matalien laskutusasteiden myötä, erityisesti edelleen Ruotsi. Olemme oikaisseet liikevoittoa 0,1 MEUR:lla johtuen yrityskauppojen IFRS 3 -poistoista ja odotamme 1,3 MEUR:n oikaistua liikevoittoa Q4:ltä (Q4’20: 1,0 MEUR). Näin odotamme oikaistun osakekohtaisen tuloksen kasvaneen sentillä 0,03 euroon Q4:llä ja olevan 0,08 euroa vuonna 2021. Sisältäen Prime-liiketoiminnan myyntivoiton (2,6 MEUR) odotamme osakekohtaisen tuloksen olleen 0,14 euroa vuonan 2021. Arvioimme yhtiön hallituksen ehdottavan 0,06 euron osakekohtaisen osingon jakamista vuodelta 2021, mikä vastaa reilua 40 % raportoidusta tuloksesta. 

Ennustamme tuttua tuloskasvua odottavaa ohjeistusta vuodelle 2022

Ennustamme Innofactorin liikevaihdon kasvavan 4 % sekä oikaistun käyttökatteen 14 % 9,0 MER:oon ja olevan 13 % liikevaihdosta (2021e käyttökate oikaistuna Prime-liiketoiminnan myynnistä 7,8 MEUR). Arvioimme yhtiön tuttuun tapaansa ohjeistavan liikevaihdon ja oikaistun (lisäys) käyttökatteen kasvavan edellisestä vuodesta. 

Käy kauppaa. (Innofactor)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 67,1 69,8 72,6
- kasvu-% 1,4% 4,1% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 7,2 5,9 6,7
- EBIT-% 10,7% 8,5% 9,2%
EPS (oik.) 0,08 0,13 0,14
Osinko 0,06 0,07 0,07
P/E (oik.) 16,5 10,2 9,7
EV/EBITDA 5,2 5,7 4,8
Osinkotuotto-% 4,4% 5,2% 5,2%
Uusimmat ennusteet

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.