Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 6.40 EURKurssi hetkellä: 26.11.2019 - 6:07

Nostamme Investors Housen (IH) suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehintamme 6,90 euroon (aik. 6,80 euroa). IH:n kasvunäkymät ovat mielestämme parantuneet selvästi Q3-raportin ja viimeaikaisten kasvuhankkeiden myötä ja olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme. Ovaro-omistuksen jako tulee todennäköisesti aiheuttamaan kirjanpidollisen tappion yhtiön tulokseen, mutta vahva tuloskasvu yhdessä arvostustason nousuvaran kanssa tarjoavat mielestämme jo kohtuullisen tuotto-odotuksen sijoittajille.

Q3-raportti oli operatiivisesti odotustemme mukainen

Investors Housen (IH) eilen julkaisema Q3-raportti oli operatiivisesti hyvä ja odotustemme mukainen. Liikevaihto kasvoi odotetusti voimakkaasti 40 % vertailukaudesta ja operatiivinen tulos oli hieman vertailukauden yläpuolella ja lähes täsmälleen ennusteemme mukainen. Myönteistä Q3-raportissa olivat mielestämme erityisesti kulukontrolli sekä Palveluiden vahva kasvu ja parantunut kannattavuus. Aikaisempi 2019-ohjeistus odotetusti toistettiin. Ohjeistus vaikuttaa Q3-raportin valossa mielestämme hieman varovaiselta ja pidämme ohjeistuksen nostoa loppuvuonna mahdollisena. Historiallisesti IH on ollut konservatiivinen ohjeistaja.

Lähivuosien kasvunäkymät ovat parantuneet

Olemme nostaneet IH:n ennusteitamme Q3-raportin ja yhtiön viimeaikaisten kasvuhankkeiden myötä. IH:n kasvunäkymät ovat mielestämme vahvistuneet ja odotamme operatiivisen tuloksen kasvavan lähivuosina selvästi Tikkurilan kehityshankkeen, Dividend Housen uuden kiinteistörahaston sekä Kiinteistövarallisuudenhoidon kasvun myötä. Odotamme Ovaron osakkeiden jaon tapahtuvan lähiaikoina ja Ovaron nykyisellä osakekurssitasolla tämä aiheuttaisi kirjanpidollisen kertaluonteisen huomattavan tappion IH:n tulokseen. IH:n kassavirtaan ja operatiiviseen tulokseen jako ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta. Jaon jälkeen IH:n osakkeenomistajat omistaisivat aikaisemmin IH:n kautta omistamansa Ovarot erillisinä osakkeina ja heidän omistuksensa kokonaisarvossa ei siis tapahdu muutosta pientä varainsiirtoverovaikutusta lukuun ottamatta.

Näkemyksemme IH:n käyvästä arvosta tarkentui noin 6,9 euroon

Perustamme IH:n arvonmäärityksemme pääasiassa osien summa -laskelmaan, jota muut arvostusmenetelmät tukevat. Ennustemuutostemme myötä näkemyksemme osakkeen käyvästä arvosta tarkentui vain hieman 6,9 euroon (aik. 6,8 euroa). Mielestämme markkinat eivät hinnoittele yhtiön Palveluliiketoiminnan ja hankekehitysliiketoiminnan kasvupotentiaalia täysimääräisesti IH:n osakkeeseen. IH:n track-record vuosilta 2015-2019 oli (tällä hetkellä) epäonnistuneelta vaikuttavaa Ovaro-hanketta lukuun ottamatta mielestämme vahva ja odotamme yhtiön jatkavan kasvu-uralla lähivuodet. Operatiivisen osakekohtaisen tuloksen vuotuinen kasvu (CAGR-%) on ennusteessamme keskimäärin 20 % vuosina 2019-2022. Vaikka tähän kasvuun sisältyy myös riskejä, operatiivisesta tuloksesta laskettu 2019e P/E-kerroin noin 14x on mielestämme maltillinen. Arvostustaso on matala myös suhteellisesti ja verrattuna osakkeen historiallisiin arvostuskertoimiin. Merkittävimmät osakkeen arvostukseen liittyvät riskit ovat näkemyksemme mukaan osakkuusyhtiö Ovaro, yleistaloudellinen suhdanne sekä ennustamamme rahastoliiketoiminnan kasvu.

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 11,1 12,8
- kasvu-% 28,3% 33,6% 15,4%
Liikevoitto (EBIT) 4,9 5,5 7,6
- EBIT-% 59,5% 49,6% 59,5%
EPS (oik.) 0,41 0,44 0,53
Osinko 0,23 0,25 0,27
P/E (oik.) 14,5 14,4 12,0
EV/EBITDA 14,2 12,1 10,1
Osinkotuotto-% 3,8% 4,0% 4,2%
Uusimmat ennusteet