Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Investors House: Kohti investointeja

Analyytikon kommentti 26.11.2021 5:58 Investors House
Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.20 EUR
Kurssi: 5.72 EUR
Kurssi hetkellä: 26.11.2021 - 5:43

IH tiedotti torstaina IVH Kampus -toimitilarahaston myynnistä. Huomioimme kaupan ennusteissamme ja tällä on ollut niihin selvä negatiivinen vaikutus. IH:n käypä arvo on mielestämme kuitenkin yhä nykykurssia korkeampi ja näemme tuotto-odotuksen riittävänä. Täten toistamme 6,2 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen.

IVH Kampus -toimitilarahasto myydään Nyfosalle

Investors House (IH) kertoi torstaina, että yhtiö on yhdessä muiden sijoittajien kanssa allekirjoittanut sopimuksen IVH Kampus Ky -rahaston (IH:n omistusosuus 48 %) kaikkien osuuksien myynnistä Nyfosan Suomen tytäryhtiölle 56,3 MEUR:n velattomalla kauppahinnalla. IVH Kampus Ky -rahasto on omistanut neljä toimitilakohdetta Jyväskylän ydinkeskustassa sekä Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen ja kohteiden vuokrattava pinta-ala on arviomme mukaan noin 43 000 neliötä. IH kirjaa kaupasta noin 0,7 MEUR:n suuruisen ja pääosin laskennallisen verojen jälkeisen tappion. Yhtiö on solminut kaupan yhteydessä Nyfosan kanssa myös määräaikaisen tiettyjä kohteita koskevan manageeraussopimuksen. Kaupan on tarkoitus toteutua Q4’21:n aikana ja sen myötä IVH Kampus Ky -rahaston toiminta lakkaa. IH antoi torstaina myös positiivisen tulosvaroituksen ja arvioi nyt 2021 operatiivisen tuloksen olevan merkittävästi vuotta 2020 parempi järjestelystä syntyvien kertatuottojen myötä.

Mittavalla sotakassalla eteenpäin

IH on kuluvana vuonna kierrättänyt aktiivisesti pääomiaan ja nyt tiedotettu kiinteistödivestointi on jatkoa toissaviikon asuntoportfolion myynnille. Pääomia yhtiö on kanavoinnut kuluvana vuonna Juhola Asset Managementin hankintaan sekä Kukkula-hankkeeseen, jonka ensimmäistä vaihetta koskeva kauppa solmittiin lokakuussa. IVH Kampuksen myynnin myötä IH:n likviditeettiasema vahvistuu merkittävästi, sillä rahasto-osuuksien myynnin, palkkoiden ja lainojen poismaksun jälkeen IH:lla on noin 23 MEUR:n käteisvarat. Divestointien jälkeen katseet kiinnittyvätkin IH:ssa tuleviin kasvuhankkeisiin. Arviomme mukaan pääomia tullaankin allokoimaan yhtiön kannalta merkittävään Kukkula-hankkeeseen ja mahdollisiin Palveluliiketoimintaa täydentäviin yritysostoihin.

Huomioimme kaupan ennusteissamme

Olemme huomioineet IVH Kampuksen myynnin lähivuosien ennusteissamme ja rahaston tulososuuden poistumalla on ollut niihin selvä negatiivinen vaikutus. Kaupan myötä ennusteemme ovat laskeneet lievästi myös Palveluliiketoiminnan osalta, sillä Nyfosan kanssa solmittavasta manageeraussopimuksesta tuloutuva palkkiovirta ei arviomme mukaan riitä kompensoimaan täysin hallinnoitavan varallisuuden poistumaa ja poislähteviä IVH Kampuksen palveluliiketoiminnan tuottoja. Kokonaisuudessaan odotamme IH:n yltävän kuluvana vuonna noin 2,8 MEUR:n EPRA-tulokseen (aik. 2,5 MEUR) ja 2022-2023 odotamme operatiivisen tuloksen asettuvan 2,2-2,5 MEUR:oon (aik. 3,3-3,4 MEUR). Osinkoennusteemme ovat pysyneet ennallaan ja vahvan taseen turvin IH:lla ei ole ongelmia pitää osinkoa taloudellisten tavoitteidensa mukaisella kasvu-uralla.

Tuotto-odotus edelleen riittävä

Näkemyksemme IH:n käyvästä arvosta ei ole muuttunut ja osien summa -laskelmamme on pysynyt ennallaan noin 6,2 eurossa. Näkemyksemme mukaan osien summan luoma nousuvara yhdessä kasvavan ja varsin ennustettavan 5 % osinkotuoton kanssa tarjoaa sijoittajille yhä riittävän tuotto-odotuksen.

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 9,5 9,3 7,9
- kasvu-% -17,4% -1,6% -15,4%
Liikevoitto (EBIT) -1,0 1,1 2,4
- EBIT-% -11,0% 11,9% 30,8%
EPS (oik.) -0,37 0,09 0,26
Osinko 0,27 0,29 0,31
P/E (oik.) -15,5 62,5 22,3
EV/EBITDA -49,9 33,0 16,0
Osinkotuotto-% 4,7% 5,1% 5,4%
Uusimmat ennusteet

Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.