Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.20 EUR
Kurssi: 5.78 EUR
Kurssi hetkellä: 16.11.2021 - 8:18

Investors Housen (IH) operatiivinen tulos oli Q3:lla odotuksiamme parempi ennusteita matalammasta kulutasosta johtuen. Emme ole tehneet ennusteisiin suuria muutoksia ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen hyvänä. Tarkistamme tavoitehintamme osien summa -laskelmaa mukaillen 6,2 euroon (aik. 6,3e) ja toistamme osakkeen lisää-suosituksen.

Kulutaso tarjosi Q3:lla positiivisen yllätyksen

IH:n liikevaihto kasvoi Q3:lla 61 %:lla 2,3 MEUR:oon ja oli täysin linjassa ennusteemme kanssa. Kasvua veti odotetusti Palvelut, joiden liikevaihto kasvoi 1,3 MEUR:oon keväällä hankitun Juholan tuoman epäorgaanisen kasvun myötä. Q3-raportissa positiivisen yllätyksen tarjosi yhtiön kulutaso, joka oli selvästi odotuksiamme matalampi. Ennusteita matalampi kulutaso selittyi etenkin Palvelut-segmentillä, jonka 0,4 MEUR:n liiketulos ylitti selvästi 0,2 MEUR:n ennusteemme. Raportoitu tulos jäi nollatasolle, kun yhtiö kirjasi tulokseensa 0,9 MEUR:n negatiiviset arvonmuutokset viime perjantaina tiedotettuun asuntoportfolion myyntiin liittyen.

Pidemmän aikavälin kannalta merkittävä Kukkula-hanke nytkähti lokakuussa eteenpäin

IH:lle ja Ovarolle tärkeä Kukkula-hanke nytkähti lokakuussa eteenpäin, kun yhtiöt kertoivat IH:n, Ovaron ja Royal House Oy:n tasaosuuksin omistaman yhteisyritys Apitar Oy:n solmineen kaupan, joka koski 17 600 neliömetrin kiinteistökokonaisuuden hankintaa ja takaisinvuokrausta Keski-Suomen SHP:lle (nettotuotto 3,1 MEUR). Samalla yhtiöiden toinen yhteisyritys Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy solmi esisopimukset alueen suojeltavien ja purettavien rakennusten sekä kehitetettävien maa-alueiden hankkimisesta. Yhtiöt arvioivat, että alueelle voitaisiin kaavoittaa uutta asuntorakennusoikeutta 100 000-130 000 kem2:n edestä ja tämä voisi arvioimme mukaan tarkoittaa noin 340-442 MEUR:n hankekokoa. Hanke olisikin toteutuessaan yhtöille merkittävä ja tarjoaisi ison investointiohjelman seuraavalle 15 vuodelle. Suureen aluekehityshankkeeseen liittyy luonnollisesti monia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mutta näemme hankkeeseen sisältyvän vuokrasopimuksen laskevan kokonaisuuden riskitasoa selvästi. Suhtaudummekin hankkeeseen tämänhetkisten tietojen valossa varovaisen positiivisesti.

Lähivuosien ennusteissa ei suuria muutoksia

Sisällytimme perjantaina tiedotetun asuntoportfolion myynnin ennusteisiimme ja tällä on ollut laskeva vaikutus nettotuottoihin. Olemme huomioineet Kukkula-hankkeen ennusteissamme toistaiseksi vain vuokrasopimuksen osalta (kassavirtavaikutus arviomme mukaan 0,65 MEUR/v) ja näin ollen ennusteemme eivät pidä sisällään hankkeen edetessä yhtiöiden kannettavaksi tulevia säilytettävien ja purettavien rakennusten kustannuksia. Emme ole myöskään huomioineet hankkeeseen sisältyvää kehitysaluetta toistaiseksi ennusteissamme, sillä alueen asemakaavoitusprosessi vie aikaa ja hankkeeseen liittyy vielä monia muuttujia. Kokonaisuudessaan lähivuosien ennustemuutokset ovat jääneet vähäisiksi.

Näemme tuotto/riski-suhteen edelleen positiivisena

Osin summa -laskelmamme on tarkentunut 6,2 euroon (aik. 6,3e) pääasiassa alle tasearvon tapahtuneiden kiinteistömyyntien johdosta. Pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta edelleen positiivisena ja näkemyksemme mukaan osien summan luoma nousuvara yhdessä kasvavan ja varsin ennustettavan 5 % osinkotuoton kanssa tarjoaa sijoittajille hyvän tuotto-odotuksen.

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 9,5 8,9 8,4
- kasvu-% -17,4% -6,0% -5,4%
Liikevoitto (EBIT) -1,0 1,5 3,8
- EBIT-% -11,0% 16,3% 45,7%
EPS (oik.) -0,37 0,14 0,42
Osinko 0,27 0,29 0,31
P/E (oik.) -15,5 42,7 13,9
EV/EBITDA -49,9 36,1 13,5
Osinkotuotto-% 4,7% 5,0% 5,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.