Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 6.65 EUR
Kurssi hetkellä: 10.12.2019 - 6:42

Investors House (IH) tiedotti eilen yhtiön hallituksen päättäneen saamansa valtuutuksen perusteella jakaa osan yhtiön omistamista Ovaro-osakkeista IH:n osakkeenomistajille. Tehdyn jakopäätöksen mukaisesti jokainen osakkeenomistaja saa yhden Ovaro-osakkeen kutakin omistamaansa 13 IH:n osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaro-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisenä. IH vastaa varojenjaosta aiheutuvasta 2,0 %:n varainsiirtoverosta osakkeenomistajan puolesta ja tämän kattamiseksi maksaa erillisen yhden sentin (0,01 eur) rahaosingon per osake, joka maksetaan kaikille yhtiön osakkeenomistajille.

Osakevarojen jaon irtoamispäivä on tänään 10.12.2019 ja täsmäytyspäivä huomenna 11.12.2019. Osakkeiden maksupäivä on 12.12.2019 ja osakevarojenjakoon liittyvän käteishyvityksen maksupäivä 18.12.2019. Rahaosingon irtoamispäivä on tänään 10.12.2019 ja täsmäytyspäivä 11.12.2019. Rahaosingon maksupäivä on 19.12.2019. Varojen jaot suoritetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Osakkeiden maksupäivänä 12.12.2019 yhtiö arvioi jaettavan noin 460 000 kpl Ovaro-osakkeita, minkä jälkeen IH edelleen omistaa noin 1 955 000 kpl Ovaro-osaketta. Tällä osakemäärällä IH:n osakeomistus Ovarossa on noin 20,4 % eli yhtiö on jaon jälkeen edelleen IH:n osakkuusyhtiö. IH kirjaa varojenjaosta Q4’2019-tuloslaskelmaansa arviolta n. 0,7 MEUR kertaluontoisen (ei-kassavirrallisen) kulun. Varojenjaolla ei ole merkittävää vaikutusta IH:n ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen (EPRA).

IH oli kertonut suunnitelmistaan aikaisemmin 3.7.2019 ja 29.11.2019. Olemme itse kommentoineet jakoa aikaisemmin mm. täällä. IH:n osakkeenomistajien kannalta heidän omistuksensa säilyy verovaikutusta huomioimatta teoriassa ennallaan eli luovutuksen jälkeen he omistavat IH:n osakkeet ja Ovaron osakkeet vain erillisinä. Jaettavat Ovaron osakkeet ovat periaatteessa ylimääräinen osinko tai pääoman palautus, jonka arvo (nyt kerrottu jako) olisi eilisellä päätöskurssilla noin 0,32 euroa per IH:n osake eli tämä ylimääräinen ”osinkotuotto” olisi noin 4,8 %.

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 11,1 12,8
- kasvu-% 28,3% 33,6% 15,4%
Liikevoitto (EBIT) 4,9 5,5 7,6
- EBIT-% 59,5% 49,6% 59,5%
EPS (oik.) 0,41 0,44 0,53
Osinko 0,23 0,25 0,27
P/E (oik.) 14,5 15,0 12,5
EV/EBITDA 14,2 12,4 10,3
Osinkotuotto-% 3,8% 3,8% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.