Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.30 EUR
Kurssi: 5.85 EUR
Kurssi hetkellä: 1.12.2020 - 8:52

Nostamme Investors Housen tavoitehinnan 6,3 euroon (aik. 6,0€) ja toistamme lisää-suosituksemme. Ovaro-irtaantuminen laskee osaltaan IH:n riskitasoa ja irtaantumisen myötä IH:n sijoittajatarinassa fokus siirtyy uuden strategiakauden tarjoamiin omistaja-arvonluontimahdollisuuksiin. Näkemyksemme mukaan osien summan luoma nousuvara ja lähivuosille ennustamamme 5 %:n kasvava osinkotuotto tarjoavatkin sijoittajalle nykyisellä kurssitasolla hyvän tuotto/riski-suhteen.

Odotusten mukainen Q3-raportti, Ovaro-saaga päätökseen

IH:n operatiivinen tulos oli Q3:lla 850 TEUR, mikä oli sekä vertailukautta että ennusteitamme parempi erityisesti odotuksia matalampien rahoituskulujen myötä. Raportoitu tulos jäi sen sijaan Q3:lla selvästi ennusteistamme (Q3’20: 152 TEUR vs. Q3’20e: 476 TEUR) katsauskaudelle ajoittuneista optiojärjestelyihin liittyneistä laskennallisista kulukirjauksista (451 TEUR) johtuen. Eilisen merkittävin uutinen oli tieto Ovarosta irtaantumisesta. IH kertoi eilen aamulla myyneensä vaihtokaupalla (sis. kolme erillistä vaihtokauppaa) noin 12 % Ovaron osakkeista hintaan 5,00 euroa per osake. Vaihtokaupassa maksettava 19 %:n preemio Ovaron perjantain päätöskurssiin nähden vaikuttaa IH:n osakkeenomistajien kannalta mielestämme kohtuulliselta ja 5 euron osakekohtainen vastike arvottaa järjestelyssä olevat Ovaro-osakkeet noin 0,67x EPRA NAV-kertoimella, mikä on noin 18 % yli Ovaron oman historiallisen arvostustason. Ovarosta irtaantumisella IH tavoittelee liiketoiminnan fokusointia sekä pääoman käytön tehokkuutta tulevina vuosina, mikä on linjassa uuden Kiinteistökumppani-strategian kanssa.

Ennusteissa paljon tarkistuksia

Olemme sisällyttäneet eilen tiedotetun vaihtokaupan omaisuuserineen sekä Ovaro-osakkeiden varojenjaon ennusteisiimme. Ovaro-irtaantumisen myötä IH:n raportoitu tulos tulee jäämään kuluvana vuonna ennusteidemme mukaan noin 0,3 MEUR tappiolliseksi. Järjestelyllä on merkittävä vaikutus myös EPRA NAV:iin ja ennustamme sen laskevan viimeisellä neljänneksellä noin 36,7 MEUR:oon (Q3’20: 44,8 MEUR). Operatiivisen EPRA-tuloksen ennustamme olevan kuluvana vuonna noin 2,3 MEUR (aik. 2,2 MEUR), mutta vuosien 2021-22 osalta ennusteemme ovat nousseet 3,1-4,0 MEUR:oon (aik. 3,0-3,2 MEUR). Kohonneiden ennusteiden taustalla olevat keskeiset tekijät ovat eilisen järjestelyn myötä nousseet Kiinteistöt-segmentin liikevaihtoennusteet, osakkuusyhtiö IVH Kampuksen noussut tulososuus sekä Palvelut-segmentti, jonka kohdalla tarkistimme Rahastoliiketoiminnan kasvuennusteita ylöspäin. Ovaro-irtaantuminen ja kohonneet tulosennusteet ovat heijastuneet positiivisesti ennustamaamme IH:n lähivuosien oman pääoman tuottotasoon ja ennustamme yhtiön yltävän vuosina 2021-23 8,8-10,3 %:n oman pääoman tuottoon (aik. 6,8-7,0 %).

Osien summan luoma nousuvara ja kasvava 5 %:n osinkotuotto tarjoavat hyvän tuotto/riski-suhteen

Näkemyksemme mukaan IH:n osakkeen käypä arvo on nykyistä kurssitasoa korkeampi. IH:n itse julkaisema EPRA NRV, joka kuvaa yhtiön omistamien omaisuuserien jälleenhankintahintaa, oli Q3’20 lopussa 8,30 euroa per osake. Emme kuitenkaan odota tämän arvon realisoituvan lyhyellä aikavälillä, sillä irtaantuminen osakkuusyhtiö Ovarosta tulee laskelmiemme mukaan painamaan Q4:llä yhtiön osakekohtaista nettovarallisuutta selvästi. Perustamme IH:n arvonmäärityksen pääasiassa osien summa -laskelmaan ja näkemyksemme IH:n osien summasta on noussut noin 6,3 euroon osakkeelta (aik. 6,0€).  Näkemyksemme mukaan osien summan luoma nousuvara ja lähivuosille ennustamamme 5 %:n kasvava osinkotuotto tarjoavatkin sijoittajalle hyvän tuotto/riski-suhteen.

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 11,5 9,3 7,8
- kasvu-% 38,5% -19,1% -16,1%
Liikevoitto (EBIT) 4,0 1,2 4,9
- EBIT-% 34,5% 13,1% 62,9%
EPS (oik.) 0,27 -0,05 0,54
Osinko 0,25 0,27 0,29
P/E (oik.) 23,5 -113,9 10,9
EV/EBITDA 21,6 42,0 11,3
Osinkotuotto-% 3,8% 4,6% 4,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.