Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.80 EUR
Kurssi hetkellä: 30.11.2020 - 9:22

Investors House (IH) julkaisi aamulla Q3-raportin, joka oli operatiivisen tuloksen osalta hieman sekä vertailukautta että odotuksiamme parempi. Kokonaisuudessaan Q3-raportti ei tarjonnut itse tuloksen osalta suuria yllätyksiä ja merkittävin uutinen oli tieto Ovaro-järjestelyyn liittyen.

IH:n liikevaihto oli Q3:lla 1,5 MEUR, mikä oli täysin linjassa ennusteemme kanssa. Raportointisegmenttien kohdalla Palvelut-segmentin liikevaihto jäi hieman odotuksistamme, mutta tätä kompensoi Kiinteistöjen ennusteita korkeampi liikevaihtotaso. Yhtiön mukaan vuokratuottojen menetykset jäivät kolmannella neljänneksellä odotetusti vähäisiksi ja vuokrarästit ovat jääneet alkuvuonna noin 90 TEUR:oon.

IH:n operatiivinen tulos oli Q3:lla 850 TEUR, mikä oli sekä vertailukautta (Q3’19: 731 TEUR) että ennusteitamme (Q3’20: 714 TEUR) parempi erityisesti odotuksia matalampien rahoituskulujen myötä. Raportoitu tulos jäi selvästi ennusteistamme (Q3’20: 152 TEUR vs. Q3’20e: 476 TEUR) katsauskaudelle ajoittuneista optioihin liittyneestä laskennallisesta kulukirjauksesta (451 TEUR) liittyen.

IH:n Q3-raportti oli tulosrivien ja näkymien osalta kokonaisuudessaan varsin odotettu ja merkittävin uutinen oli tieto Ovarosta irtaantumisesta. IH kertoi myyneensä vaihtokaupalla noin 12 % Ovaron osakkeista hintaan 5,00 euroa per osake. Kauppa on ns. lähipiirikauppa, jossa molemmat ostajat ovat IH:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisöjä ja toinen eli Sijoitustalo IVH Oy toimitusjohtaja Petri Roinisen. Luovutettavien Ovaro-osakkeiden arvona kaikissa vaihtokaupoissa on 5,00 €/osake, mikä vastaa 19 %:n preemiota Ovaron perjantain päätöskurssiin nähden.

Tehty järjestely muodostuu kolmesta erillisestä vaihtokaupasta. Royal House luovuttaa IH:lle Jyväskylässä sijaitsevan VTT-talona tunnetun kiinteistön sekä noin 7 %:n suuruisen osuuden IVH Kampus Ky:n osuuksista ja saa vastineeksi näistä kahdesta kaupasta yhteensä noin 1 087 000 kpl Ovaron osakkeita (5,435 MEUR). Maakunnan Asuntojen tytäryhtiö Sijoitustalo IVH Oy luovuttaa puolestaan noin 70 % IVH Kodit Oy:n osakkeista ja saa vastineeksi noin 98 000 kpl Ovaron osakkeita (0,49 MEUR). IVH Kodit Oy omistaa Tampereella käsityksemme mukaan yhden asuntokokonaisuuden.

IH kirjaa vaihtokaupasta noin 1 MEUR:n laskennallisen, ei kassavaikutteisen, tappion vuoden 2020 viimeiselle kvartaalille. Alaskirjaus aiheutuu Ovaron tasearvon ja luovutettujen osakkeiden välisen hinnan erosta. IH tiedotti aiemmin jo marraskuussa, että sen on määrä jakaa osakkuusyhtiö Ovaron osakkeistaan 0,74 miljoonaa kappaletta osakkeenomistajilleen ja varojenjako huomioiden Q4:lle ajoittuva laskennallinen tappio tulee kokonaisuudessaan noin 2,2 MEUR. Vaihtokaupan ja varojenjako heikentää IH:n omavaraisuusastetta laskelmiemme mukaan noin 5 %-yksiköllä (Q3’20: 58,8 %) ja näin ollen omavaraisuusaste säilyy järjestelynkin jälkeen yli yhtiön tavoitetason ja lainojen kovenanttitason (45 %) yläpuolella.

IH kertoo tavoittelevansa irtautumisella ja vaihtokaupalla liiketoiminnan fokusointia sekä pääoman käytön tehokkuutta tulevina vuosina, mikä on linjassa uuden Kiinteistökumppani-strategian kanssa. Vaihtokauppa parantaa yhtiön mukaan IH:n vuoden 2021 operatiivista tulosta ja koko tulosta. Vaihtokaupassa maksettava 19 %:n preemio Ovaron perjantain päätöskurssiin nähden vaikuttaa IH:n osakkeenomistajien kannalta alustavasti mielestämme kohtuulliselta ja 5,00 euron osakekohtainen vastike arvottaa järjestelyssä olevat Ovaro-osakkeet noin 0,67x EPRA NAV-kertoimella, mikä on noin 18 % yli Ovaron oman historiallisen arvostustason (0,57x suhteessa EPRA NAV:iin).

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 11,5 9,4 6,6
- kasvu-% 38,5% -18,2% -30,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,0 4,6 4,8
- EBIT-% 34,5% 49,3% 72,7%
EPS (oik.) 0,27 0,39 0,52
Osinko 0,25 0,27 0,29
P/E (oik.) 23,5 14,9 11,2
EV/EBITDA 21,6 11,4 12,1
Osinkotuotto-% 3,8% 4,6% 5,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.