Yhtiö: Investors House
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.40 EUR
Kurssi: 6.60 EURKurssi hetkellä: 20.5.2019 - 6:15

Investors House (IH) tiedotti viime perjantaina keskittävänsä sen kiinteistövarainhoidon ja -johtamisen palveluitaan ja resurssejaan yhteen 100 %:een tytäryhtiöön. Samalla Palvelut-liiketoimintasegmentin rakenne täsmentyy. Rakenteellisella muutoksella ei ole vaikutusta vuoden 2019 tulokseen eikä sillä ole suoria henkilöstövaikutuksia.

Investors Housella on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Kiinteistöt ja Palvelut. Kiinteistöt-segmentti muodostuu asunto-, toimitila- ja hotellikiinteistöistä sekä kehityshankkeista, joita konserni omistaa suoraan sekä rahastojen ja osakkuusyhtiöiden kautta.

Palvelut-segmentti muodostuu kiinteistö- ja osakerahastoja hallinnoivasta Dividend Housesta sekä yhtiöstä, johon keskitetään kaikki kiinteistövarallisuuden hoitamista ja johtamista koskevat palvelut. Näitä ovat transaktio- ja rahoitusjärjestelyt, kiinteistöjohtamispalvelut, isännöinti- ja hallintopalvelut, vuokrauspalvelut, toimitilapalvelut sekä OVV-ketjun franchise -toiminta.

Investors Housen johtoryhmä pysyy entisellään kokoonpanon ja työnjaon suhteen. Muutos selkeyttää IH:n konsernirakennetta, mutta sillä ei ole vaikutusta ennusteisiimme tai näkemykseemme osakkeesta. 

Käy kauppaa. (Investors House)

Investors Housella on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Kiinteistöt ja Management. Kiinteistöt-segmentti on pääomavaltaista sijoitustoimintaa, jossa varojen sijoitetaan asuntoihin ja toimitilakiinteistöihin. Management-segmentti on vähän pääomaa sitovaa palveluliiketoimintaa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja osakkeen arvonkehitysestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 11,0 11,9
- kasvu-% 28,3% 32,4% 8,4%
Liikevoitto (EBIT) 4,9 6,1 6,8
- EBIT-% 59,5% 55,6% 57,5%
EPS (oik.) 0,41 0,68 0,72
Osinko 0,23 0,26 0,29
P/E (oik.) 14,5 9,7 9,2
EV/EBITDA 14,2 14,5 14,9
Osinkotuotto-% 3,8% 4,0% 4,4%
Uusimmat ennusteet