Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors House (IH) tiedotti tänään aamulla yhtiön hallituksen suunnittelevan viime elokuussa pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen saamansa valtuutuksen perusteella päättävänsä varojenjaosta 9.12.2019 pidettävässä kokouksessaan. Varojenjako suoritettaisiin IH:n omistamien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeiden muodossa siten, että jokainen IH:n osakkeenomistaja saisi yhden Ovaro-osakkeen kutakin omistamaansa 13 IH:n osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Ovaro-osakkeiden murto-osia ei jaettaisi osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitettäisiin osakkeenomistajille käteisenä. Tämän hetken arvio jaettavista Ovaro-osakkeista on n. 460 000 kappaletta. IH:n omistamien Ovaron osakkeiden määrä on tällä hetkellä 2414582 eli niistä jaettaisiin noin 19 %. Varojenjako suoritettaisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon seurauksena IH:n omistusosuus Ovarosta olisi yhä yli 20 % ja Ovaro olisi yhä IH:n osakkuusyhtiö.

Olettaen, että hallitus päättää varojenjaosta 9.12.2019, varojenjaon irtoamispäivä olisi 10.12.2019 ja täsmäytyspäivä 11.12.2019. Osakkeiden maksupäivä olisi 12.12.2019 ja käteishyvityksen maksupäivä 18.12.2019. Osakkeina suoritettavaa varojenjakoa verotetaan Suomessa kuten varojenjakoa käteisenä. IH maksaisi varojenjaosta Suomessa aiheutuvan 2,0 prosentin varainsiirtoveron osakkeenomistajan puolesta. Osakkeina tapahtuvan varojenjaon arvo tulee vastaamaan jaettavien Ovaron osakkeiden markkina-arvoa pörssissä jakohetkellä. Osakkeenomistajan murto-osia vastaavan käteishyvityksen määrä tulee perustumaan Ovaron osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskiarvoon sinä päivänä, kun varojenjako on nostettavissa. Esimerkiksi olettaen 4,25 euron Ovaron markkinahinnan olisi varojenjako noin 2,0 MEUR eli noin 0,33 euroa per osake, IH kirjaisi varojenjaosta Q4’19 tuloslaskelmaansa arviolta 0,7 MEUR kertaluonteisen (ei kassavirrallisen) kulun. Varojenjaolla ei olisi yhtiön mukaan merkittävää vaikutusta IH:n ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen (EPRA).

IH perustelee jakoa sillä, että IH kasvuyhtiönä ja Ovaro käänneyhtiönä ovat arvokkaammat erikseen kuin yhdessä. Toimitusjohtajan esitys aiheesta 19.8 pidetyssä yhtiökokouksessa on katsottavissa täältä. Olemme itse kommentoineet jakoa elokuun päivitysraportissamme. Yhtiön kommenttien perusteella odotamme, että loput IH:n omistamat Ovarot tullaan jakamaan IH:n omistajille alkuvuonna 2020. IH:n osakkeenomistajien kannalta heidän omistuksensa säilyisi verovaikutus huomioimatta teoriassa ennallaan eli luovutuksen jälkeen he omistavat IH:n osakkeet ja Ovaron osakkeet vain erillisinä. Jaettavat Ovaron osakkeet ovat periaatteessa ylimääräinen osinko tai pääoman palautus, jonka arvo (2019 jako) on eilisellä päätöskurssilla noin 0,33 euroa per IH:n osake eli tämä ylimääräinen ”osinkotuotto” olisi noin 5 %.

Suhtaudumme Ovaro-omistuksen jakamiseen kaksijakoisesti. Pidämme todennäköisenä, että IH:n osakkeen hinnanmuodostus tulee tehostumaan jaon myötä, koska useat IH:n tunnusluvut paranevat. Toisaalta, osakkeiden jako tulee heikentämään IH:n vakavaraisuutta. Olemme itse aikaisemmin arvioineet, että IH:n omavaraisuusaste voisi koko Ovaro-omistuksen jaon myötä laskea noin 46 %:iin (Q3’19: noin 54 %). 46 % olisi kuitenkin edelleen yhtiön strategisen tavoitetason yläpuolella (tavoite vähintään 45 %) emmekä odota, että tällä omavaraisuusasteen laskulla olisi merkittävää vaikutusta IH:n kasvunäkymiin. Ovaron osakkeiden jako on mielestämme myös pieni negatiivinen signaali IH:n luottamuksesta Ovaron nopeaa käännettä kohtaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.