Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Investors House ja Ovaro tiedottivat perjantaina Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyneen ns. Kukkula-hankkeen pääehdot. Valtuuston päätöksen jälkeen kaupan toteutuminen on jälleen askeleen lähempänä ja asian valmistelu jatkuu kohti sairaanhoitopiirin hallituksessa tehtävää päätöksentekoa.  

IH ja Ovaro tulivat ulos Kukkula-hankkeen tiimoilta alunperin huhtikuussa, jolloin yhtiöt tiedottivat valmistelevansa 46 MEUR:n kiinteistöhankintaa yhdessä ostajakonsortioon kuuluvan Royal House Oy:n kanssa. Kaupan kohteena oleva Jyväskylän entinen keskussairaala-alue muodostuu keskussairaalan säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta. Kauppaan sisältyisi myös tyhjillään oleva Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella sekä noin 17 600 neliön laajuinen vuokrasopimus sairaanhoitopiirin kanssa. 

Yhtiöiden tavoitteena on solmia aluetta koskeva kauppa ja muut järjestelyt kuluvan vuoden aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain 2021 alkaen ja jatkuen siten, että kaupan viimeinen osa toteutettaisiin kun aluetta koskeva kaavamuutos on saatu lainvoimaiseksi. Kiinteistön kauppahinta tulee yhtiöille käsityksemme mukaan maksuun kolmessa osassa, josta ensimmäinen osa (24,6 MEUR) maksettaisiin arviomme mukaan kaupan solmimisen yhteydessä loppuvuonna 2021. 

Kukkula-hankkeen tulosvaikutusten arviointi on nykytiedoilla hyvin hankalaa ja pidämme todennäköisenä, että IH ja Ovaro tulevat avaamaan kaupan tulosvaikutuksia tarkemmin syksyllä, kun kauppa on solmittu. Tulemme kommentoimaan hanketta sitä mukaa, kun asiasta saadaan lisätietoa. Aiemmat kommenttimme hankeesta on luettavissa täältä ja täältä.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.