Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Investors House
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.80 EUR
Kurssi: 6.15 EURKurssi hetkellä: 21.10.2019 - 7:48

Investors House tiedotti viime perjantaina, että sen tytäryhtiö Dividend House (DH) on saanut Finanssivalvonnalta markkinointiluvan uudelle rahastolle. Dividend House Tuottokiinteistöt on muodoltaan erikoissijoitusrahasto, joka on avoin kaikille sijoittajille. DH arvioi, että rahaston markkinointi ja kiinteistöhankinnat käynnistetään vuoden loppuun mennessä.

DH sai AIFM-toimiluvan joulukuussa 2018, jolloin yhtiö myös lanseerasi ammattimaisille sijoittajille suunnatun IVH Kampus -kiinteistörahaston. Nyt markkinointiluvan saanut erikoissijoitusrahasto on tarkoitettu kaikille sijoittajille ja näin se laajentaa yhtiön asiakaskuntaa. Ensimmäisen kiinteistörahaston alku oli menestyksekäs, sillä tammikuussa 2019 sovitulla aiesopimuksella ja toukokuussa toteutetulla kaupalla sen sijoitusvarallisuuden arvo (GAV) nousi noin 61 MEUR:oon eli tavoitetasolle (tavoite 60-100 MEUR).

IH ei vielä kertonut tarkempia tietoja esimerkiksi rahaston sijoituskriteereistä tai palkkiotasoista. Pidämme kuitenkin uuden rahaston ylösajon onnistumista lähtökohtaisesti todennäköisenä, koska ensimmäinen kiinteistörahasto saavutti tavoitekokonsa nopeasti ja koska IH:lla on arviomme mukaan hyvät näytöt menestyksellisten kiinteistösijoitushankkeiden luomisessa sijoittajille viimeisen 10 vuoden ajalta. Yhtiö on historiansa aikana kehittänyt sijoittajille yhteensä 7 kiinteistösijoitushanketta ns. ”avaimet käteen” periaatteella. Nykyinen markkinaympäristö myös tukee kiinteistösijoitusten kysyntää. Suomessa on huomattava määrä kiinteistösijoitusrahastoja ja kilpailu on arviomme mukaan kiristymään päin. Yhtiö erottautuu kuitenkin markkinoilla erityisesti sillä, että sillä on pitkä kokemus alalta, se tyypillisesti hoitaa itse kiinteistöjen hallinnoinnin ja yhtiö myös itse sijoittaa sen omiin rahastoihinsa.

Uutinen ei tullut yllätyksenä, sillä IH oli aikaisemmin useaan otteeseen tänä vuonna kertonut tavoittelevansa uusien kiinteistörahastojen lanseeraamista ja olimme myös itse ennustaneet uutta rahastoa vielä kuluvan vuoden aikana. Ennustamme itse DH:n kiinteistörahastojen sijoitusvarallisuuden (GAV) kasvavan nykyisestä noin 61 MEUR:sta noin 101 MEUR:oon vuoden 2020 loppuun mennessä. Ennusteissamme oletamme uusien kiinteistörahastojen palkkiotasojen olevan lähellä IVH Kampus -kiinteistörahaston vastaavaa tasoa (vuotuinen hallinnointipalkkio keskimäärin 1,25 % GAV:ista). Uutisella ei ole vaikutusta aikaisempiin ennusteisiimme tai näkemykseemme IH:n osakkeesta.

Käy kauppaa. (Investors House)

Analyytikko / Kirjoittaja

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 11,1 13,4
- kasvu-% 28,3% 34,0% 20,7%
Liikevoitto (EBIT) 4,9 4,0 7,2
- EBIT-% 59,5% 36,4% 53,6%
EPS (oik.) 0,41 0,33 0,67
Osinko 0,23 0,25 0,27
P/E (oik.) 14,5 18,9 9,2
EV/EBITDA 14,2 19,3 12,7
Osinkotuotto-% 3,8% 4,0% 4,3%
Uusimmat ennusteet