Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

IT-konsulttiyhtiöiden orgaaniset rekrytointiluvut vuoden 2019 ensimmäiseltä puoliskolta parantuivat viime vuoden loppuun verrattaessa, mikä osittain heijastelee helpottunutta osaajakilpailua IT-markkinalla. Sektorin alkuvuoden rekrytointilukujen perusteella parhaat edellytykset vahvalle liikevaihdon kasvulle seuraavalle 12 kuukaudelle ovat Goforella, kyberturvakonsultti Nixulla ja Vincitillä. Tarkastelimme listattujen IT-konsulttiyhtiöiden nettorekrytointeja, koska näkemyksemme mukaan ne ovat paras liikevaihdon tulevan kasvun indikaattori.

Suomen IT-palvelumarkkina kasvaa edelleen hyvin makrotalouden epävarmuudesta huolimatta, mikä tukee sektorin yhtiöitä. Useamman sektorin yhtiön kommenteista kumpuaa kuitenkin pieni huoli kasvun kulmakertoimen kestävyydestä. Osaajakilpailu on edelleen kovaa, mutta se vaikuttaa hieman hellittäneen alkuvuoden aikana. Yhtiöiden kommenttien ja sektorin H1:n kasvavien rekrytointilukujen perusteella asiakasorganisaatioiden osaajakysyntä on hieman hellittänyt, mikä on helpottanut IT-palveluyhtiöiden osaajakilpailua. Arviomme mukaan kotimaisilla IT-palveluyhtiöillä alueellisen strategian, oman osaajahallinnan, mielenkiintoisten asiakasprojektien sekä työnantajaimagon merkitys kilpailutekijöinä ovat edelleen korostuneen tärkeitä.

Orgaanisesti rekrytoinneissa onnistuivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla parhaiten Gofore, Solteq, Digia ja Vincit. Monet pienet ja ketterät toimijat ovat olleet jo pitkään suhteellisia voittajia rekrytointimarkkinalla ja nyt myös perinteisempien toimijoiden (Digia ja Solteq) hyvät rekrytoinnit indikoivat näiden kilpailukyvyn hieman parantuneen. Gofore, Nixu, Vincit ja Digia tekivät H1:llä myös yritysostoja vahvistaakseen tarjontaansa ja tukeakseen kasvua. Nixulle yritysosto oli ensimmäinen vähään aikaan, kun muut edellä mainituista yhtiöistä ovat viimeisen parin vuoden aikana tehneet useampia yritysostoja ja muokanneet tarjontaansa vastatakseen paremmin markkinan kasvavien alueiden kysyntään. Lisäksi Q3:lla Digia toteutti yhtiölle suurehkon yritysoston tukien yhtiön kasvua ja Nixu tiedotti kunnianhimoisista kasvutavoitteista lähivuosille. Sektorilla on kuitenkin jouduttu myös tehostamaan ja Tieto sekä Innofactor ovat uudelleenjärjestelleet toimintojaan viimeisen vuoden aikana. Arviomme mukaan uudelleenjärjestelyt tulevat olemaan lähes kaikilla sektorin yhtiöllä tulevaisuudessa arkipäivää, kun osaajien kyvykkyyksien tarpeet ja teknologia muuttuvat yhä kiihtyvään tahtiin.

Rinnastaessa IT-palveluyhtiöiden henkilöstömäärän kasvua liikevaihdon kasvuun on huomioitava Tiedon, Solteqin, Digian ja Innofactorin tuoteliiketoiminta. Arvioimme Vincitin tuoteliiketoimintojen liikevaihdon olevan vielä suhteellisen pientä. Lisäksi liikevaihdon kasvuun vaikuttavat laskutusasteen vaihtelut. Esimerkiksi Digian liikevaihto on kasvanut jo pidemmän aikaa vahvasti, vaikka henkilöstömäärän kasvu on ollut maltillista ja tuoteliiketoiminnan myynti laskenut. Solteq taas on viime vuonna rekrytoinut osittain myös T&K-toimintoihin, jotka eivät lyhyellä tähtäimellä vaikuta yhtä vahvasti liikevaihdon kehitykseen. Arvioimme Digialla, Solteqilla ja erityisesti Vincitillä ja Innofactorilla olevan vielä tilaa parantaa laskutusasteita ja kasvattaa liikevaihtoa myös tätä kautta. Toisessa ääripäässä taas on Gofore, jonka on arviomme mukaan haastavampi kasvaa ilman rekrytointeja. Alihankinnan käytön lisääminen on sektorin yhtiöille myös yksi keino kasvaa ilman rekrytointeja.

IT-palveluyhtiöitä sijoituskohteena käsiteltiin keäkuussa InderesPodissa, joka on kuunneltavissa tästä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.