Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Suomen IT-markkinan kasvuennuste lähivuosille on noin 4 % (Gartner). Markkinan odotetaan kasvavan selvästi yleistä taloutta nopeammin, joskin makrotalouden tilanne voi vaikuttaa herkästi IT-investointien aktiviteettiin tietyillä palvelualueilla. Olemme alla tarkastelleet suomalaisten IT-palveluyhtiöiden markkinaodotuksia liikevaihdolle, kannattavuuskehitykselle ja osingolle vuonna 2020.

Yhtiökohtaiset erot seuraamiemme IT-palveluyhtiöiden markkinaodotuksissa ovat merkittäviä, mikä kuvastaa yhtiöiden erilaisia markkinapositioita ja strategiavaiheita. Pääosa yhtiöiden odotetusta kasvusta on orgaanista. Alkuvuodesta 2019 yrityskauppoja tekivät Vincit, Nixu ja Gofore. Lisäksi Digia kertoi suhteellisen suuresta kaupasta kesällä, mikä tukee yhtiön ensi vuoden kasvua. Suurimmasta yritysjärjestelystä kertoi tänä vuonna Tieto, joka aikoo yhdistyä norjalaisen IT-palveluyhtiö Evryn kanssa. Evry-kauppa odottaa vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää, eikä vielä sisälly ennusteiden osalta markkinaodotuksiin. Olemme alkusyksystä tarkastelleet myös IT-palveluyhtiöiden rekrytointeja, koska ne indikoivat parhaiten liikevaihdon muutosta. Kommentti on luettavissa tästä. Orgaaniset rekrytoinnit H1’19:n lopussa indikoivat orgaanisen kasvun olevan maltillista sektorin kaikilla yhtiöillä. Toisaalta laskutusasteiden ja/tai omien ohjelmistotuotteiden kasvu sekä H2'19:n rekrytoinnit voivat myös tukea orgaanista kasvua vuonna 2020.

Yhtiökohtaiset odotukset vuodelle 2020:

  • Tiedossa Evry-järjestelyn hyväksyntä ja sen myötä uudistuva strategia, mitkä eivät vielä sisälly ennusteisiin,  ovat arviomme mukaan keskeisessä osassa vuoden 2020 tuloskasvunäkymissä.
  • Solteq on vuonna 2019 panostanut vahvemmin kannattavuuteen ja konsensusodotuksista voi päätellä markkinoiden (2 ennustetta) odottavan painopisteen kasvun sijaan jatkuvan kannattavuuden kohentamisessa. Solteqissa kansainväliset toiminnot sekä omat ohjelmisto- ja tuoteratkaisut vetävät arviolta kasvua.
  • Innofactorin odotetaan (2 ennustetta) kasvavan maltillisesti ja kannattavuuden myös hieman parantuvan vuonna 2020. Innofactorin tuloskäänteestä on saatu ensimmäiset merkit kuluvana vuonna ja odotamme sen jatkuvan, mutta sektorin keskimääräiselle tasolle on vielä matkaa.
  • Digian ennustetaan (2-3 ennustetta) edelleen kasvavan yli 10 %:n vauhtia yrityskaupan tukema vuonna 2020. Markkinat odottavat kannattavuuden jatkavan paranemista vuonna 2020 ja arvioimme projektinhallinnan ja laskutusasteiden nousun vetävän parannusta.
  • Siili on jo julkaissut ohjeistuksensa vuodelle 2020 ja odottaa yli 10 %:n orgaanista kasvua sekä parantuvaa EBITA-marginaalia (Inderes 2019e 7,5 % ja 2020e 8,9 %). Odotamme Siilin kasvun kuitenkin jäävän hieman yhtiön omista tavoitteista vuonna 2020.
  • Vincitin markkinaodotus perustuu meidän ennusteeseemme ja odotamme yhtiön kasvavan markkinaa nopeammin ja kannattavuuden paranevan ensi vuonna heikosta vuodesta 2019. Vincitin kasvua vetää arviolta yrityskauppa, rekrytoinnit ja omien tuotteiden myynnin kasvu.
  • Goforen kasvun odotetaan (2 ennustetta) hieman hidastuvan, mutta olevan vielä sektorin parhaasta päästä. Goforen kannattavuuden odotetaan paranevan vuodesta 2019, mutta olevan alle historiallisten tasojen. Kasvua vetää sektorin suhteellisesti suurimmat orgaaniset rekrytoinnit ja kannattavuutta laskutusasteiden pysyminen kohtuullisilla tasoilla läpi vuoden.
  • Nixulta odotetaan vertailuryhmän vahvinta kasvua, joka on pääosin orgaanista. Kannattavuuden osalta Nixu odottaa strategiakaudella voimakasta kannattavuuden paranemista ja myös markkinat ennustavat asteittaista paranemista jo ensi vuonna.

Osinko-odotusten erot IT-palveluyhtiöiden välillä ovat myös suhteellisen selvät ja kuvastavat yhtiöiden eri strategioita ja kehitysvaiheita. Tieto maksaa vertailuryhmän parasta osinkoa ja on yhtiöistä kypsimmässä vaiheessa. Suurin osa yhtiöistä (Siili, Vincit, Gofore, Solteq, ja Digia) maksaa osinkotuottoa 2-4 %:n verran ja panostavat samalla kasvuun joko yrityskauppojen kautta tai investoimalla T&K:hön. Nixun ja Innofactorin ei odoteta maksavan osinkoa ensi vuonna, kun Nixu investoi kasvuun ja Innofactorin tuloskunto ei vielä anna suuremmin liikkumavaraa osingon suhteen.

Isossa kuvassa yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää toteutuakseen valtavan määrän käsipareja rakentamaan, integroimaan ja ylläpitämään uusia sovelluksia, minkä takia IT-konsulttiyhtiöiden pitkän aikavälin kysyntäfundamentit ovat erinomaisia. Vertasimme keväällä suomalaisten IT-palveluyhtiöiden kasvu- ja kannattavuusodotuksia vuosille 2019-2021 myös pohjoismaisiin ja globaaleihin verrokkeihin. Kommentti on luettavissa tästä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.