Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Rapala VMC
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 9.72 EUR
Kurssi hetkellä: 6.9.2021 - 5:56

Tuloskausi on paketissa myös Rapalan pörssilistatuilta verrokeilta, ja olemme koonnet yhteenvedon, miten niiden alkuvuosi sujui kalastusbuumin vahvasti tukemassa markkinassa. Myynnin kasvut olivat kautta linjan yli 30 %, jota toki vauhditti pandemian alkushokin heikko vertailukausi ja myös liikevoitot paranivat vivulla volyymien kasvaessa. Myös kilpailijoihin vahvoihin lukuihin verrattuna Rapalan tulosparannus erottui edukseen.  

Rapala julkaisi tuloksensa joukosta ensimmäisenä (15.7.). Rapalan H1-liikevaihto kasvoi 36 % 160 MEUR:oon ja liikevoitto (oik.) kasvoi yli 500 % 26,5 MEUR:oon (liikevoittomarginaali 16,6 %). Rapalan myynnin kasvu olisi ollut myös vielä tätä vahvempaa ilman päättyneitä 3rd party jakelusopimuksia ja Rapalan omien tuotteiden myynti kasvoikin jopa 54 %:lla. Lue tarkempi analyysimme Rapalan tuloksesta täältä.  

Japanilaiset vavoista ja keloista tunnetut Shimano sekä Daiwa lukeutuvat alan suurimpiin toimijoihin. Shimanon H1-liikevaihto kasvoi kalastussegmentin osalta 38 %:lla 400 MEUR:oon ja myös liikevoitto parani vahvasti 108 %:lla 93 MEUR:oon (liikevoittomarginaali 23,3 %). Globeriden (Daiwa) H1:n kokonaisliikevaihto kasvoi 37 % 450 MEUR:oon (sisältää myös mailapelejä) ja liikevoitto nousi 300 %:lla 41 MEUR:oon (liikevoittomarginaali 9 %).

Johnsson Outdoor on Yhdysvaltoihin listattu toimija, jonka kalastussegmentin myynti sisältää ”Humming Bird”-kaikuluotaimet ja ”Minn Kota” -moottorit. Segmentin myynti kasvoi ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 33 % 315 miljoonaan dollariin ja liikevoitto 42 %:lla 80 miljoonaan dollariin (liikevoittomarginaali 25 %). 

Kaikki edellä mainitut Rapalan kilpailijat kuvailivat loppuvuoden kysyntänäkymiä hyviksi ja vahvan ”momentumin” nähtiin jatkuvan. Pandemian jälkeiseen aikaan ei saatu yhtiöiltä tarkempia kommentteja raporteista. Rapalan kommentoi omia näkymiään raportissaan selvästi tarkemmin. Se totesi tilauskirjan olevan hyvä, mutta yhteiskunnan alkaessa taas avautua se ennakoi, että kuluttajat palaavat osittain samoihin kulutustottumuksiin kuin ennen pandemiaa. Euroopassa Rapala näki heinäkuussa jo vähentynyttä aktiviteettia kalastukseen liittyvissä vähittäiskaupoissa, jonka ennakoitiin todennäköisesti vaikuttavan vuoden 2022 ennakkotilauksiin. Markkinasentimentin odotettiin hiljentyvän myös Pohjois-Amerikassa, mutta viiveellä Eurooppaan verrattuna. Yhtiö puhui samalla myös pandemian jälkeisestä ”normaali+” markkinasta, mikä tarkoittaa, että markkinan ennakoidaan olevan pandemian jälkeen silti parempi kuin vuonna 2019. Tämä johtuu selvästi kasvaneista yksityisistä investoinneista veneisiin. Myös globaalit trendit ulkoilu- sekä kalastusalalla sekä uudet harrastajat tukevat markkinaa myös jatkossa.

Emme ole kilpailija-analyysin perusteella tehneet muutoksia Rapalan ennusteisiimme tai näkemykseemme. Huomautamme sijoittajille kuitenkin, että koronan deltavariantin leviäminen voi tukea kalastusmarkkinan kysyntää aiempia odotuksiamme pidempään, jos paluu vanhoihin kulutustottumuksiin viivästyy. Kokonaisuutena pidämme Rapalan osaketta defensiiviseksi kuluttajabrändiksi houkuttelevasti hinnoiteltuna (2021e P/E 17x). Vaikka odotamme markkinan vahvan myötätuulen heikkenevän asteittain eteenpäin mentäessä, odotamme samalla Rapalan vahvasti etenevän transformaation pitävän tuloskunnon vahvana ja nostavan sitä myös vuodesta 2023 alkaen edelleen nykyisestä.  

Käy kauppaa. (Rapala VMC)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 261,3 294,6 289,0
- kasvu-% -5,1% 12,7% -1,9%
Liikevoitto (EBIT) 10,8 38,4 35,8
- EBIT-% 4,1% 13,0% 12,4%
EPS (oik.) 0,31 0,60 0,61
Osinko 0,00 0,20 0,30
P/E (oik.) 14,1 16,2 16,0
EV/EBITDA 9,9 8,4 9,2
Osinkotuotto-% 0,0% 2,1% 3,1%
Uusimmat ennusteet

Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynnistä noin 2/3 osaa muodostui konsernin omista tuotteista ja loput kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapalan jakeluverkosto on erittäin laaja ja se kattaen lähes 40 maata. Täysin omistettujen jakeluyhtiöiden lisäksi Rapalalla on yhdessä omistetut jakeluyhtiöt Shimanon kanssa joissa määräysvalta on Rapalalla. Lisäksi Rapala käyttää ulkopuolisia jakelijoita noin sadassa maassa.