Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tänään klo 18 alkavan kyberturvaillan (webcast katsottavissa täältä) kynnyksellä tarkastelimme listattujen kyberturvayhtiöiden liikevaihtopohjaisia arvostustasoja ja yhtiöiden lähivuosien kasvu- ja kannattavuusennusteita. Jaottelimme yhtiöt kahteen ryhmään vuoden 2018 toteutuneen kasvun ja vuosien 2019-2021 ennustetun kasvun mukaan (kasvu >20 % ja kasvu <20 %). Kokonaisuutena kyberturvayhtiöiden liikevaihtojen odotetaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti, mitä tukee toimialan vahvat kysyntänäkymät (Digitalisaatio, kasvavat uhkakuvat ja regulaatio ajureina). Kyberturvayhtiöiden liikevaihtopohjaiset arvostuskertoimet ovat edelleen korkealla tasolla, vaikka yhtiökohtaiset erot ovat suuria. Liikevaihdon kasvu (jopa kannattavuuden kustannuksella) näyttäisi edelleen olevan keskeisin arvoajuri kyberturvayhtiöille, mutta sijoittajat arvostavat korkealle myös erinomaiseen kannattavuuteen yltäviä yhtiöitä.

Lähivuosina yli 20 %:n ennustettuun liikevaihdon kasvuun yltävien kyberturvayhtiöiden mediaani EV/Liikevaihto-kertoimet vuosille 2019-2020 ovat 7,2x ja 6,0x. Keskimäärin kertoimet ovat absoluuttisesti todella korkeita ja vaativat vahvan kasvun realisoitumista, sillä useampi tarkastelussa mukana oleva yhtiö investoi tällä hetkellä voimakkaasti kasvuun kannattavuutensa kustannuksella. Kasvun pitäisi pitkällä aikavälillä näkyä yhtiöiden kannattavuudessa jatkuvaluonteisten ja skaalautuvien liiketoimintamallien ansiosta.

Lähivuosina alle 20 %:n ennustettuun liikevaihdon kasvuun jäävien kyberturvayhtiöiden mediaani EV/Liikevaihto-kertoimet vuosille 2019-2020 ovat 3,7x ja 3,4x. Kertoimet ovat mediaanitasolla melkein puolet matalampia kuin nopean kasvun yhtiöillä, mikä kertoo sijoittajien arvostavan tällä hetkellä kasvua korkealle. Poikkeuksena ryhmästä nousevat selvästi esille Check Point ja Avast, joiden erittäin hyvä kannattavuustaso (EBIT-% yli 50 %) kohottaa yhtiöille hyväksyttäviä arvostuskertoimia. Qualys (kasvu 17 %, EBIT-% > 30 %) on puolestaan esimerkki erinomaisesta kasvun ja kannattavuuden yhdistelmästä, jota markkinat hinnoittelevat myös korkealle.

Seuraamistamme kyberturvayhtiöistä F-Securea, Nixua sekä SSH:ta hinnoitellaan tällä hetkellä selvästi sektorin keskimääräisen tason alle. Verrokkiryhmän yhtiöt ovat keskimäärin huomattavasti suomalaiskolmikkoa suurempia ja tämän pitää jo osaltaan näkyä hyväksyttävissä kertoimissa. Yhtiöt ovat myös liiketoiminnan kehitysvaiheiltaan hyvin eri vaiheissa, mikä näkyy yhtiöiden kasvu- ja kannattavuusprofiileissa ja hankaloittaa osaltaan yhtiöiden arvostustasojen suoraa vertailua. Absoluuttisesti tarkasteltuna vertailuryhmän liikevaihtokertoimet ovat myös mielestämme erittäin korkealla tasolla ja näemme riskinä, etteivät sijoittajat jatkossa välttämättä hyväksy kyberturvayhtiöille nykyisenkaltaisia arvostuskertoimia.

Kyberturvapalveluihin keskittyneen Nixun arvostusta (2019e-2020e EV/S: 1,6x-1,4x) ei ole mielekästä verrata suoraan valtaosin kyberturvan tuoteyhtiöistä koostuvaan tarkasteluryhmään. Nixun vahva kasvuvauhti huomioiden yhtiön arvostus näyttää kohtuulliselta palveluyhtiöiden kontekstissa. Listatuista kyberturvan palveluyhtiöistä brittiläistä NCC Groupia hinnoitellaan tälle vuodelle 2,1x EV/S-kertoimella ja yhdysvaltalaista SecureWorksia 2,0x kertoimella. Nixun pitkän aikavälin kasvutarina on houkutteleva, sillä kyberturvamarkkinan trendit voimistuvat edelleen, eikä Pohjois-Eurooppaan ole noussut vielä yksittäistä johtavaa palveluyhtiöitä, johon asemaan Nixu strategiassaan tähtää.

F-Secure on käynyt viimeisen 5 vuoden aikana läpi merkittävän murroksen kuluttajavetoisesta päätelaitteiden suojausyhtiöstä yrityspuolen kyberturvayhtiöksi. Murros on nyt edennyt viimeisen vuoden aikana selvästi kiihdytysvaiheeseen, kun F-Secure löysi strategiaan yhteensopivan yritysostokohteen (MWR Infosecurity) ja strategian kannalta keskeiset uudet havainnointi- ja reagointituotteet (MDR ja EDR) alkavat näkyä kasvun kiihtymisenä. H1’19:llä kiihtynyt kasvu on alkanut heijastua asteittain myös osakkeen viime vuoden kasvupettymysten jälkeen matalaksi painuneeseen arvostukseen. Arvostus (2019e-2020e EV/S: 2,2x-2,0x) on edelleen sektorin kontekstissa maltillinen ja heinäkuussa julkaistussa laajassa raportissa läpi käymämme osien summa -laskelman perusteella osakkeessa on edelleen nousuvaraa yhtiön strategian edetessä suunnitelmien mukaan tulevina vuosina.

SSH:ssa on viime vuosien aikana rakennettu perusta ja luotu edellytykset terveelle pitkän aikavälin kasvutarinalle, joka nojaa uuteen pilviaikakauden pääsynhallintaratkaisu PrivX:ään. Tämä on ollut merkittävä onnistuminen kriisissä olleeseen lähtötilanteeseen nähden. Nyt yhtiössä on alkamassa siirtymä kasvuvaiheeseen, mutta sijoittajan kannattaa pitää jalat maassa, sillä kestävä arvonluonti vaatii yhtiöltä tarinan lisäksi vielä konkretiaa ja kovia lukuja. Mielestämme SSH:n osakkeen arvostus (2019e-2020e EV/S: 3,0x-2,6x) näyttää korkealta suhteessa lähivuosien kasvun ja kannattavuuden yhdistelmään. SSH:sta maaliskuussa julkaistu seurannan aloitus -raportti on edelleen hyvin ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman.