Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Kemira
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 13.01 EUR
Kurssi hetkellä: 13.6.2022 - 5:49 Analyysi päivitetty: 13.6.2022

Kemira nosti viime viikon torstaina kuluvan vuoden tulosohjeistustaan. Olemme tarkastelleet ennusteitamme tätä ja lyhyen tähtäimen uutisvirtaa heijastellen, minkä seurauksena teimme pieniä positiivisia ennustemuutoksia pääasiassa lyhyen tähtäimen ennusteisiimme. Tätä kokonaiskuvaa heijastellen toistamme 13,0 euron tavoitehintamme, mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle.

Tulosohjeistusta pykälän verran ylöspäin

Kemira päivitti viime torstaina kuluvan vuoden ohjeistustaan. Yhtiö odottaa edelleen liikevaihtonsa paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2021 (2 674 MEUR). Operatiivisen käyttökatteensa yhtiö odottaa myös kasvavan edellisvuodesta (425,5 MEUR), kun taas aikaisemmin yhtiö odotti operatiivisen käyttökatteen olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021. Asiakaskysynnän yhtiö odottaa olevan hyvällä tasolla molemmissa segmenteissä kuluvana vuonna. Oletuksina näkymien taustalla on ettei tuotantotoiminnoissa ole merkittäviä häiriöitä eikä toimitusketjuissa ole merkittäviä lisähäiriöitä. Lisäksi energian saatavuuden oletetaan olevan normaali Euroopassa ja inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vahvoina.

Hyvä kysyntä mahdollistaa hintojen korotukset, jotka kompensoivat kustannuspainetta

Käsityksemme mukaan Kemiran molempien liiketoiminta-alueiden kysyntätilanne on säilynyt hyvällä tasolla asiakasalojen kysyntäkuvaa peilaten. Aiempien odotuksiemme tapaan emme kuitenkaan odota tämän heijastuneen merkittävänä toimitusmäärien kasvuna, mutta lopputuotteiden hintojen nostamisessa tämä on arviomme mukaan edelleen auttanut. Metsäsektorin asiakkaat nauttivat tällä hetkellä korkeista omien lopputuotteiden hinnoista, mikä edelleen edesauttaa Kemiraa huomioimaan omassa hinnoittelussa kohonneiden raaka-aineiden hinnat. Asiakkaiden ollessa edelleen hintaa enemmän huolestuneita saatavuudesta on Kemira arviomme mukaan pystynyt tarkistamaan hinnoitteluaan aiempaa tiheämmin. Ennen ohjeistuksen nostoa odotimme kuluvalta vuodelta 5 %:n operatiivisen tuloksen kasvua. Olemme tehneet pieniä lyhyen tähtäimen ennusteiden nostoja, minkä ansiosta kuluvan vuoden operatiivisen tuloksen kasvun ennuste kohosi 7 %:iin. Lähivuosien ennusteisiimme teimme vain pieniä 1 %:n ennusteiden nostoja. Lyhyen tähtäimen uutisvirtaa peilaten arvioimme etenkin kuluvan vuoden jälkimmäisen puoliskon ja ensi vuoden kysyntäriskien olevan kallellaan alaspäin. Tätä ja kohonnutta kustannusinflaatiota heijastellen ennusteissamme odotamme lähivuosien tuloskehityksen olevan melko vakaata.

Arvostus on kohtuullinen, mutta ei houkuttele kantamaan ennusteriskejä

Kemira hinnoitellaan vuosien 2022-2023 ennusteillamme (oik.) P/E-kertoimilla 12x ja 13x, kun taas vastaavat (oik.) EV/EBIT-kertoimet ovat 11x ja 12x. Lähivuosien arvostuskertoimet ovat hieman edellisten viiden vuoden keskiarvojen (oik. P/E ~ 14x ja EV/EBIT lähes 13x) alapuolella. Vastaavasti keskeisillä lähivuosien tulospohjaisilla kertoimilla osake arvostetaan 5 %:n preemiolla suhteessa verrokkiryhmäänsä., jonka arvostus on laskenut kuitenkin melko maltilliseksi toimintaympäristön muutosten peilaamana. Kemiran ennusteidemme mukainen osinkotuotto on hyvällä tasolla (2022e 4,5 %), mutta tämän suhteellinen houkuttelevuus on laskussa korkojen nousun seurauksena. Kokonaisuutena nykyinen arvostus ei mielestämme erityisen vaativa, mutta se ei myöskään toisaalta houkuttele kantamaan kohollaan olevia ennusteriskejä.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 2 674,4 3 146,5 3 058,9
- kasvu-% 10,2% 17,7% -2,8%
Liikevoitto (EBIT) 170,1 244,0 233,8
- EBIT-% 6,4% 7,8% 7,6%
EPS (oik.) 1,07 1,09 0,97
Osinko 0,58 0,58 0,60
P/E (oik.) 12,5 12,0 13,3
EV/EBITDA 7,7 6,2 6,1
Osinkotuotto-% 4,4% 4,5% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi