Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kemira nosti kuluvan vuoden tulosohjeistusta

Analyytikon kommentti 09.06.2022 6:30 Kemira
Yhtiö: Kemira
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 13.13 EUR
Kurssi hetkellä: 9.6.2022 - 6:15 Analyysi päivitetty: 27.4.2022

Kemira antoi keskiviikkona positiivisen tulosvaroituksen, kun yhtiö nosti kuluvan vuoden näkymiä operatiivisen käyttökatteen osalta. Yhtiön mukaan sen loppumarkkinoiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Lisäksi inflaatiopaineet ovat jatkuneet vahvoina, mutta yhtiö on onnistunut lieventämään korkeampien kustannusten vaikutusta. Tulosohjeistuksen nosto ei tullut täysin yllätyksenä, sillä sekä meidän että konsensuksen odotukset olivat jokseenkin linjassa päivitetyn ohjeistuksen kanssa.

Tulosohjeistusta pykälä ylöspäin

Kemiran päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö odottaa sen liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2021 (2 674 MEUR). Vastaavasti operatiivisen käyttökatteen yhtiö odottaa kasvavan vuodesta 2021 (425,5 MEUR). Aikaisempi liikevaihto-ohjeistus säilyi ennallaan, kun taas aikaisempi operatiivisen käyttökatteen ohjeistus odotti +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021.

Samalla Kemira myös täsmensi näkymiensä taustaoletuksia: Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan olevan hyvää vuonna 2022 molemmissa segmenteissä. Näkymissä on oletuksena, ettei Kemiran tuotantotoiminnoissa ole merkittäviä häiriöitä eikä toimitusketjuissa ole merkittäviä lisähäiriöitä. Näkymissä on myös oletuksena, että energian saatavuus on normaali Euroopassa. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vahvoina vuonna 2022.

Tulosodotukset jokseenkin linjassa päivitetyn ohjeistuksen kanssa

Tulosohjeistuksen nosto ei tullut suurena yllätyksenä, sillä odotuksiamme selvästi vahvemman Q1-raportin jälkeen kohotimme kuluvan vuoden operatiivisen käyttökatteen ennusteemme 447 MEUR:oon. Tämä on myös konsensuksen mediaaniennuste. Siten odotuksissa on 5 %:n operatiivisen tuloksen kasvu edellisvuodesta. Kemira ei ole eritellyt ohjeistuksen sanamuotojen mittaluokkaa, mutta arviomme mukaan 5 %:n tuloskasvu on linjassa päivitetyn ohjeistuksen kanssa. Tätä taustaa arvioimme, ettei tulosohjeistuksen nosto aiheuta merkittäviä ennustemuutospaineita, vaikkakin ohjeistuksen nosto tässä vaiheessa vuotta onkin jossain määrin positiivinen signaali. Päivitämme näkemyksemme Kemirasta lähiaikoina.

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 2 674,4 3 105,5 3 018,9
- kasvu-% 10,2% 16,1% -2,8%
Liikevoitto (EBIT) 170,1 234,4 232,5
- EBIT-% 6,4% 7,5% 7,7%
EPS (oik.) 1,07 1,04 0,97
Osinko 0,58 0,58 0,60
P/E (oik.) 12,5 12,4 13,4
EV/EBITDA 7,7 6,3 6,1
Osinkotuotto-% 4,4% 4,5% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi