Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kemira Q1: Odotuksien mukainen raportti

Analyytikon kommentti 27.04.2021 9:07 Kemira
Yhtiö: Kemira
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 14.64 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2021 - 8:52 Analyysi päivitetty: 11.2.2021

Kemira julkisti aamulla Q1-raporttinsa. Yhtiön liikevaihdon lasku ylitti hieman odotuksemme, mutta myös Q1-kannattavuus oli odotuksiamme parempi. Siten neljänneksen operatiivinen tulos vastasi odotuksiamme. Yhtiö myös odotetusti toisti ohjeistuksensa ja siten raportin kokonaiskuva on mielestämme neutraali. Kemiran klo 10:30 alkavaa Q1-webcastia voi seurata tästä linkistä.

Kemiran liikevaihto laski Q1:llä vajaa 6 % vertailukaudesta 606 MEUR:oon, mikä alitti sekä meidän että konsensuksen odotukset lievästi. Tämän taustalla oli etenkin odotettua voimakkaampi liikevaihdon lasku Industry & Water -segmentissä (- 10 %), jonka liikevaihtoa painoi sekä volyymien että hintojen lasku. Pulp & Paperin liikevaihto sen sijaan laski vain 2 % vertailukaudesta. Huomioiden 4 %:n vastatuuli valuutoista ylsi Pulp & Paper 2 %:n orgaaniseen kasvuun Q1:llä heijastellen asiakassektorin vahvaa kysyntää. Konsernin tasolla valuuttojen vaikutus oli Q1:lla niin ikään - 4 %.

Operatiivista käyttökatetta Kemira teki Q1:llä 105 MEUR, joka vastasi odotuksia. Tämä vastaa 17,3 %:n operatiivista käyttökatemarginaalia, mikä on yhtiölle erittäin hyvä taso ja lievä parannus vertailukaudesta. Vahvan kannattavuuden taustalla oli edelleen laskeneiden muuttuvien kustannuksien vaikutus sekä tiukka kiinteiden kustannusten hallinta. Hyvän kannattavuuskehityksen taustalla oli molemmat segmentit, sillä volyymilaskusta huolimatta Industry & Waterin kannattavuus laski vertailukaudesta vain lievästi, kun taas Pulp & Paperin kannattavuus vahvistui suhteessa vertailukauteen. Alempia rivejä painoi pienet -1,6 MEUR:n negatiiviset kertaerät liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä, mutta tätä kompensoi selvästi odotuksia matalammat rahoituskustannukset. Siten Q1:n osakekohtainen tulos oli vertailukauden tasolla 0,25 eurossa ja ylitti sekä meidän että konsensuksen odotukset.

Kemira toisti aiemman ohjeistuksensa, jonka mukaan sen liikevaihdon (vertailukelpoinen) odotetaan kasvavan vuodesta 2020 (2 427 MEUR). Vastaavasti yhtiön operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman (< 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 MEUR). Ohjeistuksen toistaminen oli linjassa odotuksien kanssa ja näin ollen Q1-raportti ei alustavan arviomme mukaan aiheuta suuria ennustemuutostarpeita. Toimitusjohtajan kommenttien mukaan yhtiö näkee paineita kustannusten nousulle ja joissain raaka-aineissa on saatavuushaasteita. Nämä kommentit olivat niin ikään linjassa odotuksien kanssa ja alustavan arviomme mukaan raportti ei aiheuta olennaisia ennustemuutoksia lyhyen tai pidemmän tähtäimen ennusteisiimme.

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 2 427,1 2 506,6 2 627,4
- kasvu-% -8,7% 3,3% 4,8%
Liikevoitto (EBIT) 215,9 221,5 234,6
- EBIT-% 8,9% 8,8% 8,9%
EPS (oik.) 1,00 0,90 0,97
Osinko 0,58 0,58 0,58
P/E (oik.) 12,9 16,2 15,1
EV/EBITDA 6,6 7,0 6,8
Osinkotuotto-% 4,5% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi