Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Kemira
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 14.12 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2021 - 8:51 Analyysi päivitetty: 13.1.2021

Kemira julkisti aamulla Q4-raporttinsa, joka oli operatiivisen tuloksen osalta linjassa odotuksiemme kanssa. Mittavat kertaerät kuitenkin painoivat raportoidun tuloksen alle odotuksien. Osinkoaan Kemira korottaa 0,58 euroon osakkeelta, mikä ylitti vakaata osinkoa odottaneet ennusteet. Yhtiö antoi kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan sen liikevaihdon odotetaan kasvavan ja operatiivisen käyttökatteen olevan samalla tasolla tai hieman pienempi (alle 5 %) kuin vuonna 2020. Ohjeistus on linjassa ennakko-odotuksien kanssa.

Kemiran liikevaihto laski Q4:llä 8 % vertailukaudesta 606 MEUR:oon, mikä vastasi odotuksia. Liikevaihdon laskua veti Industry & Water -segmentti (- 13 %), jonka alla etenkin Oil & Gas -liiketoiminta supistui voimakkaasti liuskeöljy ja -kaasuliiketoiminnan heikon kysynnän aiheuttamaa volyymipainetta peilaten. Vastaavasti Pulp & Paperin liikevaihto laski 4 % vertailukaudesta, minkä taustalla oli valuuttakurssien vaikutus.

Liikevaihdon laskusta huolimatta Kemira ylsi Q4:llä 108 MEUR:n operatiiviseen käyttökatteeseen, joka vastasi ennusteita. Tämä vastaa 17,8 %:n operatiivista käyttökatemarginaalia, mikä on yhtiölle erittäin vahva taso ja selvä parannus vertailukaudesta. Vahvistuneen kannattavuuden taustalla oli edelleen laskusuunnalla olleiden muuttuvien kustannuksien vaikutus eli matalammat raaka-ainekustannukset sekä yhä jatkunut kiinteiden kustannusten hallinta. Alemmille riveille yhtiö kirjasi lähes 17 MEUR:n negatiiviset kertaerät, mikä painoi raportoidun tuloksen selvästi alle odotuksien. Siten Q4:n osakekohtainen tulos painui 0,10 euroon osakkeelta alittaen sekä meidän että konsensuksen odotukset. Osinkoaan Kemira korottaa 0,58 euroon osakkeelta, mikä ylitti edellisvuoden tasoista osinkoa odottaneet ennusteet.

Kemira odottaa sen vuoden 2021 liikevaihdon paikallisissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien kasvavan vuodesta 2020 (2 427 MEUR). Vastaavasti yhtiön operatiivisen käyttökatteen yhtiö odottaa olevan samalla tasolla tai hieman pienempi (alle 5 %) kuin vuonna 2020 (435 MEUR). Ennen raporttia sekä meidän että konsensuksen operatiivisen käyttökatteen ennusteet kuluvalle vuodelle olivat linjassa ohjeistuksen kanssa, sillä konsensuksen ennuste vuoden 2021 operatiiviseksi käyttökatteeksi oli 416 MEUR ja meidän vastaa ennuste oli 422 MEUR. Näkymät pohjautuvat yhtiön mukaan oletukselle, että yhtiön loppumarkkinoiden kysyntä elpyy vuodesta 2020 talouskasvun mukaisesti. Kysynnän odotetaan elpyvän etenkin öljy- ja kaasumarkkinoilla. Alustavan arviomme mukaan raportti ei aiheuta merkittäviä ennustemuutoksia lyhyen tai pidemmän tähtäimen ennusteisiimme.

 

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 2 426,6 2 492,6 2 612,9
- kasvu-% -8,7% 2,7% 4,8%
Liikevoitto (EBIT) 233,6 221,8 232,2
- EBIT-% 9,6% 8,9% 8,9%
EPS (oik.) 0,97 0,91 0,97
Osinko 0,56 0,56 0,56
P/E (oik.) 14,6 15,5 14,6
EV/EBITDA 6,7 6,8 6,5
Osinkotuotto-% 4,0% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi