Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kemira: Vahva suorittaminen jatkuu

Analyytikon kommentti 13.01.2021 5:56 Kemira
Yhtiö: Kemira
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 14.37 EUR
Kurssi hetkellä: 13.1.2021 - 5:41

Kemira antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen koskien vuoden 2020 operatiivista tulosta. Nostimme sekä Q4’20:n että lähivuosien tulosennusteitamme tulosvaroituksen myötä. Tätä heijastellen nostamme tavoitehintamme 14,50 euroon (aik. 13,0 euroa), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Näkemyksemme mukaan arvostuskertoimien nousuvara nykyisellä arvostuksella on ohut ja pääosin hyvästä osinkotuotosta muodostuva tuotto-odotus ei yllä riittävälle tasolle perustellakseen lisäostot.

Tulosohjeistusta nostettiin hyvän Q4:n myötä

Kemira antoi tiistaina toisen vuoden 2020 operatiivista tulosta koskevan positiivisen tulosvaroituksen. Kemira odottaa nyt operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olleen korkeampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (H1 2020: 214 MEUR), ja odottaa koko vuoden 2020 operatiivisen käyttökatteen kasvaneen vuoteen 2019 verrattuna (2019: 410 MEUR). Aikaisemmin yhtiö odotti operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, mutta koko vuoden 2020 operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoteen 2019 verrattuna. Tulosvaroitus oli positiivinen yllätys suhteessa sekä meidän vuoden 2020 ennusteeseen (Inderes: 421 MEUR) että myös noin vastaavalla tasolla olleeseen konsensuksen mediaaniennusteeseen (Vara konsensus 418 MEUR). Yhtiön mukaan ohjeistuksen noston taustalla on hyvä kysyntä ja kustannusten hallinta Q4’20:llä.

Nostimme vuoden 2020 ja lähivuosien tulosennusteita maltillisesti

Arviomme mukaan metsäsektorin kysyntä on jatkunut ennakko-odotuksiin nähden Q4:llä hyvänä (pl. paperi), mikä on heijastunut myös Kemiran volyymeihin. Tämä on myös linjassa ennakko-odotuksiemme kanssa ja emme tehneet muutoksia liikevaihdon ennusteisiimme. Nostimme kuitenkin sekä vuoden 2020 että lähivuosien operatiivisen käyttökatteen ennusteitamme 2-4 %. Kemiran kannattavuuskehitys on ollut olosuhteisiin nähden vahvaa vuonna 2020 (Q1-Q3’20 oik. käyttökate-% 18 % vs. Q1-Q3’19 16 %), kun huomioidaan että samalla ajanjaksolla liikevaihto on laskenut noin 9 %. Kannattavuuskehitykseen on vaikuttanut suotuisa myyntihintojen ja raaka-aineiden kehitys, mutta keskeisessä roolissa etenkin Q2-Q3’20:lla on ollut myös tiukka kiinteiden kustannusten hallinta. Arviomme mukaan nämä ovat vaikuttaneet suotuisasti niin ikään Q4’20:lla. Ennusteissamme odotamme vuosina 2021-2022 kohtuullista liikevaihdon kasvua (k.a. ~ 4 %), mutta lievästi nousevaa kustannustasoa peilaten maltillisesti laskevaa kannattavuutta, mikä pitää operatiivisen tuloskehityksen vakaana.

Arvostuskertoimet perustellulla tasolla

Kemira hinnoitellaan vuosien 2020-2021 ennusteillamme oik. P/E-kertoimilla 15x ja 16x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat noin 13x. Arvostuskertoimet ovat hyvin lievästi alle Kemiran edellisen viiden vuoden keskiarvojen (~ oik. P/E 17x ja EV/EBIT ~14x) ja osake arvostetaan keskeisillä vuoden 2021 arvostuskertoimilla keskimäärin 20 %:n diskontolla suhteessa verrokkiryhmäänsä. Näkemyksemme mukaan verrokkiryhmän arvostuskertoimet ovat absoluuttisesti haastavat ja arviomme mukaan niissä on lievää laskuvaraa. Tätä taustaa vasten arvostuskertoimien perusteltu nousuvara jää nykytasolta hyvin maltilliseksi. Siten pääosin osingosta muodostuva tuotto-odotus jää mielestämme liian matalaksi, kun huomioidaan odotettuun kustannustason nousuun liittyvä epävarmuus.

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 2 426,6 2 492,6 2 612,9
- kasvu-% -8,7% 2,7% 4,8%
Liikevoitto (EBIT) 233,6 221,8 232,2
- EBIT-% 9,6% 8,9% 8,9%
EPS (oik.) 0,97 0,91 0,97
Osinko 0,56 0,56 0,56
P/E (oik.) 14,8 15,8 14,9
EV/EBITDA 6,8 6,9 6,6
Osinkotuotto-% 3,9% 3,9% 3,9%
Uusimmat ennusteet

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi