Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Kemira
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.42 EUR
Kurssi hetkellä: 18.5.2020 - 5:07 Analyysi päivitetty: 29.4.2020

Kemira tiedotti perjantaina allekirjoittaneensa UPM-Kymmenen kanssa pitkäaikaisen sopimuksen, jolla yhtiön nykyistä valkaisukemikaalien toimitussopimusta Uruguayssa jatketaan edellyttäen, että tarvittava ympäristölupa saadaan. Uusi sopimus kattaa kapasiteetin UPM:n Fray Bentosin sellutehtaalle sekä rakenteilla olevaan Paso de los Torosin tehtaaseen. Kemiran valkaisukemikaalituotantolaitoksiin tehtävän investoinnin yhtiö odottaa olevan noin 30 MUSD. Investoinnilla lisätään Fray Bentosin tehtaan yhteydessä olevan kemikaalien tuotantolaitoksen natriumkloraatin sekä vetyperoksidin tuotantokapasiteettia.

Kemiran valinta kemikaalitoimittajaksi myös UPM:n uudelle sellutehtaalle oli varsin odotettu aiemman pitkän sopimuksen myötä. Investoinnin osalta suurin kysymysmerkki olikin pääasiassa se, lisääkö yhtiö kapasiteettia olemassa olevalla tuotantolaitoksella vai joutuuko se investoimaan kokonaan uuteen laitokseen lähemmäs rakenteilla olevaa tehdasta. Arviomme mukaan vanhalla tuotantolaitoksella kapasiteetin kasvattaminen on yhtiölle taloudellisesti houkuttelevampi vaihtoehto, sillä kapasiteetin kasvattaminen tuo jossain määrin mittakaavaetuja esimerkiksi kiinteiden kustannusten skaalautumisen kautta. Siten arvioimme investoinnin kannattavuuspotentiaalin olevan vähintäänkin yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaisen haarukan (käyttökate 15-17 %) ylälaidalla. Investointi on kuitenkin Kemiran mittaluokassa suhteellisen pieni ja arvioimme sen tuoman liikevaihdon olevan karkeasti noin investointikustannuksen suuruusluokassa.

Sellutehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2022 loppupuolella ja siten Kemiran liikevaihtoon ja tulokseen investointi heijastuu pääasiassa vasta vuodesta 2023 alkaen. Investoinnin suhteellisen hyvästä ja pitkän aikavälin vakaasta tuottopotentiaalista huolimatta tiedote ei aiheuta välittömiä ennustemuutospaineita. 

Käy kauppaa. (Kemira)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 2 658,8 2 586,1 2 597,1
- kasvu-% 2,5% -2,7% 0,4%
Liikevoitto (EBIT) 194,3 196,0 182,2
- EBIT-% 7,3% 7,6% 7,0%
EPS (oik.) 0,92 0,77 0,71
Osinko 0,56 0,56 0,56
P/E (oik.) 14,5 13,6 14,7
EV/EBITDA 7,4 6,1 6,2
Osinkotuotto-% 4,2% 5,4% 5,4%
Uusimmat ennusteet

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi