Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kesko
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 50.00 EURTavoitehinta päivitetty: 27.5.2019
Kurssi: 47.69 EURKurssi hetkellä: 29.5.2019 - 6:11

Kesko tiedotti tiistaina hankkivansa aiemmin osaomistamansa Kruunuvuoren Satama Oy:n kokonaisuudessaan itselleen. Kruunuvuoren Satama omistaa, hallinnoi ja kehittää Kesko-konsernin käytössä olevia vähittäiskauppakiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Järjestelyn tulosvaikutus on Keskon mittakaavassa pieni, eikä sillä ole vaikutusta näkemykseemme tai tavoitehintaamme.

Ennen järjestelyn voimaantuloa Keskon omistus Kruunuvuoren Satamassa on ollut 49 %, Ilmarisen 33 % ja Keskon Eläkekassan 18 %. Järjestelyn myötä Kruunuvuoren Satamasta tulee Keskon täysin omistama tytäryhtiö ja sen arvioidaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä. Kruunuvuoren Sataman omistukseen jäävät sen omistamat kiinteistöt ja muu omaisuus lukuun ottamatta 3 438 885 Keskon A-osaketta, jotka siirtyvät Ilmarisen omistukseen. Kruunuvuoren Sataman omistamien kiinteistöjen käypä arvo on noin 164 MEUR.

Keskon investointi omistusosuuden kasvatukseen on nettomääräisesti noin 56 MEUR. Järjestelyn toteutumisen jälkeen kiinteistöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen omistuskiinteistöinä ja Keskon vertailukelpoinen liikevoitto nousee vuositasolla noin 5 MEUR:lla. Kaupan arvostus (EV/EBIT 11x) on maltillinen, mutta kokonaisuutena kaupan vaikutus Keskon jatkuvaan liikevoittoon on pieni (noin 1 %), eikä sillä ole vaikutusta näkemykseemme Keskon osakkeesta. Järjestely on kuitenkin mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että Kesko on aiemmin enemmänkin luopunut omistamistaan kiinteistöistä parantaakseen sidotun pääoman tuottoaan. IFRS-16-standardin käyttöönoton jälkeen omista kiinteistöistä luopuminen ja niiden vuokraaminen ei enää automaattisesti nosta sidotun pääoman tuottoa, kun aiemmin taseen ulkopuoliset vuokravastuut kirjataan taseeseen.

Käy kauppaa. (Kesko)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 380,0 10 623,6 10 924,8
- kasvu-% -2,8% 2,3% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 404,3 450,9 480,5
- EBIT-% 3,9% 4,2% 4,4%
EPS (oik.) 2,47 2,70 2,74
Osinko 2,34 2,50 2,65
P/E (oik.) 19,1 17,7 17,4
EV/EBITDA 8,2 8,1 7,6
Osinkotuotto-% 5,0% 5,2% 5,6%
Uusimmat ennusteet