Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kesko Q2: Kaikkialla menee nyt todella hyvin

Analyytikon kommentti 26.07.2021 7:44 Kesko
Yhtiö: Kesko
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 35.00 EUR
Kurssi: 36.08 EUR
Kurssi hetkellä: 26.7.2021 - 7:29

Nostamme tavoitehintamme 35,0 euroon (aik. 31 €), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolla (aik. lisää). Q2-raportti ylitti jälleen korkeat odotuksemme erityisesti PT-kaupan osalta. Nostimme ennusteitamme nykyisen 2021-ohjeistushaarukan ylälaidalle. Nostimme myös lähivuosien ennusteitamme, mutta tuloskasvun jatkaminen lähivuosina on yhä vaikeampaa kuluvan vuoden ennätystasoilta. Samalla nykyinen arvostus (2021 P/E 26x) on noussut lievästi yli Keskolle hyväksymämme tason ja siten hengähdystauko on nyt paikallaan.

Ennätyksellisen vahva tulos jälleen kaikilta segmenteiltä

Keskon Q2:n liikevoitto (vrt.) nousi jälleen uuteen ennätykseen 219 MEUR:oon (Q2’20: 155 MEUR) ylittäen myös korkealle nousseet odotuksemme (208 MEUR). Tulosparannuksesta vastasivat jälleen kaikki segmentit Päivittäistavaran (PT) parannettua 31 %:lla 108,6 MEUR:oon, Rakentamisen ja talotekniikan (R&T) 40 %:lla 108,4 MEUR:oon ja Autokaupan 270 %:lla 14,3 MEUR:oon. Ennusteylitys muodostui etenkin PT-kaupasta, jossa Kespron liikevoiton elpyminen sekä Citymarket-käyttötavaran kasvu tukivat marginaaleja odotuksiamme enemmän.

Strategian toteuttaminen etenee, mikä luo pidemmän ajan tulosparannuksen jatkumiselle pohjaa

Kesko kertoi myös, että kulutehokkuutta on kyetty strategian mukaisesti edelleen kasvattamaan kaikissa segmenteissä mm. prosessien digitalisointia lisäämällä. Myös R&T:ssä synergististen yritysostojen tehtailu jatkui ja Ruotsin B2B-kauppaa täydentämään oli ostettu Byggarnas Partner. Pandemiaympäristö on kuitenkin tuonut R&T- kauppaan myös ylimääräistä hyvää kovan kysynnän ja viimeisimpänä hintojen nousun muodossa, jonka uskomme maltillistuvan asteittain ensi vuodesta alkaen. R&T:n kysynnän uskomme silti pysyvän normaalia korkeampana lähivuosina, sillä osa kuluttajien projekteista on siirtynyt eteenpäin, kun hinnat ovat nousseet nopeasti.

Nostimme ennusteitamme nykyisen ohjeistushaarukan ylälaitaan

Kokonaisuutena nostimme 2021 liikevoiton ennustettamme 6 %:lla 749 MEUR:oon. Ennusteemme on nyt Keskon ohjeistushaarukan (650-750 MEUR) ylälaidassa ja vuoden kolmas ohjeistuksen nosto on mielestämme vielä mahdollinen. Myös 2022 liikevoiton ennusteemme nousi 9 %:lla 737 MEUR:oon, sillä johdon kommentit kaikkien segmenttien näkymistä olivat positiivisia ja myös odotuksemme kulutuksen palautumisesta mm. ulkomaan matkailuun on siirtynyt eteenpäin. Odotamme liikevoiton silti laskevan vuonna 2022, kun koronan antama myötätuuli R&T:lle asteittain heikkenee ja ennustamme osakekohtaisen tuloksen nousevan vasta vuonna 2024 kuluvan vuoden ennusteitamme korkeammalle. Lähivuosien markkinan kehityksen ennakointi on haastavaa, mikä nostaa ennusteriskejä. Nostimme jälleen lievästi myös osinkoennusteitamme.

Arvostus venynyt hyväksymämme haarukan yli

Keskon tulospohjainen arvostus (P/E 2021-22e 26x ja 27x) on ennustenostoistamme huolimatta noussut hyväksymämme haarukan (23-25x) yläpuolelle. Hyväksymiämme absoluuttisia kertoimia suhteessa viimeisen viiden vuoden historiallisiin arvostuksiin (P/E 20x) nostavat edelleen yhtiön defensiivinen luonne ja matala korkoympäristö. Suhteellisesti yhtiötä hinnoitellaan 2021 ja 2022 tulospohjaisilla kertoimilla noin 30 %:n ja 80 %:n preemiolla verrokkeihin. Hyväksymme Keskolle selvän preemion vahvasta historiallisesta suoriutumisesta johtuen, mutta 2022 vuoden preemio alkaa olla kipurajoilla. Myös yritysostot tuloskasvun vauhdittajina ovat positiivinen optio sijoittajille, mutta kokonaisuutena osake alkaa olla myös ne huomioituna täyteen hinnoiteltu. 

 

Käy kauppaa. (Kesko)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 10 669,2 11 271,4 11 420,3
- kasvu-% -0,5% 5,6% 1,3%
Liikevoitto (EBIT) 600,0 747,5 736,5
- EBIT-% 5,6% 6,6% 6,4%
EPS (oik.) 0,97 1,37 1,33
Osinko 0,75 0,90 0,92
P/E (oik.) 21,6 26,3 27,1
EV/EBITDA 9,7 13,2 13,3
Osinkotuotto-% 3,6% 2,5% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Kesko on vuonna 1940 perustettu suomalainen kaupan alan toimija. Yhtiö toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa. K-ryhmä on Suomen suurin ja Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä.