Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kesko
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 52.00 EURTavoitehinta päivitetty: 25.7.2019
Kurssi: 53.24 EURKurssi hetkellä: 25.7.2019 - 7:31

Nostamme Keskon tavoitehinnan 52,0 euroon (aik. 50,0 euroa), mutta laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää). Keskon Q2 ylitti odotuksemme Päivittäistavarakaupan (P&T) vahvan kannattavuuden ansiosta, mutta R&T ja Autokauppa jäivät hieman odotuksistamme. Kokonaisuutena ennusteemme nousivat hieman, mutta reippaan kurssinousun jälkeen myös nykyinen arvostus on koholla ja puoltaa varovaisuutta.

Kesko palasi vahvaan tuloskasvuun heikon Q1:n jälkeen ja ylitti lievästi myös markkinoiden odotukset

Keskon Q2:n oikaistu liikevoitto nousi 123 MEUR:oon (Q2’18 113 MEUR), mutta jäi hieman 125 MEUR:on ennusteestamme (konsensus 121 MEUR). Alemmilla riveillä sekä rahoituskulut että vähemmistöosuudet (Senukai +Baltian konekauppa) olivat kuitenkin odotuksiamme pienemmät. Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi vahvasti 0,73 euroon (Q2’18: 0,60 euroa) ja ylitti ennustamamme 0,67 euroa (konsensus 0,69 euroa).

P&T teki huipputuloksen, Autokaupan tulos laski selvästi

Ennusteylityksestä vastasi Päivittäistavarakauppa (P&T), jonka liikevoitto kohosi 79,0 MEUR:oon (Q2’18: 69,5 MEUR), kun olimme odottaneet 75,1 MEUR liikevoittoa. Segmentti sai odotustemme mukaan tukea pääsiäisen ajoituksesta. Se muodosti segmentin 0,4 %:n liikevoittomarginaalin parannuksesta arviomme mukaan noin puolet ja loput tulivat yhtiön operatiivisesta parantamisesta. Suoritus oli erinomainen, sillä myös yhtiön markkinaosuus kasvoi (Q2’19: K-ryhmä +6,6 % vs. markkina +4,2 %). Rakentamisen ja talotekniikan (R&T) liikevoitto nousi 48,0 MEUR:oon (Q2’18: 40,6 MEUR), mutta jäi ennustamastamme (52,7 MEUR), mikä johtui pitkälti yritysostojen (Skattum Handel AS, Gipling AS, Sørbø Trelast AS ja Fresk) odotuksiamme pienemmästä kontribuutiosta tulosparannukseen Q2:lla (+5,6 MEUR). Myynnin selvästä laskusta kärsineen pienimmän segmentin Autokaupan tulos alitti ennusteemme (7,4 MEUR) selvästi laskien 5,0 MEUR:oon (Q2’18: 8,7 MEUR).

P&T:n tehokkuus paranee ja yrityskaupat tukevat tuloskasvua R&T:ssä ja Autokaupassa

Kesko toisti odotetusti ohjeistuksensa ja seuraavan 12kk:n vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän edeltävän 12 kk:n tason (431 MEUR). Raportin perusteella nostimme 2019-2020e liikevoittoennusteitamme P&T:ssä 2 %:lla, mutta R&T:ssä ne laskivat noin 3 %:lla tulosalituksesta johtuen. Päivitetyt ennusteemme odottavat Keskon parantavan liikevoittoaan seuraavan 12 kk aikana noin 8 %:lla 464 MEUR:oon koostuen P&T:n n. 7 MEUR, R&T:n n. 23 MEUR ja Autokaupan noin 3 MEUR tulosparannuksesta.

Tuloskasvun rima on jälleen korkealla ja arvostus ei kestä pettymyksiä

Vahvan kurssinousun seurauksena näemme jälleen riskin sille, että markkinan yhtiölle hyväksymät korkeat kertoimet (P/E 2019e 19,4x ja 2020e 18,9x) laskevat, jos yhtiö jää sille asetetuista korkeista odotuksista tulevina kvartaaleina. Mikäli yhtiö etenee ennusteidemme mukaisesti, on arvostus perusteltu, mutta näemme talouskasvun hidastuessa selvän riskin erityisesti R&T:n tuloskehityksen hidastumiselle. Keskoa hinnoitellaan verrokkiryhmäämme nähden myös noin 30 % preemiolla, missä näemme laskuvaraa. Vahvan markkina-aseman omaava (P&T) ansaitsee mielestämme korkeat kertoimet, mutta syklisille R&T:lle ja Autokaupalle, emme niitä pidä hyväksyttävinä huomioiden ennusteisiimme liittyvä epävarmuus.

Käy kauppaa. (Kesko)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 380,0 10 834,0 11 196,9
- kasvu-% -2,8% 4,4% 3,3%
Liikevoitto (EBIT) 404,3 443,6 481,3
- EBIT-% 3,9% 4,1% 4,3%
EPS (oik.) 2,47 2,75 2,83
Osinko 2,34 2,50 2,65
P/E (oik.) 19,1 19,4 18,8
EV/EBITDA 8,2 8,8 8,1
Osinkotuotto-% 5,0% 4,7% 5,0%
Uusimmat ennusteet