Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kesko
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 54.00 EURTavoitehinta päivitetty: 25.7.2019
Kurssi: 56.68 EURKurssi hetkellä: 15.10.2019 - 6:15

Nostamme Keskon tavoitehinnan 54,0 euroon (aik. 52,0 euroa), mutta toistamme yhtiön vähennä-suosituksen. Päivittäistavarakaupan (P&T) heinä-syyskuu on myyntilukujen perusteella sujunut hieman odotuksiamme paremmin ja olemme nostaneet segmentin tuloskasvuennusteitamme lievästi. Kokonaisuutena ennusteemme odottavat tuloskasvun jatkuvan vahvana Rakentamisen ja talotekniikan (R&T) ja P&T:n vetämänä ja ennusteiden toteutuessa nykyinen arvostus on perusteltu. Tuloskasvun toteutumiseen liittyy kuitenkin erityisesti R&T:n osalta epävarmuutta, jota ei mielestämme ole riittävästi hinnoiteltu osakkeeseen.

Syyskuun myyntiluvut olivat odotuksiamme paremmat P&T:n ja R&T:n osalta

Kesko julkaisi eilen syyskuun myyntilukunsa. P&T:n 6,3 %:n sekä R&T:n 5,4 %:n vertailukelpoisen myynnin kasvuluvut olivat odotuksiamme paremmat, vaikkakin ne saivat tukea yhdestä ylimääräisestä tukkukauppapäivästä (arvioimamme vaikutus 2-3 %). Autokaupan vertailukelpoinen myynti kääntyi myös pitkästä aikaa kasvuun (+26 %), mutta tätä selitti WLTP-päästömittauksen käyttöönoton painama erittäin heikko vertailukausi. Koko Q3:n osalta P&T:n vertailukelpoinen myynti (+3,9 %) on kehittynyt odotuksiamme paremmin, R&T:n myynti on ollut linjassa odotustemme kanssa (+3,9 %) ja Autokauppa on ollut hieman odotuksiamme heikompi (-6,2 %).

Nostimme P&T:n ennusteitamme jälleen hieman

Olemme nostaneet P&T:n lähivuosien liikevoittoennusteitamme noin 1-2 %:lla. P&T:n myynnin kasvu näkyy nopeasti myös kannattavuuden parannuksena, sillä jakelun logistiikkakustannukset skaalautuvat. Viimeisen 12kk aikana segmentti on jatkanut tasaista tulosparannustaan, vaikka Lähikaupan synergiat eivät enää ole olleet sitä tukemassa. Laskimme Autokaupan 2019-liikevoittoennustettamme marginaalisesti noin 1 MEUR:lla myyntilukujen jäätyä odotuksistamme. Autokaupassa yrityskaupat sekä hiljattain päätökseen saadut yt-neuvottelut tukevat arviomme mukaan kuitenkin tulosparannusta eteenpäin mentäessä. R&T:ssä yrityskaupat toimivat pääasiallisena tuloskasvun moottorina (Fresk+norjalaiset kauppiaat) ja myös Onnisen integraatiosta on vielä odotettavissa tulosta tukevia synergioita. Kokonaisuutena ennusteemme odottavat Keskon parantavan oikaistua liikevoittoaan seuraavan 12 kk aikana noin 9 %:lla 474 MEUR:oon koostuen P&T:n 14 MEUR:n, R&T:n 24 MEUR:n ja Autokaupan noin 2 MEUR:n tulosparannuksesta.

Tuloskasvun rima on korkealla ja arvostus ei kestä pettymyksiä

Keskon korkeat arvostuskertoimet (P/E 2019e 21x ja 2020e 20x) ovat perusteltuja, jos yhtiö yltää vahvaa tuloskasvua odottaviin ennusteisiimme. Näemme kuitenkin talouskasvun hidastuessa selvän riskin erityisesti R&T:n tuloskehityksen hidastumiselle. Vahvan markkina-aseman omaava P&T ansaitsee mielestämme korkeat kertoimet, mutta syklisille R&T:lle ja Autokaupalle emme niitä pidä hyväksyttävinä huomioiden ennusteisiimme liittyvä epävarmuus. Keskoa hinnoitellaan verrokkiryhmäämme nähden myös noin 30 % preemiolla, jossa näemme laskuvaraa. Keskon osinkotuotto 4,4 % on toki turvallinen ja sen arvostusta tukeva vaikutus korostuu matalan riskittömän koron ympäristössä. Mielestämme tuotto-odotus ei kuitenkaan nouse riittäväksi pelkästään osingolla, sillä samalla sijoittaja kantaa korkeiden arvostuskertoimien myötä riskiä tuloskasvun realisoitumisesta.

Käy kauppaa. (Kesko)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 380,0 10 750,1 11 130,0
- kasvu-% -2,8% 3,6% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 404,3 442,8 487,5
- EBIT-% 3,9% 4,1% 4,4%
EPS (oik.) 2,47 2,74 2,88
Osinko 2,34 2,50 2,65
P/E (oik.) 19,1 20,7 19,7
EV/EBITDA 8,2 9,2 8,4
Osinkotuotto-% 5,0% 4,4% 4,7%
Uusimmat ennusteet