Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Keskon analyytikkopuhelun sisältö odotettu

Analyytikon kommentti 22.12.2020 5:16 Kesko
Yhtiö: Kesko
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 22.00 EUR
Kurssi: 20.72 EUR
Kurssi hetkellä: 22.12.2020 - 5:01

Kesko kävi maanantaina järjestämässään analyytikkopuhelussa tarkemmin läpi eri segmenttien viimeaikaista kehitystä ennen hiljaisen periodin alkamista. Puhelu ei tarjonnut yllätyksiä etenkin, kun äskettäin järjestetyllä CMD:llä segmenttien kehitystä ja strategioiden toteuttamista käytiin jo läpi kattavasti. Emme ole tehneet puhelun perusteella ennustemuutoksia tai muutoksia näkemykseemme.

Päivittäistavarakaupassa myynti K-ruokakaupoille on aiemmin kerrotun mukaisesti jatkanut vahvassa kasvussa (loka-marraskuussa n. +7 %) koronan vauhditettua edelleen kokonaismarkkinan kasvua. Tautitilanteen hieman heikennyttyä on verkkokanava jälleen saanut ylimääräistä tukea. Ravintoloille suuntautuvan Kespron myynti on puolestaan laskenut 18 %:lla, mutta käsityksemme mukaan yhtiö on pärjännyt edelleen silti kokonaismarkkinaa paremmin. Huomionarvoista myyntiluvuissa on, että loka-marraskuussa on ollut vertailukautta yksi myyntipäivä vähemmän, mutta johtuen pyhien ajoittumisesta joulukuussa tulee olemaan 3 ylimääräistä kauppapäivää suhteessa vertailukauteen ja arviomme mukaan joulukuun myyntiluvut tulevat olemaan erittäin vahvat.

Rakentamisessa ja talotekniikassa (R&T) marraskuun myynnin kehitys oli hieman pehmeämmän lokakuun jälkeen jälleen vahvaa. Puhelun perusteella sekä B2B- että B2C-myynnin ovat molemmat olleet vahvan kehityksen taustalla. Yhdeksi syyksi pandemian B2C-myyntiin antaman tuen lisäksi arvioimme marraskuussa jatkuneet leudot säät, jotka ovat suosineet rakentamista. B2C-myynnin osalta talvikuukaudet ovat kuluttajien osalta kausiluontoisesti hiljaisempia, joten kesän kaltaista tukea siitä ei silti Q4:lle ole odotettavissa. Suomen ulkopuolella muissa toimintamaissa, joissa tautitilanteet ovat huonompia, kaupat on pysyneet suhteellisen normaalisti auki. Latviassa ja Liettuassa on otettu käyttöön joitain rajoituksia, mutta arvioimme niiden vaikutuksen jäävän Senukain myyntiin pieneksi. R&T-segmenttiin sisältyvän heikosti kannattaneen Suomen kenkäkaupan toimintojen yt-neuvottelut ovat myös hiljattain käynnistyneet. Ne päättyvät Q1’21:llä, mutta ne ovat hyvin pieniä Keskon mittakaavassa, eikä niiden lopputulemalla ole oleellista vaikutusta ennusteisiimme. Autokaupassa myynti on laskenut loka-marraskuussa 5 %:lla, mutta näkymät säilyvät siinä hyvinä Volkswagenin parantuneen malliston myötä.

Pidemmän aikavälin vaikutuksia pandemiasta Keskolle käsiteltiin myös lyhyesti. Kuluttajien mökkeilyn lisääntyminen ja mm. verkkokanavan kasvanut asiointi ovat trendejä, jotka todennäköisesti pysyvät myös pandemian jälkeen. Näihin Keskon liiketoiminnot ovat hyvin positioituneet, sillä R&T:ssä Keskon myyntimix on remontoinnissa keskimääristä kannattavampi ja mm. Päivittäistavaran verkkokaupassa Keskon markkinaosuus on jopa 55 %. Kesko kertoi aiemmin, että tämän vuoden tulosparannuksesta myös alle puolet on pandemian antaman myötätuulen seurausta. Uskomme pandemian antavan edelleen Keskolle myös kertaluontoista tukea ensi vuoden H1:llä, sillä rokotusten eteneminen tapahtuu useiden kuukausien aikajänteellä.

Käy kauppaa. (Kesko)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 10 720,3 10 587,9 10 340,0
- kasvu-% 3,3% -1,2% -2,3%
Liikevoitto (EBIT) 447,8 590,8 538,6
- EBIT-% 4,2% 5,6% 5,2%
EPS (oik.) 0,74 0,92 0,93
Osinko 0,63 0,66 0,68
P/E (oik.) 21,3 22,5 22,2
EV/EBITDA 9,7 9,7 10,4
Osinkotuotto-% 4,0% 3,2% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.