Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kesla
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.90 EUR
Kurssi: 4.84 EURKurssi hetkellä: 21.1.2020 - 6:29

Kesla antoi maanantaina jo toisen vuotta 2019 koskevan tulosvaroituksen. Ongelmat näyttävät kasautuneen, sillä tulosta rasittavat kertaluonteiset tekijät, kysynnän heikkous etenkin Venäjällä ja lisäksi epäedullinen tuotemix. Liiketoiminnan positiiviset ajurit ovat nyt piilossa. Osakkeen arvostus ei ole kovinkaan vaativa, mutta myös diskonttotekijöitä on lukuisia. Säilytämme osakkeen vähennä-suosituksen ja vuotta 2019 koskevien ennusteleikkaustemme sekä kohonneen riskiprofiilin vuoksi alennamme tavoitehinnan 4,90 (aik. 5,00) euroon.

Loppuvuoden 2019 huonot uutiset kasautuivat

Keslan viimeiset kuukaudet ovat olleet huonojen uutisten sävyttämiä. Lokakuussa yhtiö antoi vuotta 2019 koskevan tulosvaroituksen, jonka syynä oli 0,7 MEUR:n kuluvaraus eräässä nosturityypissä havaitun kestävysongelman korjaamiseksi. Tuolloin yhtiö arvioi vuoden 2019 raportoidun liikevoiton jäävän noin vuoden 2018 tasolle (2,2 MEUR). Joulukuussa Kesla kertoi yt-neuvotteluja koskevassa tiedotteessaan yhtiön loka-marraskuun tilauskertymän jääneen selvästi vuoden 2018 tasosta, Venäjän markkinakysynnän pysyneen vaisuna H2’19:llä ja kotimaan kysynnän epävarmuuden kasvaneen. Uudessa tulosvaroituksessa Kesla arvioi nyt koko vuoden 2019 raportoidun liikevoiton jäävän vuotta 2018 alemmalle tasolle, vaikka yhtiö toteaa edelleen vuoden 2019 oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta. Aiemmin mainitun 0,7 MEUR:n kuluvarauksen lisäksi raportoitua kannattavuutta rasittavat hakkuriliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn eli autohakkuriliiketoiminnan alasajoon liittyvät kertaluonteiset kulut. Kulujen määrää ei julkistettu. Tämän lisäksi Q4’19:n tulosta on rasittanut heikentynyt tuotemix (toimitusten painottuminen alempikatteisiin tuotteisiin) sekä joulukuun vaisu tuotantovolyymi. Viime mainittuun vaikuttivat ylimääräiset arkipyhät.

Uusissa ennusteissamme selvät marginaalit 2019-ohjeistushaarukan reunoihin

Suhteessa edelliseen vuoden 2019 ennusteeseemme olemme nyt huomioineet seuraavat tulosta rasittavat erät: 1) autohakkuriliiketoiminnan alasajon vaikutus arviolta -0,3 MEUR sekä 2) keskimääräistä heikomman myyntimixin vaikutus liikevoittoon arviolta -0,4 MEUR. Kaikkiaan vuoden 2019 liikevaihtoennusteemme on ennallaan, mutta ennusteemme oikaistuksi liikevoitoksi on laskenut 12 %:lla ja raportoiduksi liikevoitoksi 28 %:lla. Keslan vuoden 2019 tulosohjeistuksen rajoihin on kohtuullinen marginaali: ennusteemme koko vuoden 2019 raportoituksi liikevoitoksi (1,8 MEUR) on 21 % ohjeistushaarukan ylärajaa eli vuoden 2018 raportoitua liikevoittoa (2,2 MEUR) alempana ja toisaalta ennusteemme oikaistuksi liikevoitoksi (3,0 MEUR) on 24 % ohjeistushaarukan alarajaa eli vuoden 2018 oikaistua liikevoittoa (2,4 MEUR) ylempänä. Vuosien 2020-2022 ennusteemme ovat ennallaan.

Arvostustaso ei päätä huimaa, mutta nousutekijät puuttuvat vielä

Suhteessa verrokkiryhmään on Keslan osakkeen arvostus joko selvästi diskontolla (2020e P/E) tai linjassa (2020e EV/EBIT). Pidämme 8x-9x P/E-kertoimia sopivina Keslan osakkeelle, kun huomioidaan yhtiön pienen koon ja osakkeen alhaisen likviditeetin aiheuttama diskontto. Osakkeen vuoden 2020 P/E-kerroin (9x) on siis hyväksyttävä. Vuonna 2020 odottamamme tuloslasku sekä positiivisten ajureiden puute puoltavat vähennä-suosituksemme säilyttämistä toistaiseksi.

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 49,2 47,3 47,2
- kasvu-% 9,2% -4,0% -0,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 2,6 2,7
- EBIT-% 3,6% 5,5% 5,7%
EPS (oik.) 0,61 0,57 0,60
Osinko 0,20 0,20 0,20
P/E (oik.) 8,0 8,5 8,1
EV/EBITDA 8,9 6,5 5,6
Osinkotuotto-% 4,1% 4,1% 4,1%
Uusimmat ennusteet