Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesla: nostureista tulossa lasku

Analyytikon kommentti 12.11.2019 6:49 Kesla
Yhtiö: Kesla
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 5.05 EURKurssi hetkellä: 12.11.2019 - 6:34

Keslan Q4-tulosvaroitus johtui kertaluonteisesta erästä yhtiön joutuessa korjaamaan vuosien takaisen suunnitteluvirheen vuoksi odotuksia heikommin käyttöä kestäviä yhden mallisarjan nostureita. Yhtiö on ryhtynyt hoitamaan ongelmaa ripeästi, mutta lopulliset kustannukset ovat vielä hämärän peitossa. Olemme alentaneet 2019-ennustettamme vastaamaan uutta ohjeistusta. Osakkeen arvostus on varsin hyvin kohdallaan, mutta vuodelle 2020 ennustamamme tuloslasku ei luo perustaa kurssinousulle. Kertakulut leikkaavat yrityksen arvosta 4 % ja linjassa tämän kanssa laskemme tavoitehintamme 5,00 euroon (aik. 5,20 euroa) säilyttäen vähennä-suosituksemme. 

Viallisten nostureiden korjauskulu näyttää melko pieneltä - toistaiseksi

Keslan pääasiassa Keski-Eurooppaan toimittama 2124L-puutavaranosturimalli ei kestä kovassa käytössä vaan sen pilari saattaa katketa johtaen koko nosturin kaatumiseen ja pahimmillaan henkilövahinkoon. Kesla ei kommentoi vuodesta 2013 lähtien toimitettujen 2124L-nostureiden määrää, mutta tulee korjaamaan ne kaikki vaihtamalla ko. pilarin vahvempaan konstruktioon. Työ teetetään Keslan alihankkijoina käyttämillä ajoneuvojen päällirakentajilla ja se tulee kestämään useita kuukausia. Keslan kustannusarvio on 0,7 MEUR, joka koostuu vaihtotyöstä, materiaalikustannuksista, logistiikkakuluista sekä seisontakustannuksesta. Kesla ei kommentoinut kuinka paljon se mahdollisesti joutuu maksamaan asiakkaille korvausta nostureiden käyttämättömyydestä. Asiakkaita ei kuitenkaan ainakaan vielä ole kehotettu olemaan käyttämättä ko. nostureita.    

Nykyinen tuotekehitysprosessi ennaltaehkäisee vastaavia ongelmia

Keslan mukaan ongelman aiheutti vuosina 2012-2013 tapahtunut puutteellinen suunnittelu, mutta tämän jälkeen tuotekehitys- ja hyväksyntäprosesseja on kehitetty merkittävästi. Yhtiön tuotekehitysprosessi nojaa nykyisin porttikatselmuksiin (kunkin tuotekehitysvaiheen jälkeinen katselmus tavoitteiden saavuttamisesta ja projektin vaatimusten mukaisesta toteutettavuudesta) sekä FMEA-analyysiin (jossa pyritään löytämään laite- ja materiaaliviat sekä käyttövirheistä aiheutuvat vaaratekijät ja niitä ehkäisevät toimenpiteet). 2124L:n tapaisten virheiden syntyminen jatkossa on siten selvästi aiempaa epätodennäköisempää. 

2019-ohjeistus vaikuttaa hyvin varovaiselta

Keslan uusi 2019-ohjeistus on mielenkiintoinen. Em. kuluvarauksen vuoksi yhtiö odottaa nyt vuoden 2019 liikevoiton jäävän vuoden 2018 tasolle, mikä merkitsisi Q4’19:n raportoidun liikevoiton nollatasoa. Q4’18:n liikevoitto oli 1,1 MEUR, joten joko em. 0,7 MEUR:n kuluvarauksen ohella Q4’19:n peruskannattavuus on heikko (vaikka Kesla sanoi lokakuun kannattavuuden olleen selvästi vuoden takaista parempi) tai ohjeistus on todella varovainen. Uskomme syyn olevan viime mainittu. Vuosien 2019-2021 ainoa ennustemuutoksemme on 0,9 MEUR:n kertaluonteinen kuluvaraus Q4’19:lle. Olemme siis nostureiden korjauskulujen suhteen Keslaa varovaisempia. 

Kurssinousuajureita ei vielä näkyvissä

Pidämme 8x-9x P/E-kertoimia sopivina Keslan osakkeelle, kun huomioidaan yhtiön pienen koon ja osakkeen alhaisen likviditeetin aiheuttama diskontto. Osakkeen vuoden 2020 P/E-kerroin (9x) on siis hyväksyttävä, mutta odotettu tuloslasku ja positiivisten ajureiden puute puoltavat vähennä-suosituksemme säilyttämistä.

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 45,1 49,2 47,3
- kasvu-% 5,5% 9,2% -4,0%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 2,5 2,6
- EBIT-% 5,0% 5,0% 5,5%
EPS (oik.) 0,40 0,70 0,57
Osinko 0,15 0,20 0,20
P/E (oik.) 9,7 7,2 8,9
EV/EBITDA 6,9 7,2 6,5
Osinkotuotto-% 3,8% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet