Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesla Q1: Laihdutuskuuri ennen kesää

Analyytikon kommentti 24.04.2020 8:44 Kesla
Yhtiö: Kesla
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.42 EURKurssi hetkellä: 24.4.2020 - 8:29

Keslan Q1-numerot olivat hieman odotuksiamme paremmat. Tavaraa toimitettiin paljon varastosta, jolloin rahavirta vahvistui selvästi. Vaikka vuodesta 2020 tuleekin selvästi välivuosi, on kohtuullinen Q1-katsaus saanut meidät tekemään pieniä positiivisia tarkistuksia 2020-2022:n ennusteisiimme. Keslan osakekurssille on tällä hetkellä vaikea hahmottaa tukitasoja. Epäselvän arvostuskuvan sekä kohollaan olevien riskien vuoksi säilytämme osakkeen vähennä-suosituksemme ja 3,50 euron tavoitehintamme ennustemuutostemme jäätyä vähäisiksi.

Kohtuullinen suoritus reippaasti laskevassa markkinassa

Q1:n tilauskertymä oli 10,7 MEUR laskien 25 % v/v ja ollen suunnilleen odotustemme mukainen. Myös 10,4 MEUR:n liikevaihto (-18 % v/v) ylitti odotuksemme. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat Keski-Euroopassa, Britanniassa, Valko-Venäjällä ja Kaukoidässä mutta pienenivät Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä ja Kanadassa. Liikevaihdosta selvästi tavanomaista suurempi osa tuli varastojen purkamisesta, minkä vuoksi nettorahavirta nousi +1,4 MEUR:oon (Q1’19: +0,7 MEUR). Odotuksiamme korkeamman liikevaihdon ansiosta myös liikevoitto (EBIT-%: 1,3 %) pysyi plussalla. Kesla sopeutti toimintaansa tammikuusta alkaen lopettamalla vuokratyöostot ja lomauttamalla sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Sopeutustoimien myötä konsernin sekä kiinteät että muuttuvat kulut ilman ostomateriaalikuluja pienenivät liikevaihdon laskua vastaavasti noin 18 %. Kesla myös onnistui materiaalihankinnoissa hyvin. Oma valmistus ja kotimainen alihankinta toimivat suunnitellusti eikä komponenteista tullut yksittäisiä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta pulaa.

Ei tarvetta isoihin ennustemuutoksiin

Indikaatiot Keslan tuotteiden alustakonemarkkinoilta ovat olleet viime aikoina negatiivisia. Seisokkeja on ollut sekä kuorma-auto-, traktori- että metsäkonetehtailla. Mielestämme on perusteltua olla huolissaan alustakoneiden kysyntänäkymistä koko vuoden 2020 osalta. Keslalle toinen kriittinen tekijä on yhtiön melko suuri Venäjä-riippuvuus. Keslan mukaan koronapandemia vaikuttaa sen toimintaan ”merkittävästi” ja vaikutukset liiketoimintaan näkynevät Q2:lla. Kesla täsmensi H1’20-ohjeistustaan ja odottaa nyt  liikevaihdon jäävän selvästi edellisvuodesta ja liikevoiton vajoavan tappiolliseksi. Olimme ottaneet tämän huomioon jo aiemmissa ennusteissamme ja odotuksiamme paremman Q1-katsauksen myötä olemme nyt nostaneet hieman koko vuoden 2020 ennusteitamme. Odotamme kuitenkin edelleen vuoden 2020 olevan kokonaisuudessaan lievästi tappiollinen. Emme ole tehneet juuri päivitettyihin vuosien 2021-2022 ennusteisiimme merkittäviä muutoksia. 

Selviä kurssinousuajureita ei ole havaittavissa

Keslan osakkeen vuoden 2020 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat negatiiviset. Vielä vuoden 2021 vastaavat kertoimet ovat verrokkien mediaanin yläpuolella ja samalla suunnilleen yhtiön historiallisten mediaanilukujen tasolla eli selvää aliarvostusta ei ole tällä perusteella havaittavissa. Kassavirtamallimme antaa Keslan osakkeen arvoksi 4,5 euroa, johon on 33 % nousuvaraa. Potentiaali on varsin merkittävä, mutta sen realisoituminen yhtiön nykyisessä epävarmassa toimintaympäristössä epätodennäköistä.

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 47,4 38,4 41,9
- kasvu-% 5,1% -18,9% 9,2%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 -0,2 1,4
- EBIT-% 3,4% -0,5% 3,3%
EPS (oik.) 0,47 -0,10 0,29
Osinko 0,15 0,05 0,10
P/E (oik.) 10,4 -34,9 12,0
EV/EBITDA 9,8 16,6 6,9
Osinkotuotto-% 3,1% 1,5% 2,9%
Uusimmat ennusteet