Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kesla Q1 torstaina: Kokonaiskuva on positiivinen

Analyytikon kommentti 20.04.2021 6:11 Kesla
Yhtiö: Kesla
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.80 EUR
Kurssi: 4.64 EUR
Kurssi hetkellä: 20.4.2021 - 5:56

Kesla julkistaa Q1-liiketoimintakatsauksensa torstaina 22.4. klo 9. Keslan laitteiden alustakonemarkkina ja siten kysyntänäkymä on ollut alkuvuonna paraneva, mutta epävarmuutta tuo edelleen Keslan kyky kompensoida nopealla aikataululla Valko-Venäjän pakotteista johtuva liikevaihtomenetys. Odotamme yhtiön toistavan vuoden 2021 ohjeistuksensa. Osakkeen arvostus on edelleen kaikilla mittareilla hyvin kohtuullinen. Toistamme lisää-suositukseme sekä 4,80 euron tavoitehintamme ennen raporttia.

Keslalle ei ole ollut tarjolla konsensusennustetta. Odotuksemme Q1:n tilauskertymäksi on 11,2 MEUR (+5 % v/v), jota voidaan pitää varovaisena. Haastetta Keslalle tuo EU:n pakotteiden myötä seisahtunut vienti Valko-Venäjälle eli pääasiakas Amkodorille. Arviomme mukaan Kesla on pakotteiden myötä menettämässä vuositasolla noin 3 MEUR liikevaihtoa eli 6-8 % konsernin myynnistä. Odottamamme vaatimaton liikevaihdon kasvu Q1:llä (+4 % v/v) johtuu siitä, että em. pakotteiden vuoksi Kesla aloitti vuoden 2021 5 % vuotta aiempaa alemmalla tilauskannalla. Näkyvyys Keslan suhteelliseen kannattavuuteen on kvartaalitasolla heikko ja paljon riippuu tuotemixistä. Liikevoittomarginaalin parantuminen Q1’20:stä on kuitenkin mielestämme selviö, sillä vuosi sitten yhtiö joutui nopeasti sopeuttamaan kulujaan liikevaihdon laskettua merkittävästi.

Vuoden 2021 ennusteet alustakonemarkkinoiden kehitykseksi Keslan päämarkkinalla eli Euroopassa ovat positiivisia: Volvo Trucks odottaa raskaiden kuoma-autojen markkinan kasvavan 25 % v/v, AGCO ja Deere ennustavat traktoreiden markkinaan 0-5 %:n kasvua ja itse odotamme Euroopan (ml. Venäjä) metsäkonemarkkinalle 13 %:n v/v kasvua. Kesla on ohjeistanut vuodelle 2021 liikevaihdon kasvua ja liikevoiton säilymistä vähintään vuoden 2020 tasolla. Oma ennusteemme on liikevaihdon 8 %:n kasvu ja liikevoiton nousu 1,6 miljoonaan euroon (marg. 3,7 %) edellisvuoden 0,6 MEUR:sta. Keslan ohjeistus on varovainen, mutta toisaalta riittävän väljä jotta sitä ei tarvitse heti muuttaa vaikka näkymä olisikin parantunut. Uskommekin yhtiön toistavan aiemmin ohjeistuksensa. Painetta kannattavuuteen tuo em. Amkodor-ongelman lisäksi etenkin teräksen hinta. Kylmävalssatun kelan hinta Länsi-Euroopassa on noussut 85 %:lla lokakuusta ja haluammekin kuulla Keslalta, miten hyvin hintapaineen vyöryttäminen omiin myyntihintoihin on onnistunut.        

Keslan osakkeen kokonaistuotto-odotus ylittää edelleen tuottovaatimuksen. Osake on vuosien 2021-2022 P/E- ja EV/EBITDA-kertoimilla (14x-11x ja 9x-8x) arvostettu 20-30 % verrokkien mediaanin alapuolelle, eli hyväksymämme arvostusdiskontto huomioidenkin osake on edullinen. DCF-mallimme indikoi osakkeen nousupotentiaaliksi 18 %. Kaiken kaikkiaan osakkeen arvostus on houkutteleva.  

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 39,6 42,9 47,9
- kasvu-% -16,3% 8,2% 11,6%
Liikevoitto (EBIT) 0,6 1,6 2,1
- EBIT-% 1,4% 3,7% 4,4%
EPS (oik.) 0,16 0,33 0,44
Osinko 0,10 0,15 0,20
P/E (oik.) 26,5 13,9 10,6
EV/EBITDA 13,0 8,7 7,6
Osinkotuotto-% 2,3% 3,2% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Kesla on vuonna 1960 perustettu metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia materiaalinkäsittelyratkaisuja. Yhtiön liiketoimintaalueita ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Kaikki Keslan tuotteet valmistetaan Suomessa kolmessa tehtaassa Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, joilla kullakin on omat fokuksensa. Keslan asiakkaita ovat loppuasiakkaat, teolliset asiakkaat sekä laitteiden jakelijat.