Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kesla
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.78 EURKurssi hetkellä: 21.4.2020 - 4:18

Keslan torstaina julkistettavan Q1-liiketoimintakatsauksen odotukset olivat jo alun perin alhaalla yrityksen selvästi vuoden takaisesta alentuneen tilauskannan sekä vaisun H1’20-ohjeistuksen vuoksi. Koronapandemia on tuonut kehitykseen selvän lisärasitteen ja painanut kannattavuuden arviomme mukaan hieman tappiolle. Koronapandemian aiheuttamat ennusteleikkauksemme vuosille 2020-2022 ovat myös voimakkaita. Epäselvän arvostuskuvan sekä merkittävästi kohollaan olevien riskien vuoksi säilytämme osakkeen vähennä-suosituksemme ja ennusteleikkaustemme myötä alennamme tavoitehinnan 3,50 (aik. 4,50) euroon.

Q1’20-odotukset matalalla

Kesla julkistaa Q1-liiketoimintakatsauksensa torstaina 23.4. klo 9. Toimintaympäristöön liittyvien epävarmuuksien vuoksi Kesla ei ole antanut ohjeistusta koko vuodelle vaan ainoastaan H1’20:lle. Yhtiö odottaa sekä liikevaihdon että liikevoiton jäävän alle H1’19:n tason. Ennusteemme Q1’20:lle ovat linjassa annetun ohjeistuksen kanssa ja odotamme Keslan tilauskertymän laskevan 27 % v/v, liikevaihdon putoavan 25 % v/v ja oikaistun  EBIT-marginaalin menevän 3,1 % pakkaselle. Syy heikentyneeseen kannattavuuteen on alemmissa volyymeissa sekä koronapandemian aiheuttamissa ylimääräisissä rasitteissa, joihin kuuluu mm. komponenttipula. Tuotanto on kuitenkin Keslan mukaan toiminut normaalisti.   

2020-2022:n ennusteet koronan myötä reippaasti alas

Jo ennen koronapandemiaa kysyntäajurit olivat negatiivissävytteiset: globaalisti vuodelta 2020 odotettiin laskevaa kuorma-automarkkinaa, korkeintaan vuoden 2019 tasolla olevaa traktorimarkkinaa sekä laskevaa metsäkonemarkkinaa. Koronapandemia on synkentänyt kysyntänäkymiä edelleen ja kasvattanut Keslan vuoden 2020 tuloskehitykseen liittyvää riskiä. Vuosien 2020, 2021 ja 2022 liikevaihtoennusteemme ovat laskeneet vastaavasti 18 %:lla, 10 %:lla ja 5 %:lla. Koska Keslan tuotteiden alustakoneiden  (metsäkoneet, traktorit, kuorma-autot, kaivinkoneet) kysyntä on investointitavaroille luontaisesti syklistä, kärsii Kesla alamäestä keskivertoteollisuusyritystä enemmän. Lisäriskinä Keslalla on vielä yhtiön suurehko Venäjä-riippuvuus. Odotuksemme Keslan oikaistuksi liikevoittomarginaaliksi vuodelle 2020 on laskenut -1,3 %:iin (aik. 4,5 %), vuodelle 2021 3,3 %:iin (aik. 5,2 %) ja vuodelle 2022 6,4 %:iin (aik. 7,1 %). Laskun taustalla oin Keslan varsin voimakas operatiivinen vipu, mikä kostautuu liikevaihdon laskiessa.

Osakkeen tukitasot hakusessa

Keslan osakkeen vuoden 2020 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat negatiiviset ja vielä vuoden 2021 vastaavat kertoimet ovat merkittävästi verrokkien mediaanin yläpuolella. Nykytilanteessa konsensusennusteisiin on syytä suhtautua varauksin, mutta Keslan vuoden 2021 kertoimet ovat myös yhtiön historiallisten mediaanilukujen tasolla eli tälläkään perusteella aliarvostusta ei ole havaittavissa. Kassavirtamallimme indikoima potentiaali on vain kohtuullinen ja senkin realisoituminen yhtiön nykyisessä epävarmassa toimintaympäristössä epätodennäköistä. 

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 47,4 37,6 41,0
- kasvu-% 5,1% -20,6% 9,1%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 -0,5 1,3
- EBIT-% 3,4% -1,3% 3,3%
EPS (oik.) 0,47 -0,16 0,28
Osinko 0,15 0,05 0,10
P/E (oik.) 10,4 -24,2 13,6
EV/EBITDA 9,8 22,2 7,4
Osinkotuotto-% 3,1% 1,3% 2,6%
Uusimmat ennusteet