Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesla Q4: Joka kuuseen kurkottaa…

Analyytikon kommentti 07.02.2020 6:12 Kesla
Yhtiö: Kesla
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.50 EUR
Kurssi: 4.62 EUR
Kurssi hetkellä: 7.2.2020 - 5:57

Keslan Q4-raportti oli pettymys aiemmin annettujen tulosvaroitusten jälkeenkin. Näkymä on tällä hetkellä sumuinen ja H1’20:lle annettu ohjeistus vaisu. Olemme leikanneet 2020-2021:n ennusteitamme selvästi. Koska myöskään osakkeen arvostus ei ole houkuttelevalla tasolla, uudistamme vähennä-suosituksemme alennetulla 4,50 (aik. 4,90 euroa) euron tavoitehinnalla.

Q4 alle odotusten

Keslan Q4’19:n tilauskertymä laski 41 %:lla vertailukaudesta ja oli reilusti odottamaamme heikompi. Etenkin Venäjän kauppa on Keslan mukaan ollut hyvin vähäistä. Myös Q4-liikevaihto oli selvästi odotuksiamme alhaisempi ja supistui 14 %:lla vuotta aiemmasta. Q4:n tuloksen pilasi useampi tekijä: 1) suunnitteluvirheestä johtuneet erään nosturimallin korjauskulut; 2) autohakkuriliiketoiminnan alasajon vaikutus sekä 3) keskimääräistä heikomman myyntimixin sekä joulukuun alhaisten tuotantovolyymien vaikutus liikevoittoon. On huomattava, että ilman em. kertaeriäkin Q4:n liiketulos olisi ollut nollassa. Koko vuoden 2019 rahavirta investointien jälkeen oli negatiivinen, minkä seurauksena myös Keslan nettovelkaantumisaste säilyi turhan korkealla. Keslan hallitus kuitenkin ehdottaa 0,15 euron osinkoa, jolla päästään reilun 3 %:n tuottoon. 

Vuosien 2020-2021 ennusteita alas

Toimintaympäristöön liittyvien epävarmuuksien vuoksi Kesla ei antanut ohjeistusta koko vuodelle vaan ainoastaan H1’20:lle. Yhtiö odottaa sekä liikevaihdon että liikevoiton jäävän alle H1’19:n tason. Ohjeistus on uskottava jo senkin vuoksi, että tilikauden aloittava tilauskanta on 44 % vuotta aiempaa pienempi. Yhtiö myös toteaa jatkavansa heikentyneen kysynnän takia sopeutuksia mm. lomautuksin H1’20:n ajan. Vuoden 2019 lopun heikon tilauskertymän ja annetun ohjeistuksen vuoksi sekä korjataksemme aiemmissa ennusteissamme etupainotteisesti syntyneiden automaatiosäästöjen vaikutusta olemme leikanneet vuosien 2020-2021 liikevaihtoennusteitamme 4 %:lla ja liikevoittoennusteitamme 13-21 %:lla. Lähtökohtamme on nyt se, että Keslan oikaistu osakekohtainen tulos ei parane vuosina 2020-2021 vuoden 2019 tasosta. Olemme edelleen luottavaisia Keslan pitkän tähtäimen näkymiin ja luotamme Keslan kaikkiaan 5 MEUR:n automaatioinvestointien tuottamaan noin 0,5 MEUR:n vuotuiseen positiiviseen tulosvaikutukseen vuodesta 2022 eteenpäin.

Arvostustaso ei johda suositusmuutokseen

Keslan osakkeen vuoden 2020 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 17 % alle ja 13 % yli verrokkien mediaanin. Kuitenkin myös mainittu P/E-kerroin on yli yhtiölle hyväksyttävänä pitämämme tason, kun huomioidaan osakkeen lukuisat diskonttotekijät. Kassavirtamallimme antaa Keslan osakkeen arvoksi 5,4 euroa, johon on 15 % nousuvaraa. Potentiaali on kohtuullinen, muta sen realisoituminen yhtiön nykyisessä epävarmassa toimntaympäristössä epätodennäköistä. Kokonaistuottomallimme indikoi Keslan osakkeen tuotoksi kohtuullisen noin 7 % p.a.,, mutta Keslan riskiprofiili huomioiden tuotto ei vielä riitä sijoitusnäkemyksemme muuttamiseen.

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 47,4 45,6 45,5
- kasvu-% 5,1% -3,7% -0,2%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 2,1 2,4
- EBIT-% 3,4% 4,5% 5,2%
EPS (oik.) 0,47 0,44 0,52
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 10,4 10,4 8,9
EV/EBITDA 9,8 7,3 6,0
Osinkotuotto-% 3,1% 3,2% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.