Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesla Q4: Joka kuuseen kurkottaa…

Analyytikon kommentti 07.02.2020 6:12 Kesla
Yhtiö: Kesla
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.50 EURTavoitehinta päivitetty: 21.1.2020
Kurssi: 4.62 EURKurssi hetkellä: 7.2.2020 - 5:57

Keslan Q4-raportti oli pettymys aiemmin annettujen tulosvaroitusten jälkeenkin. Näkymä on tällä hetkellä sumuinen ja H1’20:lle annettu ohjeistus vaisu. Olemme leikanneet 2020-2021:n ennusteitamme selvästi. Koska myöskään osakkeen arvostus ei ole houkuttelevalla tasolla, uudistamme vähennä-suosituksemme alennetulla 4,50 (aik. 4,90 euroa) euron tavoitehinnalla.

Q4 alle odotusten

Keslan Q4’19:n tilauskertymä laski 41 %:lla vertailukaudesta ja oli reilusti odottamaamme heikompi. Etenkin Venäjän kauppa on Keslan mukaan ollut hyvin vähäistä. Myös Q4-liikevaihto oli selvästi odotuksiamme alhaisempi ja supistui 14 %:lla vuotta aiemmasta. Q4:n tuloksen pilasi useampi tekijä: 1) suunnitteluvirheestä johtuneet erään nosturimallin korjauskulut; 2) autohakkuriliiketoiminnan alasajon vaikutus sekä 3) keskimääräistä heikomman myyntimixin sekä joulukuun alhaisten tuotantovolyymien vaikutus liikevoittoon. On huomattava, että ilman em. kertaeriäkin Q4:n liiketulos olisi ollut nollassa. Koko vuoden 2019 rahavirta investointien jälkeen oli negatiivinen, minkä seurauksena myös Keslan nettovelkaantumisaste säilyi turhan korkealla. Keslan hallitus kuitenkin ehdottaa 0,15 euron osinkoa, jolla päästään reilun 3 %:n tuottoon. 

Vuosien 2020-2021 ennusteita alas

Toimintaympäristöön liittyvien epävarmuuksien vuoksi Kesla ei antanut ohjeistusta koko vuodelle vaan ainoastaan H1’20:lle. Yhtiö odottaa sekä liikevaihdon että liikevoiton jäävän alle H1’19:n tason. Ohjeistus on uskottava jo senkin vuoksi, että tilikauden aloittava tilauskanta on 44 % vuotta aiempaa pienempi. Yhtiö myös toteaa jatkavansa heikentyneen kysynnän takia sopeutuksia mm. lomautuksin H1’20:n ajan. Vuoden 2019 lopun heikon tilauskertymän ja annetun ohjeistuksen vuoksi sekä korjataksemme aiemmissa ennusteissamme etupainotteisesti syntyneiden automaatiosäästöjen vaikutusta olemme leikanneet vuosien 2020-2021 liikevaihtoennusteitamme 4 %:lla ja liikevoittoennusteitamme 13-21 %:lla. Lähtökohtamme on nyt se, että Keslan oikaistu osakekohtainen tulos ei parane vuosina 2020-2021 vuoden 2019 tasosta. Olemme edelleen luottavaisia Keslan pitkän tähtäimen näkymiin ja luotamme Keslan kaikkiaan 5 MEUR:n automaatioinvestointien tuottamaan noin 0,5 MEUR:n vuotuiseen positiiviseen tulosvaikutukseen vuodesta 2022 eteenpäin.

Arvostustaso ei johda suositusmuutokseen

Keslan osakkeen vuoden 2020 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 17 % alle ja 13 % yli verrokkien mediaanin. Kuitenkin myös mainittu P/E-kerroin on yli yhtiölle hyväksyttävänä pitämämme tason, kun huomioidaan osakkeen lukuisat diskonttotekijät. Kassavirtamallimme antaa Keslan osakkeen arvoksi 5,4 euroa, johon on 15 % nousuvaraa. Potentiaali on kohtuullinen, muta sen realisoituminen yhtiön nykyisessä epävarmassa toimntaympäristössä epätodennäköistä. Kokonaistuottomallimme indikoi Keslan osakkeen tuotoksi kohtuullisen noin 7 % p.a.,, mutta Keslan riskiprofiili huomioiden tuotto ei vielä riitä sijoitusnäkemyksemme muuttamiseen.

Käy kauppaa. (Kesla)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 47,4 45,6 45,5
- kasvu-% 5,1% -3,7% -0,2%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 2,1 2,4
- EBIT-% 3,4% 4,5% 5,2%
EPS (oik.) 0,47 0,44 0,52
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 10,4 10,4 8,9
EV/EBITDA 9,8 7,3 6,0
Osinkotuotto-% 3,1% 3,2% 4,3%
Uusimmat ennusteet