Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kone: hyvä, mutta huikean hintainen

Analyytikon kommentti 19.07.2019 8:00 Kone
Yhtiö: Kone
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 51.12 EURKurssi hetkellä: 19.7.2019 - 7:45

KONEen Q2-raportti oli vahva etenkin tilausten ja liikevaihdon osalta.  Positiivista oli myös tilauskannan marginaalien paraneminen sekä vuoden 2019 markkinanäkymien hienoinen kohentuminen. Yhtiön osake on kuitenkin kaikilla mittareilla täyteen hinnoiteltu. Omalta osalltaan arvostuspreemiota ylläpitää spekulointi Thyssen Elevatorin hankinnalla, mihin kuitenkin liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä.  Ennustemuutoksemme ovat pieniä ja säilytämme osakkeen myy-suosituksen sekä 41,00 euron tavoitehintamme.  

Hyvää kehitystä leveällä rintamalla

Konsernin liikevaihdon 9 %:n kasvu ylitti ennusteet 2-5 %:lla ja silmiinpistävää oli sen laaja-alaisuus. Liikevaihto kasvoi 6-16 %:n tahtia kaikissa liiketoiminnoissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Nopeinta kasvu oli modernisaatioissa (+16 % v/v), mutta myös uuslaitemyynti veti vahvasti (+9 % v/v). Maantieteellisesti kasvu oli yllättäen vahvinta Pohjois-Amerikassa (+12 % v/v).  KONE kertoi konferenssipuhelussa yhtiön tilausten Kiinassa kasvaneen huomattavasti ja liikevaihdonkin yli 10 %:n tahtia. Näin yhtiön aiemmin povaama kasvun hidastuminen Kiinassa ei toteutunut ainakaan vielä. Kaikkiaan Kiina vastasi arviomme mukaan 87 %:sta KONEen tilauskasvua ja 49 %:sta liikevaihdon kasvua Q2’19:llä. Yhtiön Kiina-riippuvuus onkin noussut taas huippuvuosien 2015-17 tasolle. KONEen oikaistu liikevoittomarginaali (12,6 %) oli hieman odotuksia ja viimevuotista alempi. Raaka-ainehinnat samoin kuin kohoneet tariffit vaikuttivat marginaaliin edelleen. Yhtiö toisti, että ylimääräiset raaka-aine- ja tariffikustannukset (noin 50 MEUR koko vuonna 2019) ja palkkakustannukset (25-35 MEUR) painottuivat H1’19:lle.

Ennustemuutokset pieniä, odotamme toimintaympäristön heikentyvän

KONE kohotti hieman vuoden 2019 markkinanäkymiä ja täsmensi omaa 2019-ohjeistustaan aiemman haarukan sisällä odottaen nyt 4-7 %:n (3-7 %) liikevaihdon kasvua ja 1170-1250 MEUR:n (1160-1260 MEUR) oikaistua liiketulosta. Ohjeistus tarkoittaa 12,4-12,9 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia vuoden 2018 toteuman oltua 12,3 %. Odotukselle kohoavasta marginaalista antaa tukea KONEen viesti tilauskannan aiempaa paremmista marginaaleista. Säilytämme edelleen näkemyksemme KONEen toimintaympäristön heikentyvistä näkymistä, jotka perustuvat Kiinan myytyjen asuntojen määrän laskuun ja hintojen kohoamiseen sekä rakennusaktiviteetin selvään laskuun niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Ennustemuutoksemme ovat hyvin marginaalisia. Odotamme tällä hetkellä KONEen liikevaihdon kasvavan keskimäärin 4,6 %:n tahtia (CAGR) vuosina 2019-2021 ja oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan vuoden 2019 12,7 %:sta vuoden 2021 13,3 %:iin. Oikaistun EPS:n vuosikasvu on ennusteessamme 6,0 %, mitä voidaan suhdannevaihe huomioiden pitää varsin reippaana vauhtina.

Arvostus korkea ilman Thyssen-spekulaatiotakin

KONEen osake on vuosien 2019-2020 P/E-kertoimilla arvostettu 27-38 % verrokkien mediaania korkeammalle. EV/EBIT-kertoimilla preemio suhteessa verrokkeihin on 23-27 %. Nykyinen osakekurssi on myös noin 6 % kassavirtamallin (DCF) indikoiman 48 euron arvon yläpuolella. Odotetusta tuloskasvusta (7 % p.a.), osinkotuotosta (noin 3 % p.a.) sekä arvostuskertoimien muutoksesta (-13 % p.a.) muodostuva kokonaistuotto on -2 % p.a., jota tietenkään ei voida pitää houkuttelevana.

Käy kauppaa. (Kone)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 9 070,7 9 661,5 10 104,9
- kasvu-% 3,1% 6,5% 4,6%
Liikevoitto (EBIT) 1 042,4 1 199,4 1 324,1
- EBIT-% 11,5% 12,4% 13,1%
EPS (oik.) 1,76 1,88 2,04
Osinko 1,65 1,70 1,75
P/E (oik.) 23,6 27,2 25,1
EV/EBITDA 16,9 17,2 14,1
Osinkotuotto-% 4,0% 3,3% 3,4%
Uusimmat ennusteet