Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kone
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 51.74 EURKurssi hetkellä: 27.9.2019 - 5:39

Osallistuimme eilen KONEen China Site Visit -tapahtumaan Shanghaissa, mihin kuului Kiinaan liittyvien presentaatioiden lisäksi vierailu yhtiön päätehtaalla Kunshanissa. Yhtiön positiivinen käsitys Kiinan markkinoiden kehityksestä KONEen kannalta sai vahvistuksen. Olemme kuitenkin jo huomioineet ko. kehitystä mielestämme riittävästi ennusteissamme, joihin emme ole koskeneet. Osakkeen todella korkean avostuksen vuoksi säilytämme myy-suosituksemme sekä 41,00 euron tavoitehintame. Tärkeimmät muistiinpanomme ovat seuraavat:

  • Kiinan hissikysyntä pysyy korkealla tasolla. KONEen mukaan Kiinassa 200 miljoonaa ihmistä muuttaa kaupunkeihin seuraavien 10 vuoden aikana. Kehitystä ajaa hallituksen vauhdittamana 19 kaupunkiklusteria eri puolilla Kiinaa. Kasvua tukemaan käynnistetään lentokenttä-, luotijuna- ja metroprojekteja. Samalla hallituksen rajoitukset kiinteistökeinottelulle pysyvät voimassa. Kiinteistökehittäjien osalta tämä merkitsee rajoituksia kehityssuunnitelmiin, rakentamattoman maan määrään, rahoituksen saatavuuteen ja myyntihintoihin. Ostajien mahdollisuuksia useamman asunnon ostamiseen, rahoituksen saamiseen saman ostajan 2. ja 3. asunnon hankintaan sekä jälleenmyynnin ehtoja rajoitetaan jatkossakin.
  • Isojen kiinteistökehittäjien rooli markkinoilla vahvistuu edelleen, mikä suosii KONE:tta. Tiukentuneet säädökset ja rahoitus sekä kustannusten nousu ajaa kehittäjiä konsolidoitumaan ja KONEen mukaan 100 suurinta kehittäjää vastaa kuluvana vuonna jo 55 %:sta Kiinan kiinteistökaupoista neliöissä mitattuna osuuden oltua vain 25 % vielä vuonna 2015. Isot kiinteistökehittäjät suosivat isoja hissitoimittajia ”yhden luukun palvelun” (one-stop shopping), laajan maantieteellisen peiton sekä korkealaatuisen huoltoliiketoiminnan vuoksi. KONE kertoi 9:n Kiinan 10:stä suurimmasta ja 65:n 100:sta suurimmasta kiinteistökehittäjästä olevan yhtiön asiakkaita.
  • Kiinan hissien modernisaatio- ja huoltomarkkinan kasvuajurit ovat erittäin vahvat: 1) Nykyisestä noin 6 miljoonan asennetun hissin kannasta noin 40 % on yli 10 vuoden ikäistä vuonna 2025, kun osuus vielä viime vuonna oli noin 15 %. Tämä luo vahvan kysyntäajurin modernisaatioille, jotka Kiinassa useimmiten käynnistetään 10-15 vuoden ikäisille hisseille; 2) Hallitus rohkaisee paikallisviranomaisia hissien ennakoivan huollon käyttöönottoon, mikä tukee KONEen etävalvonnan kasvumahdollisuuksia (24/7 Connected Services); 3) KONE aikoo myös jatkossa hakea huollon kasvua oman 900 000 asennetun hissin kannasta. Toimittamissaan hisseissä KONE on perinteisesti saanut vain 60 %:ssa huoltosopimuksen (globaalisti osuus on yli 80 %), mutta yhtiö uskoo että 3-5 vuotta sitten toimitetuissa ja muiden huoltamissa hisseissä asiakkaiden tyytymättömyys huoltoon ajaa niitä KONEen huollon piiriin.
  • KONEen Kunshanin-tehtaassa valmistetaan saamiemme eri indikaatioiden perusteella reilut 80 000 hissiä vuodessa eli 9-10 % koko maailman vuotuisesta hissivolyymistä ja yli puolet kaikista KONEen hisseistä. Viennin osuus toimituksista on 15-20 % päämarkkinanaan Yhdysvallat. Lisäksi tehtaassa valmistetaan noin 10 000 liukuporrasta vuodessa. Tehtaan saavutusluettelo on vaikuttava: ajallaan tapahtuneiden toimitusten osuus on koko ajan  pysynyt yli 98 %:ssa, nykyinen toimitusaika on vain 7 työpäivää, varhaisten vikaantumisten osuus toimitetuissa hisseissä on vähentynyt yli  10 %:lla vuodessa 2015-2018 ja toimitettujen hissien energiankulutus on laskenut yli 4 % vuosittain. KONE kertoo tehtaan tärkeimmiksi menestystekijöiksi vahvan lokaalin alihankkijaverkoston yhdistettynä tehokkaaseen toimitusketjuun, laajan standardituotevalikoiman ja sen ohella mittavat räätälöintimahdollisuudet sekä etenkin sitoutuneen henkilökunnan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että Kunshan tulee säilymään KONEen päätehtaana melkein kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Kiinan-vierailumme anti oli kaikkiaan positiivinen ja vahvisti luottamustamme nykyisiin ennusteisiimme 5 %:n liikevaihto- ja 10 %:n liiketuloskasvusta (CAGR) vuosina 2019-2021. Tämä ei kuitenkaan poista perusongelmaa eli osakkeen erittäin korkeaa arvostusta. Vuoden 2020 P/E (27x ) on 39 % ja EV/EBIT (20x) 33 % verrokkien mediaania korkeammalla. Kuten arvata saattaa, potentiaalisesta Thyssen Elevator -kaupasta ei Kiinassa hiiskuttu mitään.

Käy kauppaa. (Kone)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 9 070,7 9 661,5 10 104,9
- kasvu-% 3,1% 6,5% 4,6%
Liikevoitto (EBIT) 1 042,4 1 199,4 1 324,1
- EBIT-% 11,5% 12,4% 13,1%
EPS (oik.) 1,76 1,88 2,04
Osinko 1,65 1,70 1,75
P/E (oik.) 23,6 27,5 25,4
EV/EBITDA 16,9 17,4 14,3
Osinkotuotto-% 4,0% 3,3% 3,4%
Uusimmat ennusteet