Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Kone
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 57.00 EUR
Kurssi: 50.10 EUR
Kurssi hetkellä: 21.3.2022 - 5:48 Analyysi päivitetty: 3.2.2022

Kiina – joka vastaa n. 35 %:sta KONEen liikevaihtoa – tammi-helmikuun rakennustilastot julkistettiin viime viikolla. KONEelle tärkeän indikaattorin eli asuntoaloitusten määrä oli edelleen selvässä laskussa suhteessa kaikkiin mielekkäisiin vertailujaksoihin. Tämä ennakoi negatiivista kehitystä KONEen Kiinan-tilauskertymässä 2-3 kvartaalin viiveellä. Emme ole tässä vaiheessa muuttaneet KONE-ennusteitamme. Vaikka osakekurssi on laskenut 21 % 1.1.2022 jälkeen, on osakkeessa vaikea nähdä selviä positiivisia ajureita lähiaikoina ja arvostus on yhä vaativa.

Kiinassa suunnitellaan toimia kiinteistösektorin tervehdyttämiseksi, mutta konkretia puuttuu

Viime viikolla julkistetut tiedot Kiinan asuntorakennusaloituksista tammi-helmikuussa kertovat aktiviteetin olevan edelleen alamäessä. Asuntoaloitukset olivat 15 % alempana kuin vastaavaan aikaan 2021, 20 % alempana kuin 2019 ja 17 % alempana kuin 2018. Aloitusten määrä oli toki 43 % korkeampi kuin koronatalvena 2020, mutta tämän luvun vertailu-kelpoisuus on tietenkin heikko. Kaikkiaan Kiinan asuntoaloitukset ovat liukuvalla 12 kuukauden mittarilla samalla tasolla kuin loppuvuonna 2018. Viime viikolla Kiinan talouspolitiikasta vastaava varapääministeri Liu He sanoi hallituksen aikovan vähentää kiinteistösektorin riskejä ja ottavan käyttöön uusia ”markkinaystävällisiä” käytäntöjä, muttei täsmentänyt mitä nämä olisivat. Kiinalaisten kiinteistökehittäjien velkakirjojen hinnat pomppasivat ja tuotot notkahtivat viime viikolla, mutta joidenkin markkina-arvioiden mukaan hallituksen toimet ovat ”liian vähän, liian myöhään” luottamuksen palauttamiseksi koko sektorille.

Kiinteistömarkkinoiden kyykky on syvä, vaikutukset KONEeseen näkyvät tänä vuonna

Yllä olevassa graafissa on esitetty Kiinan asuntorakentamisen aloitusten (milj. m2) liukuvan 12 kuukauden toteuma sekä vastaavasti KONEen Kiinan-tilauskertymän liukuva 12 kuukauden toteuma. Olemme graafissa ”lykänneet” Kiinan asuntoaloitusten lukuja kahdella kvartaalilla vastaamaan paremmin KONEen Kiinan-tilausten ajoitusta. Koska KONE ei raportoi erikseen tilauslukujaan Kiinasta, olemme arvioineet luvut yhtiön tulosjulkistustensa yhteydessä esittämän grafiikan perusteella.

Graafista ilmenee, että Kiinan asuntorakennusmarkkinoiden notkahdus on voimakas. KONEen Kiinan-liikevaihdosta noin 70 % tulee asuntosektorilta ja ennakoimme, että nyt nähty asuntoaloitusten hiljeneminen heíjastuu KONEen Kiinan-tilauskertymään vielä Q1-Q3’22:lla. Asuntorakentamisen taantuma Kiinassa voi tietenkin jäädä väliaikaiseksi, mutta tämä riippuu hallituksen toimien voimakkuudesta ja uskottavuudesta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Kiinan epäselvä suhtautuminen siihen sekä talouspakotteiden mahdollinen laajentuminen koskemaan myös Kiinaa tuovat näkymään lisäriskiä. 

Osakkeen arvostus ei ole enää tapissa, mutta ajurit puuttuvat

KONEen osakkeen arvostuskertoimet ovat koko markkinan myötä pudonneet selvästi, mutta ovat edelleen vaativia. Odotettu kokonaistuotto jää yhä alle tuottovaatimuksen vuoden 2023 kertoimilla eikä riskikorjattu tuotto siten ole houkutteleva. Vuosien 2022-2023 P/E-kertoimet (26x ja 23x) ovat suunnilleen toisen pääverrokin Schindlerin tasolla, mutta noin 10 % Otiksen kertoimien yläpuolella. KONEen huippuvahvan taseen paremmin huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat vastaavasti 19x ja 16x. Nekin ovat 1-7 % sekä koko verrokkiryhmän mediaanin että lähimpien verrokkien yläpuolella. EV/EBIT-kertoimet ovat alle yhtiön omien historiallisten mediaanitasojen, mutta myös KONEen tuloskasvuodotukset ovat alentuneet selvästi takavuosista. Lähiaikojen positiivisia ajureita on hankala osoittaa ja kaikkiaan osakkeen tuotto-riskisuhde on mielestämme edelleen epäsuotuisa.

Käy kauppaa. (Kone)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 10 514,1 10 895,6 11 379,2
- kasvu-% 5,8% 3,6% 4,4%
Liikevoitto (EBIT) 1 295,3 1 278,2 1 450,3
- EBIT-% 12,3% 11,7% 12,7%
EPS (oik.) 1,98 1,91 2,16
Osinko 2,10 1,80 1,85
P/E (oik.) 31,8 26,2 23,1
EV/EBITDA 19,7 15,5 13,6
Osinkotuotto-% 3,3% 3,6% 3,7%
Uusimmat ennusteet

KONE on vuonna 1910 perustettu suomalainen, alansa suurimpiin lukeutuva perusteollisuuden valmistava yhtiö. KONE valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoaa ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajaksi. Yhtiön tuotevalikoimiin kuuluvat myös liukukäytävät sekä valvonta- ja ohjausjärjestelmät. KONEella on noin 550 tuhatta asiakasta, jotka ovat kiinteistöjen omistajia, rakennusyhtiöitä, kiinteistöjen kehittäjiä tai esimerkiksi arkkitehteja.