Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

KONE julkistaa Q2-raporttinsa torstaina 18.7. klo 12:30. Ison tilauskannan ansiosta KONEen tuloksen ennustettavuus on lyhyellä tähtäimellä hyvä, joten suurin epävarmuus raportissa liittyy tilauskertymään ja markkinakommentteihin. Uskomme, että 2019-ohjeistus uusitaan. Emme odota KONEen kommentoivan kesän kuumaa puheenaihetta eli mahdollista Thyssen Elevatorin akvisitiota. Osake on kaikilla keskeisillä mittareilla kallis, joten myy-suosituksemme sekä 41,00 euron tavoitehintamme säilyvät ennen raporttia.

Odotuksemme KONEen Q2-tilauskertymäksi on 2219 MEUR (+5 % v/v) konsensusennusteen ollessa lähellä tätä (2228 MEUR; +5 % v/v). Tilauskertymän kasvun hidastuminen Q1:n 10 %:sta on todennäköistä KONEen sanottua, ettei se enää loppuvuonna odota Kiinassa Q1:n kaltaista tilauskasvua (+14 % v/v). Ennusteemme Q2-liikevaihdoksi on 2420 MEUR (+4 % v/v) eli hieman konsensuksen (2483 MEUR; +7 % v/v) alapuolella. Yhdysvaltain dollarin 6 %:n v/v vahvistuminen suhteessa euroon tukee edelleen raportoitavia lukuja kuten kävi jo Q1’19:llä. Konsensuksen tapaan odotamme Q2-liikevoittomarginaalin säilyneen viime vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu ei ole kohottanut marginaaleja, sillä vaikka korkeammat raaka-ainekustannukset rasittivat kannattavuutta jo Q2’18:lla, ovat kohonneet tariffi- ja palkkakustannukset tänä vuonna lisärasitteena. Q2’19-ennusteessa raportoidun ja oikaistun liikevoiton ero selittyy edelleen Accelerate-ohjelman kuluilla, jotka kuitenkin jatkossa pienenevät.

KONEen toimintaympäristön näkymät eivät ole parantuneet. Kiinassa (n. 25 % KONEen liikevaihdosta) myytyjen asuntojen määrä neliöissä mitattuna oli tammi-toukokuussa 1 %:n laskussa v/v. Lisäksi asuntojen hintojen nousu kiihtyi Kiinassa Q2:lla, mikä saattaa johtaa lainaehtojen tiukentumiseen uudelleen. Euroopassa Euroconstructin tuoreimmat ennusteet povaavat koko rakennussektorille vain 1,4-1,9 %:n kasvua vuosille 2019-2021. Yhdysvalloissa liike- ja toimistorakentamisen kasvun odotetaan hiipuvan vuoden 2019 3,8 %:sta vuoden 2021 0,8 %:iin (lähde: FMI). Vaikka KONEen iso, Q1’19:n lopussa 12-13 kuukauden mittainen tilauskanta turvaakin kuluvan vuoden tuloksen ja siten 1160-1260 MEUR:n ohjeistetun liikevoiton saavuttamisen, odotamme tilauskertymän kasvun hidastuvan edelleen H2’19:llä. Odotuksemme H2’19:n tilauskasvuksi on vain 2 % v/v ja uskomme konsensusodotuksen 5 %:n v/v kasvusta olevan paineessa.  

Viime aikojen puheenaihe KONEen ympärillä on ollut mahdollinen Thyssen Elevatorin akvisitio. Pidämme hanketta KONEen näkökulmasta strategisesti perusteltuna ja synergiamahdollisuuksia sekä toimitusketjussa että kunnossapidossa mittavina. Riskit ja avoimet kysymykset ovat kuitenkin ennallaan: 1) onko tarjottu kauppahinta riittävän muttei liian korkea; 2) hyväksyvätkö EU:n kilpailuviranomaiset kaupan ja 3) onko kauppa Thyssen Elevatorin henkilöstön näkökulmasta hyväksyttävä tilanteessa, jossa tehdas- ja huoltoverkon uudelleenjärjestelyt väistämättä johtaisivat irtisanomisiin. Eri lähteistä tihkuneiden hajatietojen perusteella kaupan valmistelut olisivat jo pitkällä, joten informaatiota hankkeen etenemisestä tai peruuntumisesta on lupa odottaa lähiviikkoina. On kuitenkin selvää, että Q2-raportin yhteydessä KONE joko ei kommentoi hanketta ollenkaan tai lausuu jotakin ympäripyöreää.

KONEen osake on vuosien 2019-2020 P/E-kertoimilla (26x ja 24x) arvostettu 26-40 % verrokkien mediaania korkeammalle. EV/EBIT-kertoimilla (19x ja 18x) preemio suhteessa verrokkeihin on 17-23 %. Lisäksi vuoden 2019 PEG-kerroin on hyvin vaativa 5x ja osakkeen nykykurssi on noin 4 % kassavirtamallimme antaman arvon yläpuolella. Osakkeen pitäminen arvostusmielessä houkuttelevana sijoituskohteena on vaikeaa ja paljon riippuu Thyssen Elevator -hankinnasta saatavista lisätiedoista.

Käy kauppaa. (Kone)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com