Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Kone
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 52.40 EURKurssi hetkellä: 18.10.2019 - 7:38

KONE julkistaa Q3-raporttinsa keskiviikkona 23.10. klo 12:30. Ison tilauskannan ansiosta KONEen tuloksen ennustettavuus on lyhyellä tähtäimellä hyvä ja suurin epävarmuus raportissa liittyy tilauskertymään ja markkinakommentteihin. Uskomme, että Q2’19-raportissa hieman kohotettu 2019-ohjeistus uusitaan. Yhtiö ei tietenkään vieläkään tule kommentoimaan mahdollista Thyssen Elevatorin akvisitiota, mutta Thyssenkruppin tekemien päätösten maalilinja lähestyy. KONEen osake on kaikilla keskeisillä mittareilla edelleen kallis, joten myy-suosituksemme sekä 41,00 euron tavoitehintamme säilyvät ennen raporttia.

Vara Researchin ja Inquiry Financialin keräämät konsensusennusteet KONEelle ovat niin paljon myöhässä normaaliaikataulusta, että olemme käyttäneet oheisessa taulukossa Vara Researchin KONEen Q2-raportin jälkeen elokuussa keräämiä konsensusennusteita. Päivitämme ja jaamme edelleen tuoreet konsensusluvut heti kun ne ovat käytettävissämme. Emme kuitenkaan usko KONEen konsensuslukujen muuttuneen oleellisesti elokuun jälkeen.

Odotuksemme KONEen Q3-tilauskertymäksi on 1926 MEUR (+5 % v/v) konsensusennusteen ollessa 1939 MEUR (6 % v/v). Toimintaympäristön kehitys Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ei ole tukenut Q2’19:lla nähdyn positiivisen tilausyllätyksen (+9 % v/v) uusiutumista, joten tältä osin ollaan jälleen Kiinan varassa. Kuten syyskuisen Kiina-vierailumme yhteydessä totesimme, Kiinan hissimarkkinan ajurit ovat edelleen KONEelle myönteiset (kookkaiden kaupunkiklustereiden kehittäminen, isojen kiinteistökehittäjien vahvistuva rooli, modernisaatio- ja huoltomarkkinan kasvu), mutta näiden vaikutus on hidas ja lisäksi Kiinan hallituksen rajoitukset kiinteistökeinottelulle pysyvät voimassa. Kuten Q2’19:llä, KONEella on kuitenkin edelleen mahdollisuus yllättää markkinaosuuden kasvulla. Ennusteemme KONEen Q3-liikevaihdoksi on 2414 MEUR (+5 % v/v) konsensusodotuksen ollessa 2440 MEUR (+7 % v/v). Yhdysvaltain dollarin vajaan 5 %:n v/v vahvistuminen suhteessa euroon tukee edelleen raportoitavia lukuja kuten kävi myös Q2’19:lla. Odotamme KONEelta 13,8 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia (konsensus hämmentävän alhainen 12,7 %), mikä on merkittävä parannus Q3’18:aan verrattuna (12,0 %). Marginaalia ovat tukeneet tilauskannan parantuneet katteet ja mm. ylimääräisten raaka-aine-, tariffi- ja palkkakustannusten painottuminen aiemmille kvartaaleille.   

Kiina (n. 25 % KONEen liikevaihdosta) on KONEen toimintaympäristön jonkinlainen valopilkku, sillä myytyjen asuntojen määrä kasvoi neliöissä mitattuna heinä-elokuussa 5 %:lla v/v luvun oltua ±0 % v/v Q2’19:llä. Liukuvan 12 kuukauden mittarilla kasvu oli kuitenkin edelleen nollassa. Muista markkinoista KONE ei juuri saa vetoapua, sillä rakentamisen kasvuennuste Euroopassa vuosille 2019-2021 on vain 1,6 % (CAGR) vuosien 2016-2018 toteuman oltua 3,2 % (lähde: Euroconstruct). EMEA vastaa noin 40 %:sta KONEen liikevaihtoa ja arviomme mukaan yli 30 %:sta yhtiön uuslaitemyyntiä. KONEen tilauskanta oli H1’19:n lopussa noin 13 kuukauden mittainen eli se turvaa hyvin yhtiön H2’19:n (ja myös H1’20:n) tuloksenteon. Tämän vuoksi yhtiön Q2’19:llä nostettu ohjeistus liikevaihdon 4-7 %:n kasvusta ja 1170-1250 MEUR:n oikaistusta liikevoitosta vuonna 2019 tultaneen uusimaan.   

Koko kesän ja alkusyksyn puheenaiheena ollut ja KONEen osakekurssia tukenut Thyssen Elevatorin mahdollinen hankinta lähenee ratkaisuvaiheitaan. Reuters kertoi viikko sitten Thyssenkruppin aikovan paljastaa lähipäivinä yksityiskohtaiset tiedot (”data room access”) Thyssen Elevatorin liiketoiminnasta. Tietoihin pääsisivät käsiksi KONEen lisäksi Hitachi ja neljä pääomasijoittajaa (Blackstone, CVC Capital Partners, The Carlyle Group sekä konsortio, jonka muodostavat Advent Capital Mgmt, Cinven ja Abu Dhabi Investment Authority). Nimettömiin lähteisiin nojautuvassa Reutersin artikkelissa indikoitiin Thyssen Elevatorin arvoksi 12-17 miljardia euroa eli hieman aikaisempia arvioita vähemmän. Reuters on aiemmin kertonut Thyssenkruppin haluavan alustavat tarjoukset eteensä lokakuun loppuun mennessä. Eilen saksalainen Handelsblatt kuitenkin jo uutisoi, että KONE olisi tarjonnut Thyssen Elevatorista 15 miljardia euroa, mikä olisi 1-2 miljardia vähemmän kuin em. finanssisijoittajat. Jos nämä luvut pitävät paikkansa, on KONEella edessä joko tarjouksen selvä korottaminen, vaihtoehtoisen ratkaisumallin tarjoamien (jollaiseksi on esitetty liittoutumista jonkin pääomasijoittajan kanssa) tai kisasta vetäytyminen. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat KONEen kannalta melko epätyydyttäviä. Ainoa, mikä vaikuttaa nyt selvältä on että Thyssenkruppissa kaupan kanssa tekemisissä olevien ihmisten piiristä vuotaa tietoja kuin seulasta. Lisää uutisia kaupasta tuskin tarvitsee kovin kauaa odotella.

KONEen osake on vuoden 2020 P/E-kertoimella (26x) ja EV/EBIT-kertoimella (19x) arvostettu 34-43 % verrokkien mediaania korkeammalle. Lisäksi vuoden 2020 PEG-kerroin on hyvin vaativa 4,7x ja osakkeen nykykurssi on noin 8 % kassavirtamallimme antaman arvon yläpuolella. Osakkeen pitäminen arvostusmielessä houkuttelevana sijoituskohteena on edelleen vaikeaa ja paljon riippuu Thyssen Elevator -hankinnasta saatavista lisätiedoista.

Käy kauppaa. (Kone)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 9 070,7 9 667,4 10 086,2
- kasvu-% 3,1% 6,6% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 1 042,4 1 202,0 1 323,3
- EBIT-% 11,5% 12,4% 13,1%
EPS (oik.) 1,76 1,84 2,03
Osinko 1,65 1,70 1,75
P/E (oik.) 23,6 28,5 25,8
EV/EBITDA 16,9 17,6 15,7
Osinkotuotto-% 4,0% 3,2% 3,3%
Uusimmat ennusteet