Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Kone
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 41.00 EUR
Kurssi: 58.66 EURKurssi hetkellä: 13.1.2020 - 6:16

Vuodenvaihteen jälkeen spekulaatiot Thyssen Elevatorin tulevan omistajan / omistajien ympärillä ovat jälleen lämmenneet. Jo aiemmin esittämämme KONEen mahdolliseen tarjoukseen liittyvät epävarmuustekijät ovat kuitenkin ennallaan ja myyjätahon esittämän aikarajan (päätös myynnistä Q1’20:n aikana) lähestyessä ja sen myötä tilanteen kuumentuessa uskomme voittavan hintatarjouksen voivan vain nousta. KONEen osakkeen kurssi ei ole mielestämme enää pitkään aikaan huomioinut tilanteeseen líittyviä riskejä ja osakkeen hyvin korkean arvostustason vuoksi myy-suosituksemme ja 41,00 euron tavoitehintamme osakkeelle ovat ennallaan.  

Viime torstaina Financial Times kävi läpi Thyssen Elevatoria koskevaa tarjoustilannetta. Samalla lehti listasi KONEen ja pääomasijoittaja CVC:n muodostaman konsortion ohella tarjouskilpailuun osallistuvat tahot, jotka ovat 1) Blackstonen, Carlylen ja Canada Pension Plan Investment Boardin muodostama konsortio; 2) Adventin, Cinvenin ja Abu Dhabi Investment Authorityn muodostama konsortio; 3) Brookfield Asset Management sekä 4) 3G Capital. Mainittujen finanssisijoittajien argumentteja omien tarjoustensa puolesta ovat olleet a) hyvät suhteet Thyssen Elevatorin eri sidosryhmiin (etenkin ammattijärjestö IG Metalliin), b) henkilöstön aseman turvaaminen tilanteessa, jossa KONEen tekemä akvisitio todennäköisesti johtaisi irtisanomisiin synergioiden saavuttamiseksi toimitusketjussa ja huollossa sekä c) finanssisijoittajien tekemän tarjouksen nopeus ja lopullisuus suhteessa KONEeseen, jonka ostos johtaisi varmasti melko pitkäkestoiseen kilpailuviranomaismenettelyyn. Viimeksi mainitun seikan osalta tosin esitettiin viime marraskuussa väite, jonka mukaan KONE olisi valmis maksamaan etukäteen ThyssenKruppille jopa 3 miljardin euron suuruisen ”käänteisen break-up fee’n”, mikäli kauppa KONEesta tai kilpailuviranomaisista johtuvista syistä peruuntuisi.

Näkemyksemme KONEen tekemään tarjoukseen liittyvistä riskeistä on ennallaan. Kauppa olisi KONEelle strategisesti hyvin perusteltu ja synergiamahdollisuudet merkittävät toisiaan maantieteellisesti hyvin täydentävissä liiketoiminnoissa, toimitusketjussa (mukaan lukien tehdasverkon uudelleenjärjestelyt) ja etenkin huollossa. Pidämme kuitenkin kilpailuviranomaisriskiä huomattavana. Myös operatiiviset riskit ovat isoja liittyen etenkin toimipaikka- ja henkilöstöjärjestelyihin (huomioiden ammattiliittojen vahva asema osassa Thyssen Elevatorin toimipisteverkkoa) sekä strategioiden yhteensovittamiseen. Thyssen Elevatorilla on tällä hetkellä käynnissä merkittävä määrä toimenpideohjelmia, joilla tavoitellaan oikaistun EBIT-marginaalin nostoa 11,1 %:sta (2018/2019 tot.) 11,5-13,0 %:iin (tavoite 2020/2021). Näitä ohjelmia ovat mm. 1) standardointi uuslaiteliiketoiminnassa (tuotealustojen yhdenmukaistamien, komponenttivirtojen harmonisointi), 2) tehdasverkon uudelleenjärjestelyt (mm. tappiollisten Hampurin ja Neuhausenin tehtaiden laittaminen tuloskuntoon), 3) kokonaisvaltainen huolto- ja modernisaatioliiketoiminnan transformaatio sekä 4) myynti-, markkinointi- ja yleiskulujen 80 MEUR:n säästöohjelma. Kaikkien näiden toimenpideohjelmien yhteensovittaminen KONEen intresseihin olisi melkoinen ponnistus.

Keskeisin kysymys on mielestämme kuitenkin maksettava kauppahinta. Financial Timesin artikkelissa väläytellään Thyssen Elevatorille jopa 20 mrd. euron kauppahintaa (tarkoittaen oletettavasti yritysarvoa eli EV:ta), jolla liiketoiminnan taaksepäin katsova EV/EBIT-kerroin olisi noin 22x. Arvostus olisi linjassa KONEen oman vuoden 2019 EV/EBIT:n kanssa, mikä arvostustaso on tosin kohonnut juuri po. kauppaspekulaation seurauksena. Samalla Thyssen Elevatorin arvostus olisi kuitenkin 27 % KONEen ja Thyssen Elevatorin verrokkiryhmän mediaania (17x) korkeampi. Huomioiden kauppaan liittyvät etenkin kilpailuviranomaisiin ja integraatioon liittyvät riskit olemme pitäneet 16-18 mrd. euron yritysarvoa perusteltuna. 20 mrd. euron kauppahinnalla KONE tulisi mielestämme maksaneeksi merkittävän osan itse tuottamistaan synergioista. Tämä olisi perinteisen onnistuneita yritysostoja koskevan käsityksen vastaista, mutta käytännössä ostajat useinkin näin menettelevät. Joka tapauksessa KONEen ja Thyssen Elevatorin synergioiden tulisi olla merkittäviä, uskottavia ja saavutettavissa kohtuullisella aikataululla ja kertakustannuksilla. Paremman tiedon puuttuessa tähän tietenkin liittyy merkittävä riski.                

Käy kauppaa. (Kone)

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut toimintaamme jo sadan vuoden ajan. Tavoitteemme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 9 871,8 10 299,1 10 598,8
- kasvu-% 8,8% 4,3% 2,9%
Liikevoitto (EBIT) 1 232,8 1 346,2 1 407,6
- EBIT-% 12,5% 13,1% 13,3%
EPS (oik.) 1,90 2,07 2,13
Osinko 1,70 1,75 1,85
P/E (oik.) 30,9 28,4 27,5
EV/EBITDA 19,4 17,4 16,6
Osinkotuotto-% 2,9% 3,0% 3,2%
Uusimmat ennusteet