Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme keskustelleet suomalaisten konepajojen kanssa koko alkuvuoden kasvaneista logistiikkahaasteista ja etenkin konttipulan vaikutuksista. Yleiskuvamme on, että vaikka tilanne on hankala, yhtiöt eivät ole joutuneet juurikaan hidastamaan tuotantoaan, puhumattakaan sen keskeyttämisestä. Myös ongelman taloudelliset vaikutukset näyttävät ainakin toistaiseksi melko vähäisiltä. Emme ole tehneet muutoksia ennusteisiimme tai suosituksiimme.

Keskeisimmät muistiinpanomme ovat seuraavat:

  • Logistiikkahankaluudet ovat monen tekijän summa. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet globaalisti vahva tavarakysynnän kasvu, pula konteista ja osaavista työntekijöistä konttiterminaaleissa sekä tärkeiden konttisatamien ruuhkautuminen. Viimeksi mainittua on pahentanut koronatilanteen synkentyminen Kiinan tärkeimpiin kuuluvissa vientisatamissa Etelä-Kiinassa (Guangdong). Alueella sijaitsevassa Yantian satamassa alusten keskimääräinen odotusaika on Maerskin mukaan tällä hetkellä 16 päivää kun se normaalisti on yksi päivä. Monissa markkina-arvioissa odotetaan konttipulan jatkuvan jonkin asteisena koko loppuvuoden.
  • Konttikuljetusten hinnat ovat nousseet ennätystasoille. Drewryn yhdistetty WCI-indeksi 40 jalan standardikontille oli viikko sitten noussut 6723 dollariin, mikä on 290 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän mennessä Q2:lla indeksi on ollut keskimäärin 9 % korkeammalla kuin Q1:llä keskimäärin, mutta ero kasvaa koko ajan. Konttikuljetusten epävarmuuden ja korkeiden hintojen vuoksi suomalaiset konepajat ovat hakeneet vaihtoehtoisia toimitusreittejä sekä maa- että lentorahdista. Myös näiden hinnat ovat olleet nousussa ja viime mainittu on tietenkin jo lähtökohtaisesti hyvin kallista. Pyrkimyksenä on myös toimitusketjujen lyhentäminen sekä vaihtoehtoisten toimittajien käyttö, mutta tämäkään ei tietenkään ole nykytilanteessa kovin helppoa.
  • Toimitusajat ovat pidentyneet, mutta omat toiminnot on pidetty käynnissä. Toistaiseksi konepajat sanovat vain oman hankintatoimensa ennustettavuuden lyhentyneen, mutta omaa kapasiteettia ei ole jouduttu sopeuttamaan.
  • Konttipulan liikevaihto- ja kannattavuusvaikutukset ovat pysyneet melko vähäisinä. Vielä Q1:llä – jolloin logistiikkaongelmat olivat jo selvästi pahentuneet – kontti- ja komponenttipulan sekä koronarajoitusten yhteenlaskettu vaikutus Konecranesin liikevaihtoon oli vain noin -3 %. Metso Outotec käytti jo Q1:llä tavanomaista enemmän lentorahtia sekä siirtyi Aasian ja Euroopan välillä osittain junarahtiin laivarahdin sijasta, mikä tietenkin kohotti kustannuksia. Tästä huolimatta Metso Outotecin EBITA-marginaali Q1:llä (12,4 %) oli selvästi odotuksia parempi. Wärtsilän suurimmat moottorit eivät liiku konteissa, joten konttipula ei ole suoraan vaikuttanut niiden toimituksiin, mutta käsityksemme on, että myöskään Wärtsilän hankintatoimessa ei ole ollut erityisiä konttipulasta kohtuvia hankaluuksia.                
  • Logistiikka on yleensä varsin pieni osa kokonaiskustannuksia. Konepajoista vain harva julkistaa vuosikertomuksissaan rahtikulujensa määrän, mutta esimerkiksi Ponssella ja Glastonilla ne olivat viime vuonna 1,5-1,9 % liikevaihdosta. Uskomme tämän antavan suuruusluokka-arvion myös useimpien muiden yhtiöiden rahtikuluista. Rahtikuluihin vaikuttaa tietenkin toimituslauseke (esim. EXW vs. CIF) ja näissä on paljon vaihtelua konepajojen ja asiakkaiden välillä. Konepajat eivät erikseen kommentoineet mahdollisia sopimussakkoja, mutta tämä uhka on tietenkin olemassa tilanteessa jossa viivästyksen katsotaan johtuvan konepajasta.

Yhteenvetomme on, että logistiikan ja etenkin konttiliikenteen haasteet ovat ainakin vielä Q2:lla pysyneet siedettävinä ja vaikutukset konepajojen numeroihin vähäisinä. Emme ole tässä yhteydessä käsitelleet toista esiin noussutta ongelmaa eli globaalia pulaa puolijohdekomponenteista. Tämän ongelman vaikutuksista yhtiöt ovat varsin vaitonaisia. Useimmiten tilannetta kuvataan tiukaksi mutta hallittavaksi. Riskinä säilyy mielestämme skenaario, jossa sekä komponentti- että konttipula pahenevat edelleen samalla kun korona alkaa jälleen haitata toimintaa aiempaa enemmän. Seuraamme tilannetta kaikkien em. tekijöiden osalta ja palaamme tarvittaessa asiaan kommenttien ja ennustetarkistusten merkeissä.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Konecranes on vuonna 1994 perustettu yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yhtiöllä on liiketoimintaa yli 50 maassa. Konecranesin tuotteita valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa kaikilla mantereilla sekä maailmanlaajuisen alihankkijoiden verkoston kautta.