Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tuoreimmat Vara Researchin keräämät konsensusennusteet paljastavat, että suurimpien konepajojen tulosennusteet vuosille 2019-2020 ovat tulleet reilusti alas vuoden takaisista. Noususuhdanteen loppuvaihe, kauppasodan tuoma epävarmuus ja aiempien ennusteiden ylioptimistisuus huomioiden kehitys on perusteltua. Mielestämme konsensusennusteet ovat kuitenkin useimpien yhtiöiden osalta edelleen liian toiveikkaita. Vaikka konsensusennusteisiin nojaavat arvostustasot ovat tulleet jo selvästi aiempaa kohtuullisemmille tasoille, uskomme konsensusennustetrendin olevan edelleen laskeva, minkä vuoksi osakkeiden nousuvara säilyy hyvin rajallisena. Negatiivispainotteinen suositusjakaumamme konepajayhtiöille säilyy ennallaan.

Vara Researchin tuoreiden lukujen perusteella ennusteet isoimpien konepajayhtiöiden (Cargotec, KONE, Konecranes, Metso, Outotec ja Wärtsilä) oikaistuksi liiketulokseksi (EBIT) ovat viimeisen vuoden aikana laskeneet mediaanitasolla 7 %:lla vuodelle 2019 ja 9 %:lla vuodelle 2020. Ainoa poikkeus em. ryhmässä on Metso, jonka EBIT-konsensusennuste on noussut 13 % vuodelle 2019 ja 16 % vuodelle 2020. Muiden yhtiöiden osalta ennusteiden laskuprosentit vaihtelevat vuoden 2019 osalta -4 %:sta (KONE) -15 %:iin (Outotec) ja vuoden 2020 osalta -3 %:sta (KONE) -14 %:iin (Outotec).

Huolimatta em. ennustelaskusta ovat useimpien isojen konepajojen konsensusennusteet edelleen vaativia. Alla oikealla olevasta taulukosta ilmenee, että konsensus odottaa konepajayhtiöiltä mediaanitasolla osakekohtaisen tuloksen 15 %:n vuosikasvua vuosina 2019-2021. Odotusten toiveikkuus hahmottuu, kun sitä verrataan edellisen kolmivuotisjakson (2016-2018) toteumaan. Vuosina 2016-2018 oikaistun osakekohtaisen tuloksen mediaanikasvuvauhti oli 1 % v/v, mikä johtui sekä hitaasta, keskimäärin 2 %:n v/v liikevaihdon kasvusta (haarukka -4 %...+4 % v/v) että mediaanitasolla lähes paikoillaan pysyneestä oikaistusta EBIT-marginaalista (+0,3 %-yks.; haarukka -2,1…+1,8 %-yks.).

Konepajojen vuosien 2019-2021 konsensusennusteissa tuloskasvu kertyy varsin tasaisesti liikevaihdon kasvun (mediaani +7 % v/v; haarukka +5…+9 % v/v) ja marginaaliparannuksen (mediaani +1,4 %-yks.) yhdistelmänä. Suhteessa vuosien 2016-2018 toteutuneeseen kehitykseen ja nykyiseen suhdannenäkymään ovat konepajojen konsensusodotukset epäuskottavan optimistisia. Vaikka omat ennusteemme ovat useimmissa tapauksissa varsin selvästi konsensusta maltilisempia, sisältyy niihinkin osin melko vaativia oletuksia (mm. Outotec ja Wärtsilä).

Yhteenvetomme on, että vaikka konepajayhtiöiden konsensusennustetrendi on ollut aleneva jo jonkin aikaa, pidämme ennusteita edelleen suurelta osin epärealistisina. Uskomme konsensusennustetrendin olevan jatkossakin aleneva, mikä rajaa kurssinousuvaraa varsin tehokkaasti. Viime viikkojen kurssilaskun jälkeen kehotamme sijoittajia yhä suhtautumaan kriittisesti konsensusennusteiden perusteella osin houkuttelevan alhaisiksi laskeneisiin arvostuskertoimiin. Isoja konepajayhtiöitä koskevien suositustemme selvään painottumiseen negatiiviselle puolelle on siten edelleen hyvät perusteet.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi