Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman Rahastoraportin mukaan kotimaisista sijoitusrahastoista lunastettiin lokakuussa pääomia nettona yhteensä noin 870 MEUR:n edestä (09/22 nettomerkinnät -300 MEUR). Positiiviset arvonmuutokset kuitenkin paikkasivat lunastuksia, ja rahastoyhtiöiden yhteenlasketut hallinnoimat pääomat kasvoivat noin 2 % edelliskuukauteen nähden.

Korkorahastot vastasivat jälleen valtaosasta nettolunastuksia

Rahastoluokista suurimmat nettolunastukset kohdistuivat edelliskuukauden tapaan lyhyen koron rahastoihin (-740 MEUR). Myös pitkän koron rahastoista lunastettiin reilusti pääomia (-150 MEUR). Osakerahastot ja yhdistelmärahastot olivat vain lievästi miinuksella. Nettomerkinnöiltään positiiviset olivat vain vaihtoehtorahastot, joihin uutta pääomaa virtasi 34 MEUR:n edestä. Kokonaisuutena sijoitusrahastojen uusmyynti jatkoi alkuvuoden trendillä, jossa erityisesti korkorahastot ovat paineessa.

Helsingin pörssin varainhoitajien kuukausi sujui melko neutraalisti

Seuraamiemme yhtiöiden osalta kuukausi sujui ilman olennaisia yllätyksiä. Huomautamme, että tässä katsauksessa kommentoimme vain niitä seurannassamme olevia yhtiöitä, jotka raportoivat ajantasaisia kuukausitilastojaan rahastoraportilla. Näin ollen Taaleri, Titanium ja CapMan (jolla vain yksi raportoitava pienehkö rahasto) jäävät tarkastelun ulkopuolelle.

Alexandrian osalta kuukausi sujui tuttuun tapaan tasaisen varmasti. Uutta pääomaa yhtiö keräsi rahastoihinsa noin 3 MEUR:n edestä. Vaikka nettomerkinnät olivat jälleen plussalla, oli myynti kuitenkin hieman viime vuosien keskiarvotason alapuolella. Näin ollen kuukausi sujui papereissamme neutraalisti.

Aktian nettomerkinnät olivat lokakuussa lievästi nollan paremmalla puolella. Erityisesti pitkän koron rahastoissa nettomerkinnät olivat selvästi plussalla, mutta tämän positiivista vaikutusta laimensivat osakerahastoihin kohdistuneet lunastukset.

Evlin osalta kuukausi sujui kaksijakoisesti. Toisaalta pääomia lunastettiin nettona reilusti yhtiön rahastoista, sillä lokakuun nettomerkinnät olivat yhteensä noin 210 MEUR negatiiviset. Lunastukset kohdistuivat kuitenkin vaatimattoman palkkiotason Likvidi-rahastoon (-358 MEUR), ja vastaavasti pääomia virtasi hyvän palkkiotason osakerahastoihin (+200 MEUR). Kokonaisuutena vaikutus oli siis jotakuinkin neutraali. Evliin sulautuneen EAB:n luvut olivat myös ensimmäistä kertaa mukana Evlin rahastopääomien alla. Entisen EAB:n rahastot jatkavat toistaiseksi entiseen tapaan, eikä näiden hallinnoitavissa varoissa tapahtunut katsauskaudella olennaisia muutoksia.

Muiden seuraamiemme yhtiöiden osalta lokakuun kehitys ei tarjonnut oleellisia yllätyksiä. Muistutamme sijoittajia, että rahastopääomien kehitystä tulisi yksittäisten kuukausien lisäksi seurata myös pidemmällä aikavälillä. Sijoitusrahastopääomien merkitys myös vaihtelee yhtiöittäin merkittävästi.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen sijoittamisen ja säästämisen asiantuntijayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, kiinteistöihin ja reaaliomaisuuteen sijoittavia rahastoja, joukkovelkakirjalainamuotoisia strukturoituja tuotteita, kansainvälisten vakuutusyhtiöiden säästö- ja sijoitusvakuutuksia ja varainhoitopalveluita. Näiden lisäksi Alexandria tarjoaa joukkorahoitettua yritysrahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille.